कुन्मिंग चीनच्या युनान प्रांताची राजधानी व सगळ्यात मोठे शहर आहे. या शहराचा विस्तार अंदाजे २१,४७३ वर्गकिमी असून येथील लोकसंख्या ३५,८३,४२९ तर महानगराची लोकसंख्या ६४,३२,२१२ इतकी आहे.

युनानमधील कुन्मिंगचे स्थान