सोलापूर लोकसभा मतदारसंघ

हा भारताच्या महाराष्ट्रातील एक लोकसभा मतदारसंघ आहे.
(सोलापूर (लोकसभा मतदारसंघ) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

सोलापूर लोकसभा मतदारसंघ (Solapur Lok_Sabha constituency) हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या सोलापूर जिल्ह्यामधीलविधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत.

विधानसभा मतदारसंघसंपादन करा

सोलापूर जिल्हा

सोलापूरचे खासदार[१]संपादन करा

लोकसभा कालावधी मतदारसंघ क्रमांक मतदारसंघाचे नाव प्रवर्ग विजेयी उमेदवार लिंग पक्ष मते दुसऱ्या क्रमांकावर लिंग पक्ष मते
सतरावी २०१९- ४२ सोलापूर अ.जा. जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी पुरुष भारतीय जनता पक्ष       ५,२३,३५२ सुशीलकुमार संभाजीराव शिंदे पुरुष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस       ३,६५,२७४
सोळावी २०१४-१९ ४२ सोलापूर अ.जा. अ‍ॅड. शरद मारुती बनसोडे पुरुष भारतीय जनता पक्ष       ५,१७,८७९ सुशीलकुमार संभाजीराव शिंदे पुरुष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस       ३,६८,२०५
पंधरावी २००९-१४ ४२ सोलापूर खुला सुशीलकुमार संभाजीराव शिंदे पुरुष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस       ३,८७,५९१ अ‍ॅड. शरद मारुती बनसोडे पुरुष भारतीय जनता पक्ष       २,८७,९५९
चौदावी २००४-०९ ३७ सोलापूर खुला सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख पुरुष भारतीय जनता पक्ष       ३,१६,१८८ उज्वलाताई सुशीलकुमार शिंदे पुरुष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस       ३,१०,३९०
२००३-०४ पोटनिवडणूक सोलापूर खुला प्रतापसिंह शंकरराव मोहिते-पाटील पुरुष भारतीय जनता पक्ष       ३,५२,३६० आनंदराव नारायण देवकाटे पुरुष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस       २,२९,५४३
तेरावी १९९९-२००३ ३७ सोलापूर खुला सुशीलकुमार संभाजीराव शिंदे पुरुष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस       २,८६,५७८ लिंगराज बालइरय्या वल्याळ पुरुष भारतीय जनता पक्ष       २,०९,५८३
बारावी १९९८-९९ ३७ सोलापूर खुला सुशीलकुमार संभाजीराव शिंदे पुरुष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस       ३,३६,३४६ लिंगराज बालइरय्या वल्याळ पुरुष भारतीय जनता पक्ष       २,३१,९७४
अकरावी १९९६-९८ ३७ सोलापूर खुला लिंगराज बालइरय्या वल्याळ पुरुष भारतीय जनता पक्ष       १,८४,०७५ रविकांत शंकरअप्पा पाटील पुरुष जनता दल       १,६६,९८८
दहावी १९९१-९६ ३७ सोलापूर खुला धर्मण्णा मोंडय्या सादुल पुरुष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस       २,६२,६२३ गोपीकिसन गोवर्धनदास भुतडा पुरुष भारतीय जनता पक्ष       १,८२,५३३
नववी १९८९-९१ ३७ सोलापूर खुला धर्मण्णा मोंडय्या सादुल पुरुष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस       २,८१,९०९ लिंगराज बालइरय्या वल्याळ पुरुष भारतीय जनता पक्ष       १,४६,८३१
आठवी १९८४-८९ ३७ सोलापूर खुला कुचन गंगाधर सिद्रामप्पा पुरुष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस       २,५८,०५० हणमंतप्पा इराप्पा राचेती पुरुष भारतीय जनता पक्ष           ६७,४१८
सातवी १९८०-८४ ३७ सोलापूर खुला कुचन गंगाधर सिद्रामप्पा पुरुष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस(इंदिरा)       २,०४,०२७ पन्नालाल सुराणा पुरुष जनता पक्ष           ९९,४२१
सहावी १९७७-८० ३७ सोलापूर खुला दमणी सुरजरतन फत्तेचंद पुरुष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस       १,८३,४२४ मडेप्पा बंडप्पा काडादी पुरुष भारतीय लोक दल       १,४९,३८१
पाचवी १९७१-७७ ३४ सोलापूर खुला सुरज रतन फतेहचंद दमानी पुरुष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस       १,८८,५७७ रंगनाथ माधव वैद्य पुरुष अपक्ष           ९८,१४८
चौथी १९६७-७१ ३४ सोलापूर खुला सुरज रतन फतेहचंद दमानी पुरुष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस       १,१६,७३४ एस. एम. धनशेट्टी पुरुष अपक्ष           ९३,०२१
तिसरी १९६२-६७ १८ सोलापूर खुला मडेप्पा बंडप्पा काडादी पुरुष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस       १,३५,०११ विष्णूपंत रामराव पाटील पुरुष हिंद मजदूर सभा           ६१,७२५
मुंबई राज्य (१९५०-६०)
दुसरी १९५७-६२ ३६[२] सोलापूर अ.जा. जयवंत घनश्याम मोरे पुरुष संयुक्‍त महाराष्ट्र समिती       १,८५,११५ तुळशीदास सुभनराव जाधव पुरुष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस       १,७८,१७५
पहिली १९५२-५७ २३[३] सोलापूर अ.जा. शंकरराव शांताराम मोरे पुरुष शेतकरी कामगार पक्ष       २,०९,६९७ तयप्पा हरी सोनवणे पुरुष भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस       १,५८,१८९
लोकसभा कालावधी खासदाराचे नाव पक्ष
पहिली लोकसभा १९५२-५७ शंकरराव मोरे
पी.एन. राजाभोज (अनु.जा.)
शेकाप
अनूसुचित जाती महासंघ
दुसरी लोकसभा १९५७-६२ जे.जी. मोरे
तयप्पा सोनावणे (अनु.जा.)
संयुक्‍त महाराष्ट्र समिती
काँग्रेस
तिसरी लोकसभा १९६२-६७ एम.बी. कदादी काँग्रेस
चौथी लोकसभा १९६७-७१ एस.आर. दमाणी काँग्रेस
पाचवी लोकसभा १९७१-७७ एस.आर. दमाणी काँग्रेस
सहावी लोकसभा १९७७-८० एस.आर. दमाणी काँग्रेस
सातवी लोकसभा १९८०-८४ कुचन काँग्रेस(आय)
आठवी लोकसभा १९८४-८९ कुचन काँग्रेस(आय)
नववी लोकसभा १९८९-९१ धर्माण्णा सादुल काँग्रेस(आय)
दहावी लोकसभा १९९१-९६ धर्माण्णा सादुल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अकरावी लोकसभा १९९६-९८ लिंगराज वल्याळ भारतीय जनता पक्ष
बारावी लोकसभा १९९८-९९ सुशीलकुमार शिंदे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
तेरावी लोकसभा १९९९-२००४ सुशीलकुमार शिंदे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
चौदावी लोकसभा २००४-२००९ सुभाष देशमुख भारतीय जनता पक्ष
पंधरावी लोकसभा २००९-२०१४ सुशीलकुमार शिंदे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
सोळावी लोकसभा २०१४-२०१९ शरद बनसोडे भारतीय जनता पक्ष
सतरावी लोकसभा २०१९-

निवडणूक निकालसंपादन करा

लोकसभा निवडणूक २०१९संपादन करा

२०१९ लोकसभा निवडणुका
पक्ष उमेदवार मते % ±%
भाजप जयसिद्धेश्वर स्वामी ५,२४,९८५ ४८.३३%
काँग्रेस सुशीलकुमार शिंदे ३,६६,३७७ ३३.७३%
वंबआ प्रकाश यशवंत आंबेडकर १,७०,००७ १५.६५%
नोटा वरीलपैकी कोणीही नाही ६,१९१ ०.५७%
बहुमत १,५८,६०८
मतदान १०,८४,५१४ ५८.५७%

लोकसभा निवडणूक २०१४संपादन करा

२०१४ लोकसभा निवडणुका
पक्ष उमेदवार मते % ±%
भाजप अ‍ॅड. शरद मारुती बनसोडे ५,१७,८७९ ३०.४१%
काँग्रेस सुशीलकुमार संभाजीराव शिंदे ३,६८,२०५ २१.६२%
बहुजन समाज पक्ष संजिव सिद्राम सदाफुले १९,०४१ १.१२%
नोटा वरीलपैकी कोणीही नाही १३,७७८ ०.८१%
बहुमत १,४९,६७४
मतदान ९,५१,२०१ ५५.८६%

लोकसभा निवडणूक २००९संपादन करा

सामान्य मतदान २००९: सोलापूर
पक्ष उमेदवार मते % ±%
काँग्रेस सुशीलकुमार शिंदे ३,८७,५९१ ५२.१५
भाजप शरद बनसोडे २,८७,९५९ ३८.७४
बहुजन समाज पक्ष प्रमोद गायकवाड ३०,४५७ ४.१
अपक्ष उत्तम बनसोडे ८,१३४ १.०९
अपक्ष विजयकुमार उघाडे ७,४१६
राष्ट्रीय समाज पक्ष श्रीधर कसबेकर ६,१७६ ०.८३
अपक्ष मिलींद मुळे ३,९१३ ०.५३
अपक्ष विक्रम कसबे ३,३१५ ०.४५
अपक्ष राहुल बनसोडे २,३९९ ०.३२
भारिप बहुजन महासंघ राजगुरू येडु १,७६८ ०.२४
अपक्ष नितीनकुमार कांबळे १,५७७ ०.२१
क्रांतिकारी जय हिंद सेना लक्ष्मीकांत गायकवाड १,२९४ ०.१७
अपक्ष राजेंद्र नारायणकर १,२२३ ०.१६
बहुमत ९९,६३२ १३.४१
मतदान ७,४३,२२२
काँग्रेस विजयी भाजप पासुन बदलाव


लोकसभा निवडणूक २००४संपादन करा

२००४ लोकसभा निवडणुका
पक्ष उमेदवार मते % ±%
भाजप सुभाष सुरेशचंद्र देशमुख ३,१६,१८८ %
काँग्रेस उज्वलाताई सुशीलकुमार शिंदे ३,१०,३९० %
बहुजन समाज पक्ष राहुल विठ्ठलराव सर्वदे १२,०६७ %
बहुमत ५,७९८
मतदान ६,५६,८०१ %

लोकसभा निवडणूक १९९९संपादन करा

१९९९ लोकसभा निवडणुका
पक्ष उमेदवार मते % ±%
भाजप सुशीलकुमार संभाजीराव शिंदे २,८६,५७८ ४७.४१%
काँग्रेस लिंगराज बालइरय्या वल्याळ २,०९,५८३ ३४.७३%
राष्ट्रवादी अरलप्पा गंगाप्पा अब्दुलपूरकर १,०२,८०३ १७.०४%
बहुमत ७६,९९५
मतदान ६,०३,४४६ ६१.४८%

लोकसभा निवडणूक १९९८संपादन करा

१९९८ लोकसभा निवडणुका
पक्ष उमेदवार मते % ±%
भाजप सुशीलकुमार संभाजीराव शिंदे ३,३६,३४६ ५५.४४%
काँग्रेस लिंगराज बालइरय्या वल्याळ २,३१,९७४ ३८.२३%
जनता दल भारती रवीकांत पाटील २६,८३८ ४.४२%
बहुजन समाज पक्ष चंद्रकांत कोंडिबा इंगळे १०,४४३ १.१२%
बहुमत १,०४,३७२
मतदान ६,०६,७१७ ६१.१२%

बाह्य दुवेसंपादन करा

भारतीय निवडणुक आयुक्त निवडणुक निकाल संकेतस्थळ

हे सुद्धा पहासंपादन करा

संदर्भसंपादन करा

  1. ^ "Solapur Lok Sabha Election Result - Parliamentary Constituency". resultuniversity.com. 2022-03-23 रोजी पाहिले.
  2. ^ "1957 India General (2nd Lok Sabha) Elections Results". www.elections.in. Archived from the original on 2020-07-27. 2022-03-23 रोजी पाहिले.
  3. ^ "1951 India General (1st Lok Sabha) Elections Results". www.elections.in. Archived from the original on 2020-07-27. 2022-03-23 रोजी पाहिले.