सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघ

हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील एक विधानसभा मतदारसंघ आहे.

सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघ [१]