डहाणू तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील पालघर जिल्ह्याचा एक तालुका आहे. आदिवासी वस्ती असलेल्या ह्या तालुक्यातील वारली आदिवासी संस्कॄती वारली चित्रकलेमुळे प्रसिद्ध आहे.

  ?डहाणू तालुका
महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
आमदार विनोद निकोले
तहसील डहाणू तालुका
पंचायत समिती डहाणू तालुका

तालुक्यातील गावेसंपादन करा

डहाणू तालुक्यात खालील गावे समाविष्ट आहेत.

 1. आगवण(डहाणू),
 2. ऐने(डहाणू),
 3. अलकापूर,
 4. आंबेसरी,
 5. आंबेवाडी,
 6. आंबिस्ते,
 7. आंबिस्तेवाडी,
 8. आंबिवळी,
 9. आंबिवळी तर्फे बहारे,
 10. आसनगाव(डहाणू),
 11. आसनगाव बुद्रुक,
 12. आसवे,
 13. आशागड,
 14. आष्टे,
 15. अस्वाळी,
 16. आवधणी,
 17. वाढापोखरण,
 18. बहारे,
 19. बांधघर,
 20. बापुगाव,
 21. बावडे,
 22. बेंडगाव,
 23. भारड,
 24. भावडी,
 25. भिसेनगर,
 26. बोडगाव,
 27. बोर्डी,
 28. ब्राह्मणवाडी,

चाळणी, चंडीगाव, चंद्रनगर(डहाणू) , चांदवड(डहाणू), चारी तर्फे जामशेत, चारी तर्फे कोटेबी, चारोटी, चिखळे(डहाणू), चिंबावे, चिंचाळे, चिंचणी, दाभाडी, दाभाळे, दाभोण(डहाणू), दहीगाव, डाह्याळे, दापचरी, देदाळे, देहाणे, देऊर(डहाणू), देवगाव(डहाणू), धाकटी डहाणू, धामणगाव, धामाटणे, धानिवरी, धरमपूर(डहाणू), धुमखेत, धुंदळवाडी, दिवाशी, गडचिंचाळे, गणेशबाग, गांगणगाव, गांगोडी, गंजाड, गौरवाडी, घाडणे, घोळ(डहाणू), घोलवड, गोवाणे, गुंगावाडा, हाळपाडा, जळवाई, जांभुगाव, जामशेत, जिनगाव, जुनाडपाडा, कैनाड, कळमदेवी, कांदरवाडी, कंकराडी, कापशी(डहाणू), करंजविरा, कासाखुर्द, कासारा, खांबाळे, खाणीव, खुबाळे, खुणावडे, किन्हवळी, कोळवळी, कोल्हाण, कोमगाव, कोसबाड, कोसेसरी, कोटबी, लष्करी, मणीपूर(डहाणू), म्हासड, मोडगाव, मोठापाडा, मोठगाव, मुरबाड, नागझरी(डहाणू), नांदरे, नारळीवाडी, नरपड, नारुळी, नवनाथ(डहाणू), निकाणे, निकावळी, निंबापूर, ओसरविरा, ओसाडवाडी, पाळे, पांढरतारागाव, पारसवाडी, पारडी, पाटीलपाडा, पावण, पेठ(डहाणू), फणसवाडी, पिंपळशेत बुद्रुक, पिंपळशेत खुर्द, पोखरण(डहाणू), पुंजावे, रायपाडा, रायपूर, रायतळी, रामपूर (डहाणू), रानकोळ, रानशेत, सायवण, साखरे, सारणी, सारवळी, सासवंद, सावटा, साये(डहाणू), शेलटी, शेणसरी, शिलोंदे, शिसणे, सोगवे, सोमनाथ(डहाणू), सोनाळे, सरावली सुकडआंबा, सूर्यानगर, ताड्याळे, तालोठे, तणाशी, तवा(डहाणू), ठाकूरवाडी, तोरणीपाडा, उर्से, वादाडे, वाढाणे, वाघाडी, वनाई, वाढवण, वाणगाव, वनगरजे, वाणकस, वरखंडे, वरोर, वारोटी, वसंतवाडी, वासगाव, वेती, विकासनगर, विरे, विवळवेढे, व्याहाळी, वाकी, झराळी

shingdapadaसंपादन करा


कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.
पालघर जिल्ह्यातील तालुके
वसई | वाडा | जव्हार | मोखाडा | पालघर | डहाणू | तलासरी | विक्रमगड