वसई तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील पालघर जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?वसई तालुका

महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
तहसील वसई तालुका
पंचायत समिती वसई तालुका
वसई is located in भारत
वसई
वसई
वसई (भारत)

वसई तालुक्यातील गावेसंपादन करा

वसई तालुक्यात खालील गावे आहेत.

 1. आखटण,
 2. आडणे,
 3. आंबोडे,
 4. अर्नाळा(वसई),
 5. अर्नाळा किल्ला,
 6. भालीवली,
 7. भाताणे,
 8. भातपाडा,
 9. भिनार,
 10. चिमणे,
 11. देपिवली,
 12. डोळीवपाडा,
 13. हेदवडे,
 14. कळंब,
 15. कळंभोण,
 16. करंजोण,
 17. खैरपाडा,
 18. खानिवडे(वसई),
 19. खर्डी(वसई),
 20. खोचिवडे,
 21. कोल्हापूर,
 22. कोपरी(वसई),
 23. माजिवली,
 24. मालजीपाडा,
 25. मेढे(वसई),
 26. मोरी(वसई),
 27. मुक्काम(वसई),
 28. नागले,
 29. नवसाई,
 30. पाली,
 31. पाणजू,
 32. पारोळ,
 33. पाटीलगाव,
 34. पोमण,
 35. रानगाव,
 36. सायवन,
 37. सकवार,
 38. सरजामोरी,
 39. सत्पाळे,
 40. शिलोत्तर(वसई),
 41. शिरवली,
 42. शिवणसई,
 43. तरखड,
 44. टेंभी,
 45. तिल्हेर,
 46. तिवरी,
 47. टोकारे,
 48. उसगाव,
 49. वडघर,
 50. वासळई.

संदर्भसंपादन करा

https://www.census2011.co.in/data/subdistrict/4163-palghar-thane-maharashtra.htmlपालघर जिल्ह्यातील तालुके
वसई तालुका | वाडा तालुका | जव्हार तालुका | मोखाडा तालुका | पालघर तालुका | डहाणू तालुका | तलासरी तालुका | विक्रमगड तालुका