पाली भाषा

(पाली या पानावरून पुनर्निर्देशित)

पाली ही भारतीय उपखंडामधील एक प्राकृत भाषा होती. भगवान बुद्धांनी लोकांच्या भाषेत उपदेश केलेला आहे. प्राचीन बौद्ध धर्मामधील प्रमुख भाषा असलेल्या पालीमध्ये ह्या धर्मामधील त्रिपिटक व इतर अनेक महत्त्वाचे ग्रंथ लिहिले गेले आहेत. थेरवादाची पवित्र भाषा देखील पालीच आहे. ह्या कारणांस्तव सध्या २५०० वर्षानंतर भाषा बदलून सुद्धा पालीचा मोठ्या प्रमाणावर अभ्यास केला जातो.

पाली
प्रदेश भारतीय उपखंड
लोकसंख्या लुप्त भाषा
भाषाकुळ
लिपी ब्राह्मी लिपी
भाषा संकेत
ISO ६३९-१ pi
ISO ६३९-२ pli
ISO ६३९-३ pli (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर)

बाह्य दुवेसंपादन करा