विक्रमगड तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील पालघर जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?विक्रमगड तालुका
महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
सभापती रुचिता कोरडा
तहसील विक्रमगड तालुका
पंचायत समिती विक्रमगड तालुका

तालुक्यातील गावेसंपादन करा

 1. आलोंडे,
 2. आंबेघर,
 3. आंबेघर धरमपूर,
 4. आंबिवली(विक्रमगड),
 5. आनंदपूर,
 6. अंधारी,
 7. आपटी बुद्रुक,
 8. आपटी खुर्द,
 9. बालापूर,
 10. बांधण(विक्रमगड),
 11. बांगरचोळे,
 12. बास्ते,
 13. भानापूर,
 14. भोपोळी,
 15. बोरांडे(विक्रमगड),
 16. चंद्रनगर(विक्रमगड),
 17. चारीबुद्रुक,
 18. चिंचघर(विक्रमगड),
 19. दादाडे,
 20. देहरजे,
 21. देवापूर,
 22. धामणी,
 23. डोल्हारी बुद्रुक,
 24. डोल्हारी खुर्द,
 25. गडधे,
 26. घाणेघर,
 27. घाणोडे,
 28. हनुमंतपाडा,
 29. हाताणे,
 30. इंदगाव,
 31. जांभे,
 32. कर्हे,
 33. करसुड,
 34. कासाबुद्रुक,
 35. काशिवली तर्फे आलोंडे,
 36. कवडास,
 37. कवळे,
 38. केगवा,
 39. केव,
 40. खडकी(विक्रमगड),
 41. खांड,
 42. खांडेघर,
 43. खोस्ते,
 44. खुदेड,
 45. कोंडगाव,
 46. कुंज,
 47. कुर्झे,
 48. माडाचा पाडा,
 49. माळे,
 50. माळवदे,
 51. माण (विक्रमगड),
 52. मेढी,
 53. म्हासरोळी,

मोहोबुद्रुक, मोहोखुर्द, नागझरी(विक्रमगड), नाळशेत, ओंदे, पोचडे(विक्रमगड), पोटखळ, रामपूर(विक्रमगड), साजण, साखरे(विक्रमगड), संगमनगर, सारशी, सातकोर, सावरोळी, सावडे, सावरई, शावटे, शेळपाडा, शिळ, शिळशेत, सुकसाळे, तळवळी तर्फे देंगाचीमेट, तळवळी तर्फे सातकोर, तळावडे, टेंभोळी, टेटावळी, थेरुंडे, उपराळे, उटवली, वडापोळी, वरणवाडी, वासुरी, वेढे, विक्रमगड, विळशेत, विठ्ठलनगर, वाकी, वेहेळपाडा, यशवंतनगर(विक्रमगड), झाडापोली

संदर्भसंपादन करा

https://www.census2011.co.in/data/subdistrict/4163-palghar-thane-maharashtra.html
कृपया स्वत:च्या शब्दात परिच्छेद लेखन करून या लेखाचा / विभागाचा विस्तार करण्यास मदत करा.
अधिक माहितीसाठी या लेखाचे चर्चा पान, विस्तार कसा करावा? किंवा इतर विस्तार विनंत्या पाहा.
पालघर जिल्ह्यातील तालुके
वसई | वाडा | जव्हार | मोखाडा | पालघर | डहाणू | तलासरी | विक्रमगड