जव्हार तालुका हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील पालघर जिल्ह्याचा एक तालुका आहे.

  ?जव्हार तालुका
महाराष्ट्र • भारत
—  तालुका  —
महाराष्ट्रराज्य
महाराष्ट्रराज्य
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
भाषा मराठी
आमदार सुनील भुसारा
तहसील जव्हार तालुका
पंचायत समिती जव्हार तालुका
कोड
आरटीओ कोड

• एमएच ४८,०४


जव्हार तालुक्यातील गावेसंपादन करा

 1. अडखडक,
 2. ऐने,
 3. आकरे,
 4. आखर,
 5. आल्याचीमेट,
 6. अनंतनगर,
 7. आपटाळे,
 8. आयरे,
 9. बारावडपाडा,
 10. बेहडगाव,
 11. भागाडा,
 12. भारसातमेट,
 13. भुरीटेक,
 14. बोपदारी,
 15. बोराळे,
 16. चांभारशेत,
 17. चांदगाव,
 18. चंद्रनगर,
 19. चंद्रपूर (जव्हार),
 20. चौक,
 21. दाभेरी,
 22. दाभलोण,
 23. दाभोसे,
 24. दादर कोपरापाडा,
 25. दाधरी,
 26. दाहुळ,
 27. दासकोड,
 28. देहरे,
 29. देंगाचीमेट,
 30. देवगाव,
 31. धानोशी,
 32. धरमपूर,
 33. डोंगरवाडी,
 34. गणेशनगर,
 35. गंगापूर (जव्हार),
 36. गराडवाडी,
 37. घिवंदे,
 38. गोरठण,
 39. हडे,
 40. हातेरी,
 41. हिरडपाडा,
 42. जांभुळमाया,
 43. जामसर,
 44. ग्रामीण जव्हार,
 45. जयेश्वर,
 46. जुनी जव्हार,
 47. कडाचीमेट,
 48. कलमविहिरा,
 49. करधण,
 50. कासटवाडी,
 51. काशिवळी तर्फे देंगाचीमेट,
 52. कौलाळे,
 53. कायरी,
 54. केळघर,
 55. खडखड,
 56. खंबाळे (जव्हार),
 57. खारोंदा,
 58. खिडसे,
 59. किरमिरे,
 60. कोगदे,
 61. कोरताड,
 62. कुतुरविहीर,
 63. माळघर,
 64. मानमोहाडी,
 65. मेढा (जव्हार),
 66. मेढे,
 67. मोर्चाचापाडा,
 68. नांदगाव (जव्हार),
 69. नंदनमाळ,
 70. न्याहाळे बुद्रुक,
 71. न्याहाळे खुर्द,
 72. ओझर (जव्हार),
 73. पळशीण,
 74. पाथर्डी (जव्हार),
 75. पिंपळगाव (जव्हार),
 76. पिंपळशेत,
 77. पिंपरूण,
 78. पोयशेत,
 79. राधानगरी (जव्हार),
 80. रायतळे,
 81. राजेवाडी (जव्हार),
 82. रामनगर,
 83. रामपूर (जव्हार),
 84. रुईघर,
 85. साखरशेत,
 86. साकुर (जव्हार),
 87. सारसूण,
 88. सावरपाडा,
 89. शिरसगाव,
 90. शिरोशी,
 91. शिवाजी नगर,
 92. शिवजीनगर,
 93. श्रीरामपूर (जव्हार),
 94. सूर्यनगर,
 95. तळासरी,
 96. तिलोंदे,
 97. तुळजपूर,
 98. उंबरखेड,
 99. वांगणी (जव्हार),
 100. वावर,
 101. विजयनगर (जव्हार),
 102. वाडोळी,
 103. वाळवंडे,
 104. विणवळ,
 105. झाप

नद्यासंपादन करा

जव्हार तालुक्यातून कोंटबी, दाभोसा, देहरजा (तांबाडी), पंचधारा, पिंजाळ, वाघ आणि सूर्या या सात नद्या उगम पावतात.

पर्यटनसंपादन करा

जव्हार हे एक निसर्गरम्य थंड ठिकाण आहे. येथील हनुमान व सनसेट हे पॉइंट्स तसेच भूपतगड आवर्जून पाहाण्याजोगा आहे. काही पर्यटन स्थळे

 • शिरपामाळ
 • काळमांडवी धबधबा
 • दाभोसा धबधबा
 • जय विलास पॅलेस

संदर्भसंपादन करा

https://www.census2011.co.in/data/subdistrict/4163-palghar-thane-maharashtra.html


साचा:दाभोसा धबधबा व काळमांडवी धबधबा

पालघर जिल्ह्यातील तालुके
वसई | वाडा | जव्हार | मोखाडा | पालघर | डहाणू | तलासरी | विक्रमगड