कोसबाड हे भारतातील महाराष्ट्र राज्यातील उत्तर कोकणातील पालघर जिल्ह्यातील पालघर तालुक्यातील एक गाव आहे.

  ?कोसबाड

महाराष्ट्र • भारत
—  गाव  —
प्रमाणवेळ भाप्रवे (यूटीसी+५:३०)
क्षेत्रफळ .५३३३९ चौ. किमी
जवळचे शहर पालघर
जिल्हा पालघर जिल्हा
लोकसंख्या
घनता
२,१६६ (२०११)
• ४,०६१/किमी
भाषा मराठी
सरपंच
बोलीभाषा आदिवासी कातकरी
कोड
दूरध्वनी
आरटीओ कोड

• +०२५२५
• एमएच४८

हवामान संपादन

पावसाळ्यात येथे भरपूर प्रमाणात पाऊस पडतो आणि हवामान समशीतोष्ण राहते. हिवाळ्यात येथील हवामान थंड असते व सकाळी धुके पडते. उन्हाळ्यात हवामान उष्ण असते. पावसाळ्यात येथे भातशेती केली जाते.

लोकजीवन संपादन

हे मध्यम आकाराचे मोठे गाव आहे.२०११ च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात ३९८ कुटुंबे राहतात. एकूण २१६६ लोकसंख्येपैकी १०८६ पुरुष तर १०८० महिला आहेत. गावाची साक्षरता ४६.७७ टक्के आहे.पुरुष साक्षरता ५७.६३ आहे तर स्त्री साक्षरता ३६.०५ आहे. गावातील वय वर्ष शून्य ते सहा वर्षे लहान मुलांची संख्या ३८५ आहे.ती एकूण लोकसंख्येच्या १७.७७ टक्के आहे. मुख्यतः आदिवासी समाजातील लोक येथे राहतात. छोट्या प्रमाणावर शेती व शेतमजूर, वीटभट्टीमजूर म्हणून ते काम करतात. ते अगदी लहान प्रमाणात कुक्कुटपालन, बकरीपालनसुद्धा करतात.

नागरी सुविधा संपादन

गावात प्राथमिक शिक्षण,प्राथमिक आरोग्यसेवा, रस्ते वीजपुरवठा, सार्वजनिक स्वच्छता,पाणी पुरवठा इत्यादी आवश्यक गोष्टी उपलब्ध आहेत.

जवळपासची गावे संपादन

पोळे, खुताळ, दामखिंड, कोंढण, आवधण, नांदगाव तर्फे मनोर, आंभण, बांधण, लोवारे, काटाळे,वासरोळी ही जवळपासची गावे आहेत.कोसबाड गाव कैनाड ग्रामपंचायतीमध्ये येते.

कोसबाडची प्रसिद्धी संपादन

ताराबाई मोडक यांनी स्थापन केलेली नूतन बाल शिक्षण संघाची शाळा.

संदर्भ संपादन

१. https://www.census2011.co.in/data/subdistrict/4163-palghar-thane-maharashtra.html २. https://villageinfo.in/maharashtra/thane/palghar.html ३. https://www.mapsofindia.com/lat_long/maharashtra/ ४. http://tourism.gov.in/