जागतिक बुद्धिबळ अजिंक्यपद स्पर्धा

(विश्व बुद्धिबळ अजिंक्यपद या पानावरून पुनर्निर्देशित)

मुख्य बुद्धिबळ मास्टर - इ.स. १८८६ च्या आधी

संपादन
नाव वर्ष (इ.स.) देश
लुइस रामिरेझ दे लुसेना ~१४९०   स्पेन
पेड्रो डामिओ ~१५२०   पोर्तुगाल
रूय लोपेझ दे सेगुरा ~१५६०   स्पेन
पॉलो बोइ
and लेओनार्दो दा कुत्रि
~१५७५   इटली
अलेस्सांद्रो साल्विओ ~१६००   इटली
गिओचिनो ग्रेसो ~१६२०   इटली
लेगल डी केर्मेउर ~१७३०–१७४७   फ्रान्स
फ्रँकॉईस-आंद्रे डॅनिकन फिलिडोर ~१७४७–१७९५   फ्रान्स
ऍलेकन्द्रे डेस्चपेल्लेस ~१८००–१८२०   फ्रान्स
लुइस चार्ल्स माहे देला बुर्दोनाईस ~१८२०–१८४०   फ्रान्स
हॉवर्ड स्टाँटन १८४३–१८५१   युनायटेड किंग्डम
आडोल्फ आंडेर्सेन १८५१–१८५८   जर्मन साम्राज्य
पौल मॉर्फी १८५८–१८६२   अमेरिका
ऍडॉल्फ अँडरसन १८६२–१८६६   जर्मन साम्राज्य
विल्हेल्म स्टेइनिट्झ १८६६–१८८६   बोहेमिया

अविवादित बुद्धिबळ विश्व अजिंक्यपद इ.स. १८८६-१९९३

संपादन
नाव वर्ष (इ.स.) देश
विल्हेल्म स्टेइनिट्झ १८८६–१८९४   ऑस्ट्रिया
इमानुएल लास्केर १८९४–१९२१   जर्मन साम्राज्य
जोस राउल कपब्लंक १९२१–१९२७   क्युबा
ऍलेकंडेर अलेखिने १९२७–१९३५   फ्रान्स
मॅक्स एउवे १९३५–१९३७   नेदरलँड्स
ऍलेकंडेर अलेखिने १९३७–१९४६   फ्रान्स
मिखैल बोट्विनिक १९४८–१९५७   सोव्हियेत संघ
वसिल्य स्मय्स्लोव १९५७–१९५८   सोव्हियेत संघ
मिखैल बोट्विनिक १९५८–१९६०   सोव्हियेत संघ
मिखैल ताल १९६०–१९६१   सोव्हियेत संघ
मिखैल बोट्विनिक १९६१–१९६३   सोव्हियेत संघ
टिग्रन पेट्रोसिअन १९६३–१९६९   सोव्हियेत संघ
बोरीस स्पस्क्य १९६९–१९७२   सोव्हियेत संघ
बॉबी फिस्चर १९७२–१९७५   अमेरिका
अनातोली कार्पोव १९७५–१९८५   सोव्हियेत संघ
गॅरी कास्पारोव्ह १९८५–१९९३   सोव्हियेत संघ

अविवादित बुद्धिबळ विश्व अजिंक्यपद इ.स. २००६ - वर्तमान

संपादन
नाव वर्ष (इ.स.) देश
व्लादिमिर क्रॅमनिक २००६–२००७   रशिया
विश्वनाथन आनंद २००७–सद्य   भारत