फ्रांस्वा-आंद्रे दानिकन फिलिदोर

फ्रांस्वा-आंद्रे दानिकन फिलिदोर (फ्रेंच: François-André Danican Philidor) हा एक फ्रेंच बुद्धिबळपटू होता.