विकिपीडिया:चावडी/प्रचालकांना निवेदन/जुनी चर्चा १

कीससंपादन करा

माहितगार,

एका साध्या प्रश्न व विनंतीवरुन मोठेमोठे निबंध का लिहित आहात? कोणत्या गाळणीविषयी बोलता आहात? तुमच्याप्रमाणेच मीही त्यावेळी प्रयोग करीत होतो आणि त्यात ही चुकीची गाळणी लागली असणार? मी ती चूक कबूल करतो. आणि ती तुम्हाला न पटल्याने तुम्ही काढलीत ना? त्याबद्दल माझ्याकडून काही अडवणूक झाली? नाही ना? मग कशाला उकरुन काढता आहात नसत्या चर्चा? आणि तुमच्याकडूनही अशा चुका झाल्या आहेतच की? मी विचारलेला प्रश्न तुमच्या गाळणीबद्दल आहे हे मला माहितीही नव्हते. मी पानकाढा साचा लावून काही महिने झालेले पान काढण्या अ़डचण आली म्हणून विचारले तर हे भलेमोठे आरोपपत्र घेउन तुम्ही आलात धावून अंगावर. हे काही सुज्ञपणाचे आणि inclusivenessचे लक्षण नाही.

मध्ये उत्तर देण्याने कावलो हे तुमचे आर्ग्युमेंट दुबळे आहे. तुम्ही येथे प्रकट केलेल्या विचारावर उत्तर मिळणारच. कोणत्याही public discourseचा हा बेसिक नियम आहे. सगळ्यांना तुमचे टाइमटेबल सांभाळून उत्तरे देण्यास वेळ नसतो. मध्ये उत्तर नको असले तर आपला विचार पूर्ण झाल्यावर मगच लिहावे हे मी तुम्हाला सुचवले आहेच. लोकल मशीन वर किंवा आपल्या चर्चा पानावर, धूळपाटीवरही हे लिखाण लिहून ठेवता येते.

असो. तुमची फुलाची पाकळी जशी तुम्हास बहुमोल वाटते तशीच इतर सदस्य व प्रचालकांची भूमिकाही आहे हे कृपया ध्यानात घ्यावे.

कळावे, लोभ असावा.

अभय नातू (चर्चा) ००:४८, ९ जून २०१२ (IST)

ता.क. तुम्ही एखादा मुद्दा मांडलात किंवा वाद सुरू केलात की एखाद-दुसरा नवीन सदस्य येउन येथे पिचकारी मारुन जातो हे आता लक्षात यावयास लागलेले आहे.

>>(लेखन चालू आहे आहे लेखन पूर्ण होईपर्यंत प्रतिसाद अभिप्रेत नाहीत सबूरी ठेवावी )
मासिक सदरात कौल नोंदवावेत अशी अभय नातूंची विनंती आली त्या सुरवातीच्या काळातच भविष्य काळात तटस्थता पाळणाऱ्यांची आवश्यकता पण असणार आहे आणि म्हणून मी तसे करणार नाही असे अभय नातूंना कळवले होते. (आणि नंतर तशी परिस्थिती अभय नातूंवर, संकल्पवर आलीच, WCI ११ मुंबई सभेत अभय आणि संकल्प बद्दलच्या प्रचालक-पूर्व काळात सदस्यांना चांगले मार्गदर्शन करण्या बद्दल कौतूक केल्याच्या स्लाईड माझ्या प्रेझंटेशन मध्ये होत्या. त्या ऐन वेळी वेळे अभावी इन्क्लूड करता आल्या नाहीत. पण पुन्हा मुंबईला मराठी अभ्यासकेंद्राच्या सभे मध्यविकिपिडियाची मुल्यव्यवस्था हा विषय चर्चेस घेऊन ,पुराव्या शिवाय व्यक्तिगत आरोप करणे चुकीचे आहे हे सोदाहरण समजावूनही दिले.मराठी विकिपीडियाच्या मुखपृष्ठावर विंडोज बद्दल लेख येण्या बद्दल जे आक्षेप घेतले गेले त्याचा मुद्देसुद प्रतिवाद केला. "एखाद्दा सहकारी चळवळीच्या शेल्फवर प्रविण आणि लिज्जत हे दोन्ही पापडाचे ब्रॅंड डिस्प्लेवर असू शकतात" हे उदाहरण माझेच आणि मी इथे लिही पर्यंत आपणास त्याची कल्पना पण असणार नाही.काही टिकाकारांचा भाग मुंबईतून येतो आहे याचा शोध तुमच्या नवीन प्रचालक मित्रवर्यांनी लावण्याच्या आधीच मी सभांमधून अप्रत्यक्ष मार्गदर्शनाचे प्रयत्न करत आलो आहे याची माझ्या बद्दल कान भरणाऱ्यांनी आपणास कल्पना दिली होती का नाही हे ज्याने त्याने सदसद विवेक बुद्धीने पडताळून पहावे. "विंडोज" बद्दलचा लेख मराठी विकिपीडियावर येण्याबद्दलचा आक्षेप WCI ११ मुंबई श्रोत्यातून घेतला जाण्या पूर्वी पुण्यातील विशिष्ट व्यक्तिने घेतला , या आक्षेपाचे पहिले बोलविते धनी मुंबईतले नाही पुण्यातलेच होते अशी मला दाट शंका होती;ती विशीष्ट (साशंकीत बोलविते धनी) व्यक्ति समोर आल्या नंतर त्यांचा हा दृष्टीकोण चुकीचा आहे हे मी स्प्ष्ट शब्दात त्यांच्या समोरच नाही तर नंतर ते असलेल्या ज्ञानप्रबोधिनी तील एका सभेतही कुणाचेही नाव न घेता मांडला.या सर्वात आपल्या नवोदीत प्रचालकांची भूमीका आम्ही महिन्याभरात हा लेख बदलणारच आहोत हि भूमीका अनावश्यकरित्या डिफेन्सीव्ह होती असे माझे व्यक्तिगत मत असूनही आपण नवोदीतांना समजून घ्यावे म्हणून मी तसे कधी म्हणालो नाही. "मी '.....' आणि '....' आहे पण मराठी विकिपीडियाच्या मुखपृष्ठावर किंवा मराठी विकिपीडियावर काय असावे (/नसावे) आणि ते माझ्या सल्ल्या नुसार बदलले नाही जात" हा काही जणांना सार्वजनीक जीवनातल्या अस्तीत्वाचा मुद्दा वाटत असावा का काय ते ज्यांचे त्यानाच ठाऊक . हि जी कुणी 'क्ष' व्यक्ती होती/आहे ती मुक्तस्रोत क्षेत्रातील आहे म्हणून त्यांनी मराठी विकिपीडियावर आपल वेगळ मत नोंदवण्यास हरकत नव्हती आणि नसेल; पण चुकीचे बिनबुडाचे आरोप लावले जात असताना आपण आता विकिपीडिया चळवळीशी जोडले गेलो आहोत तर आपल्या मुक्तस्रोत चळवळीतील चेल्यांना समज देण्याची नैतीक जबाबदारी कुणाची बनते ? नैतीक जबाबदारीचा अभाव असेल, कुणी 'अभयरावांना तुम्हीच कंट्रोल करू शकता' अशी वाक्य बोलत असेल, तर मला शंका वाटणे स्वाभाविक होते. मुद्दा 'क्ष' व्यक्तिच्या बद्दल झालेल्या पूर्वग्रहांचा नाही तर वैयक्तिक टिकेच्या संस्कृतीचे निराकरण करण्याचा मी विवीध स्तरांवर प्रयत्न करत आला आणि करतो आहे.मीही जवळपास आपल्या एवढाच कालावधी मराठी विकिपीडियाकरिता वेचला आहे आणि मराठी विकिपीडियाच्या हिताची काळजी मीही घेत आलो आहे.
नवोदीत प्रचालकांच्या कृतींच्या योग्यायोग्यतेची चर्चा प्रसंगानुरूप कालौघात करेनच, सांगायचा मुद्दा हा की, मागच्या झालेल्या वादविवादात (आपल्या दोघातल्या नव्हे) मी जो काही हस्तक्षेप केला , तो दोन्ही बाजूंनी विनंत्या आल्या नंतर !, जेव्हा तुम्ही कुणाला अर्बिट्रेट करण्याची हस्तक्षेपाची विनंती करता तेव्हा निर्णय बंधनकारक नसलेतरी आर्बिट्रेटरवरच प्रच्छन्नपणे पक्षपाताचे आरोप दोन्हीबाजूंनी चालू ठेवण्याचे वर्तन माझ्या अपेक्षे बाहेरचे होते त्याबद्दल दोन्ही बाजूंना तसूभरही आत्मपरिक्षण करावेसे वाटू नये हे अधीक दुख: दायक होते,यात जेव्हा एखाद्दा जाणत्या प्रशासकांची भर पडते तेव्हा निबंधांच्या लेखनाचे अवसर यावयास लागतात.
अगदी विकिमीडिया ट्रस्टी,डेव्हेलपर्स,चॅप्टर्सचे वरिष्ठ ,प्रोग्राम्स अशि पदे मिळवण्याकरता कोणत्याही विकिपीडिया अनुभवाची आवश्यकता नसते, तशी असावी असा आग्रह नाही पण दुर्दैवाने या मंडळींचे विकिपीडिया मुल्यांबाबत प्रशिक्षण झालेलेच असते असे नाही मुल्य प्रशिक्षणा बाबत विकिमिडिया हि अत्यंत कच्ची संस्था आहे असा माझा साधार अनुभव आहे ,या लोकांचा किमान संबधीत लोकांच्या अपेक्षांशी सुद्धा परिचय व्यवस्थीत झालेला नसतो, याचेच उदाहरण द्यावयाचे झाल्यास,माझे विकिपीडियावरील सदस्य नाव ही माझी खाजगी गोष्ट, विकिभेटीत सर्वांसमोर ऑननरी ट्रस्टींच्या तोंडून सहज निघून गेली असे करणे विकिपीडियाच्या तत्वात बसणारे आहे किंवा नाही हे तपासणे त्या विदूषींच्या त्या क्षणी तरी त्यांना कल्पना नव्हती, पण एकुणच विकिपीडियाचा विकासाचा लोभ असल्यामुळे तिकडे मी दुर्लक्ष केले. मी जेव्हा एक पब्लिक फिगर असतो/बनतो तेव्हा मला माझ्या गुप्त नावाचे खाते बनवण्याचा अधिकार इंग्रजी विकिपीडियाच्या नियमात सुद्धा असतो, इंग्रजी विकिपीडियाच गुणगाण करणारे माझे नवोदीत प्रचालक मित्र मात्र अशा वस्तुस्थिती कडे डोळेझाल करत माझे काही वेगळे खाते आहे का याचा शोध घेत फिरतात ? होय , इथे नवोदित सदस्यांना मि इतर नावाने नवोदितां सारख्या शंका मदतकेंद्रावर विचारल्या तर कशा पद्धतीचा रिस्पॉन्स नवोदीतांना येतो याचा अभ्यास करण्या करता मी वेळो वेळी असे खाते वापरले आहे पण ते कोणत्याही वाद विवाद अथवा वैयक्तीक आरोप बाजी करता नव्हे! काय तर म्हणे 'रायबा' नावाचे कुणी सदस्य अनुभवी सदस्याप्रमाणे मूद्दे मांडतात , हे 'रायबा' कोण असतील (तुम्हीतर नव्हे) असे फोनवर विचारण्याचा बेजबाबदार प्रकार आमची नवीन पिढी करू शकते, 'बाबासाहेब आंबेडकरां"बद्दलच्या लेखात परभाषी विकिपीडीयावर केवळ आम्ही दोघांनीच आत्मीयतेने लेखन केले आहे असा समान धागाही शोधला जातो ! आमचे चॅप्टरचे श्री.श्री.श्री. कार्यकारणी सदस्य 'रायबा' म्हणजेच माहितगार आहेत अशा प्रकारे रायबांना संबोधीत करत लिहिण्याचे प्रकार करतात, ते विकिपीडियाच्या नेमक्या कोणत्या मुल्यव्यवस्थेत बसतेते ते त्यांनी जरा जीमी वेल्सशी आयाआर्सीतन गूप्तपणे चर्चा करून विचारून घ्यावे ?
मागच्या तथाकथीत विवादात नवोदीत प्रचालकांची फोनवर फोन होते ' रायबां'वर बंदी घाला ,रिझन एक्सप्लेन करताना 'नवोदीत' सांगतात त्या पूर्वीच्या वादविवादात 'रायबांनी' प्रचालकांची बाजू घेतली होती , यावेळी मात्र वेगळी बाजू घेतली , म्हणे सर्व प्रचालकांनी मिळून एकत्र येऊन रायबा आणि कंपनीवर सरस्कट बंदी घालावी. हि त्यांची मागणी आल्यावर सुद्धा इमेल वर अभयराव आपण ,संकल्प आणि रहूल रावांशी निष्पक्षपणे मते मागवली , आपल्या तिघांपैकी कुणीही या मागणीचे समर्थन केले नाही याची ,'नवोदितांना ' कल्पना नव्हती त्यांचा आजवर हाच गोड गैरसमज असणार आहे की माहितगारांनी एकट्यानेच काय ते ठरवले आणि पक्षपाती वर्तन केले , अगदी पक्षपाती वर्तन करा असा 'नवोदीतांचा' स्वत:चा सल्ला असूनही आम्ही तसे केले नाही. "तुम्ही प्रशासक आहात तुम्ही कोणत्याही सदस्यास चेपू शकता "किंवा ,"त्यांना त्यांची जागा दाखवून दिली पाहीजे " अशी चेपाचेपीची भाषा कुणाच्याही अपरोक्ष सुद्धा विकिपीडियाच्या विकिसाकरीता कशा प्रकारे पुरक आहे हे आपली सदस्द विवेक बुद्धीस कधीतरी हलवून विचारून पहावे.
माहितगारांकडून निष्पक्षते ऐवजी हुजरेगिरीची अपेक्षा करणाऱ्यांनी किमान पक्षी माहितगारांचे प्रचालक होणे ,स्वीकृती अधिकारी होणे हे आपल्या उपकाराच्या ओझाने झाल्या प्रमाणे वागण्यापुर्वी माहितगारांचे स्वत:च्या कामातील स्वतंत्रतेचा अधीक अभ्यास केला असता तर बरे झाले असते.माहितगारांनी सतरंजा अशा सार्वजनीक पद्धतीने धुवाव्यात काय असा प्रश्न पार्श्वभूमी नसलेल्या कुणाला हे वाचताना पडण्याचा संभव आहे म्हणून सांगतो मागील वादावादीत प्रचालक निवेदन चावडीवर विवाद शांत होतील अशा प्रकारे एका गटाची समजूत निष्पक्षपणे काढण्याचा प्रयत्न करतानाच इमेलवरच नवोदीतांना खडे बोलही सुनावून झाले (इमेलवर आपपर भाव न बाळगता निष्पक्ष खडे बोल सुनावण्यास माहितगार मागे नव्हते याची आनंद आघावादी मंडळींनो यापुर्वी तुम्हाला याची कल्पना नसेल पण आतातरी याची नोंद घ्यावी आणि माहितगारांच्या निषपक्षतेवर शंका घेणे आपल्या बाजूनेही थांबवता आलेतर थांबवावे ) ,पण खुर्ची सत्ता हाती आली भल्या भल्यांचे पाय जमिनीवर रहात नाहीत हा सार्वत्रीक अनुभव याची देही याची डोळा केवळ नवोदीतांबद्दल नव्हे इतरही आधीच्या प्रचालक मंडंळींबद्दल सुद्धा घेत आलो आहे हि एक वस्तुस्थिती आणि एक दुर्दैवी वैषम्याचा मुद्दा आहे .
"नवोदीत प्रचालकांची" माझ्या समोर मांडली गेलेली भूमीका आणि साशंकीत बोलवित्या धन्यांनी सूचवलेली भूमीका "व्यक्तिगत आरोप करणाऱ्यांना " कायमचे नेसतनाबूत करा आणि त्यांची पुन्हा कधिच न येण्याची व्यवस्था करा अशी होती,आणि त्यांची सध्याची पावले तशीच पडताहेत पण अधीक दुख्:दायक गोष्ट जुने जाणते प्रचालक आणि प्रशासकही नवागत प्रचालकांक्क्या गैर अवास्तव भूमीकांना बळी पडून पथभ्रष्ट होत आहेत; मी, एक नेहरु वादी आहे, मला ही व्यक्तिद्वेषाला व्यक्तीद्वेषाने उत्तरदेण्याची भूमीका मान्य नव्हती, नाही आणि नसेल आणि त्यामुळेच इमेल चर्चेतून कोनत्याही एका बाजूच्या व्यक्तिंना कायमचा काडीमोड देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही असे सुस्पष्ट सांगितले, या उत्तरावर " आम्ही नाही, योगदान करत जा" अशी बालीश भूमीका काहींनी घेतली गेली तर तुम्ही नाही लिहिलेत तरी मराठी विकिपीडियावर अजून लोक आणून लेखन करू हि रोखठोक भूमीका चुकीची कशी ठरते ? या भुमीकेबद्दल सलेक्टीव्हली विवादाची मर्यादीत माहिति देत माझी इमेलचेन मधून बदनामी करण्याचे अश्लाघ्य प्रकार चालू आहेत.
>>तुमच्याप्रमाणेच मीही त्यावेळी प्रयोग करीत होतो आणि त्यात ही चुकीची गाळणी लागली असणार? मी ती चूक कबूल करतो.
नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करताना चूका संभव आहेत , बरोबर ना ! या प्रमाणेच शंतनू जेव्हा बॉटचे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करत होते , तेव्हा मीही त्यांना चूका होतील आणि होऊ द्यात म्हणूनच सांगीतले आणि त्या ओळीने त्यांच्यावर आक्षेप घेतले गेले तर प्रचालक निवेदनवर आलेल्या विरोधी विनंत्यांमध्ये याच मुद्दावर मि शंतनूस समजून घेण्यास इतर सदस्यांना सांगितले;आणि तिच गोष्ट संतोष दहीवळांना आणि आमच्या प्रिय 'नवोदीत प्रचालकांनाही ' बॉट तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याच्या दृष्टीने लागू होत नव्हती काय ? मान्यवर 'नवोदीत' प्रचालकांनी संतोष दहीवळांवर आक्षेप घेताना स्वत:च्या चूका होऊन गेल्या त्या पुन्हा होऊ नयेत असे सांगितले असते तर ते वेगळे होते पण त्यांच्या मानगुटावर बसलेले भूत संपादन संख्येचे होते ,हे करताना त्यांनी आपणही असे केल्याचे आरोप येतील याचा स्वप्नातही विचार केला नसेल पण आधीच्या सर्व आक्षेपांची मांडणी त्यांच्या कृती दुसऱ्यांना वेगळा न्याय आणि स्वत:ला वेगळा न्याय म्हणून दुटप्पी अशा प्रकारची होती, गोष्ट सोप् होती आपल्या प्रमाणे चूकीची कबूली दिली गेली असतीतर एका सार्वजनीक मंचावर नाचक्की होण्याचे टळले असते उलट पक्षी कार्पोरेट मध्ये कामगाराम्ची मुस्कटदाबी केली जाते त्या प्रकारचे वर्तनामुळे व्यक्तिगत हल्ल्यांची संख्या वाढत गेल्याचे त्यांनी अद्यापी लक्षात घेतले नाही.सर्वलोकांच्या डोळ्यात काही काळ धूळफेक करता येते काही लोकांच्या डोळ्यात काही काळ धूळफेक करता येते सर्व लोकांच्या डोळ्यात सर्व काळी धूळफेक करता येत नाही हे मराठी विकिपीडियाचे कार्पोरेट विंडोड्रेसिंग करावयास निघालेल्या पंडीतांनी वेळीच लक्षात घ्यावे, अजूनही वेळ गेलेली नाही.
वाद-विवादात किंवा विकिपीडियाचे संकेत माहित नसताना त्यांचे संपादन बदलले गेल्यास अथवा प्रचालकीय कृतींतील चुकीमुळे, प्रचालकांक्क्या उद्दाम भाषेमुळेही लोक चिडू शकतात ,व्यक्तिगत टिका चुकीचे मानले तरीही काही वेळा व्यक्तिगत टिका होणे नैसर्गिक असते , काही किमान लेव्हलचा पेशन्स किमान प्रचालकांकडून अभिप्रेत असतो तरच आपण सर्वांना सोबत घेऊन जाऊ शकतो हे खोटे आहे काय?; माझ्यावर टिका न करणे म्हणजे inclusiveness का. माझ्यावर टिका केलीतरी मी त्यांना सोबत घेऊन जाईन हा inclusiveness ? व्यक्तिगत तिका करणाऱ्यांशी चर्चाकरून त्यांचा राग का कशा वरून आहे हे समजावून घेणे त्यांना संकेत समजावून देणे इन्क्लुझीव्हनेस का त्यांच्या खात्यावर आयुष्यभरा करता बंदी घालणे इन्क्लुझीव्हनेस ? एखाद्दाने सांगूनही यवर्तन चालु ठेवलेच तर त्यावर टप्प्या टप्प्याने बंधने आणणे हा inclusiveness का अधीकतम सिमा वापरणे inclusiveness ?
(मीच तेवढा) माझा तो बाब्या आणि दुसऱ्याच ते कार्ट ! हा कोणता inclusiveness ? "दुसऱ्यांच्या हक्क-अधिकारांची जाणीव म्हणजे inclusiveness " का "दुसऱ्यांच्या हक्क-अधिकारांची पायमल्ली म्हणजे inclusiveness "? प्रचालक ,प्रशासाक यांच्या सोबत त्यांचे (बोलविते ) धनी श्री.श्री.श्री.श्री.चॅप्टर कार्यकारणी सदस्य पण असे वागतात ! सामान्य सदस्यांची या सर्व प्रकाराबद्दल काय मते आहेत याची मोठी यादी होईल पण प्रातिनिधीक प्रतिक्रीया म्हणून खाली काही विचारात घेऊ


"प्रचालकांवर जर कुणी सदस्याने आरोप केले तर त्या सदस्याला तत्परतेने लगेच ब्लॉक केले जाते. कारण ब्लॉक करण्याचा अधिकार प्रचालक गटाला आहे. (सामान्य सदस्य गटातील सदस्यावर जर असे आरोप झाले तर त्यावेळी हे प्रचालक आरोप करणार्या सदस्याला ब्लॉक करण्याची तत्परता का दाखवत नाहित?)
ब्लॉक करताना पाळले जाणारे संकेतांकडे डोळेझाक करून सदस्याला ब्लॉक केले जाते. (कधी एकदा याला धडा शिकवतो या भावनेतून संकेतांकडे दुर्लक्ष होत असावे (असे माझे मत आहे.))

सदस्यखाते ब्लॉक करताना अंकपत्ताही (आयपी अॅड्रेस) ब्लॉक केला जातो.

स्वत:चे चर्चा पानही संपादीत करू शकणार नाहित असा दमही दिला जातो. (त्यामुळे ब्लॉक केलेल्या सदस्याला आपली बाजू मांडण्यासाठी जागाच दिली जात नाही. "
-हि प्रतिक्रीया व्यक्तिगत इर्षेपोटी अधिकारांचा गैरवापर येथे वाचावयास मिळेल .सध्यातरी प्रचालकांचे खायचे आणि दाखवायचे दात वेगवेगळे आहेत असेच माझेही मत झाले आहे.
एकच अंकपत्ता एक पूर्ण फॅमिली , एखादी भली मोठी शिक्षण संस्था /एखादे कार्यालय ,एखादा सायबर कॅफे शेअर करत असू शकतो ;याचे भान न ठेवता एखाद्दा सदस्य नावाखाली येणारे अंकपत्ते बेधुंदपणे ब्लॉक करणे कोणत्या नैतीकतेत बसते ? एखाद्दा गता कडून व्यक्तिगत हल्ले झाले म्हणून समस्त मराठी समाजास जेरीस आणतील असे मूलभूत नियम गुप्त चर्चांमधून बनवून मराठी विकिपीडिया समाजास विश्वासात न घेता एक नवा प्रचालकीय Fundamentalism राबवला जातो आहे. ज्यात सामान्य सदस्यांच्या अंगावर धावून जाणे नियमास धरून असते ,पण प्रचालकांच्या कृतींची समीक्षा सुज्ञपणास धरून नसते.
वादविवाद होतात तेव्हा भाषा हि सब्जेक्टीव्ह गोष्ट असते एकाच शब्दाचा/ वाक्याचा अर्थ लिहिणाऱ्या आणि समजून घेणाऱ्या व्यक्तिंकरता भिन्न असणे खूपदा गोष्ट असते यातून गैरसमजांची निर्मिती होऊ शकते आणि एखाद्दा प्रभावी गटास एखाद्दा व्यक्तिची भाषा/बोलणे/लिहिणे अयोग्य ठरवून त्याचे/तीचे खाते आयुष्यभरा करता बंद करता येण्याच्या प्रावधानाचा एखादा गट आपल्याला नको असलेले लेखक दुर ठेवण्या साठी गैरफायदा घेऊ शकतो .हे एका मुक्त ज्ञानकोशाच्या निष्पक्षतेस आणि विश्वासार्हतेस पूर्णतया मारक असणारे आहे. त्याच पद्धतीने
आमचेच ऐका आणि आमचे शत्रु नेस्तनाबूत करा म्हणजे शांतता नांदेल आणि एकदा शांतता नांदली की प्रगतीच प्रगती अशा प्रकारचा संदेश जगाच्या इतिहासात विवीध Fundamentalist आणि autocratic व्यक्ती/समुहांनी देण्याचे अनेक यशस्वी/अयशस्वी प्रयत्न केले आणि मराठी विकिपीडियावरही हल्ली याच धर्तीवरचा प्रचार आणि प्रसार करत एकुण यंत्रणा एखाद्दा विवक्षीत गटाच्या हातात केंद्रीत ठेवण्याचे मनसुबे आखले जात असल्याचे जाणवत आहे. अशा तत्वांनी मी/आम्ही सांगतो तेच बरोबर असा अट्टाहास लावला आहे,यांना मराठी विकिपीडियावर आजीबात वादविवाद नको आहेत म्हणे वादविवाद नसले कि कसे शांततेत लिहिता येईल नाही का !
या करता संस्कृत भाषेत एक सुभाषित आहे वादे वादे जायते तत्व(/शास्त्र) बोध ज्याचा अर्थ वाद विवादानेच सत्याचा बोध होतो. (लेखन चालू अस्ताना दंडेलशाहीचा प्रत्यय देत लेखनाच्या महत्वपूर्ण भागाची जाणीवपुर्वक हलावाहलवी काही विशीष्ट प्रचालकांकडून केली गेल्याचे नजरेस आल्यामुळे मी हे लेखन येथेच स्थगीत करित आहे ,या पुढील लेखन/चर्चा मराठी विकिपीडिया बाह्य माध्यमातनच करेन)


(लेखन चालू अस्ताना दंडेलशाहीचा प्रत्यय देत लेखनाच्या महत्वपूर्ण भागाची जाणीवपुर्वक हलावाहलवी काही विशीष्ट प्रचालकांकडून केली गेल्याचे नजरेस आल्यामुळे मी हे लेखन येथेच स्थगीत करित आहे ,या पुढील लेखन/चर्चा मराठी विकिपीडिया बाह्य माध्यमातनच करेन माहितगार (चर्चा) ०५:४५, १५ जून २०१२ (IST))


उत्पात प्रतीबंधन आणि व्यक्तिगत हल्ले टाळण्याचा सल्ला देणारे माहितगारचे योगदान यादी :


 1. मराठी विकिपीदियावर सदस्यांची आपासातील चर्चा आणि संबधीत भाषा शैली कशी असावी याची चर्चा चावडीवर लावली (त्याचा दुवा मिळाल्यावर जोडेन)

( लेखन चालू अस्ताना दंडेलशाहीचा प्रत्यय देत लेखनाच्या महत्वपूर्ण भागाची जाणीवपुर्वक हलावाहलवी काही विशीष्ट प्रचालकांकडून केली गेल्याचे नजरेस आल्यामुळे मी हे लेखन येथेच स्थगीत करित आहे ,या पुढील लेखन/चर्चा मराठी विकिपीडिया बाह्य माध्यमातनच करेन माहितगार (चर्चा) ०५:४५, १५ जून २०१२ (IST))

जाता जाता खालील काव्य पंक्ती आमच्या हुकुमशाही राबवत असलेल्या प्रचालक मित्रांकरिता (हि एक विकिपीडिया मुक्तता मुल्याच प्रभावी पणे सजगता देणारी काव्य पंक्ती आहे.)

खुलं खुलं आभाळ तसा..
मीही खुला खुला..
दारं, खिडक्या, भिंती यांची..
सवय झाली तुला..


ज्ञानेश वाकुडकर
(१०/०६/२०१२)[१]

मजकूर हलवणेसंपादन करा

माहितगार,

आपल्यासाठी असलेल्या संपूर्ण आदरानिशी सुचवत आहे की येथे वर लिहिलेले तुमचे लिखाण प्रचालकांना निवेदन यात बसत नसून ही तुमची व्यक्तिगत मते व ऑब्झर्वेशन्स दिसत आहेत. आणि एक प्रचालक या नात्याने वावरणारा तसेच इतर खात्यांचा उपयोग करून लिखाण करणारा सदस्य या नात्याने ही ऑब्झर्वेशन्स बहुमूल्य आहेत. यात शंका नाही. मराठी विकिपीडियाला याचा उपयोगच होणार.

तथापि हे लिखाण कृपया तुमच्या चर्चापानावर (किंवा त्याच्या उपपानावर) हलवावे. लिहून झाले की मग माझ्या (जर मला उद्देशून असेल तर) चर्चा पानावर हलवावे अशी विनंती आहे.

तुमचे लिखाण कधी संपेल याची मला कल्पना नसल्याने नुसतेच आ वासून पहात बसणे या पलीकडे काही करता येत नाही. कारण मध्येमध्ये उत्तर देऊ नये अशी तंबी तुम्ही देउन ठेवली आहे. दरम्यान अर्धवट लेखन वाचल्याने अनेक नवीन व जुन्या वाचकांचे तुमच्याबद्दल अनेक गैरसमजही होण्याची दाट शक्यता आहे.

या माझ्या सूचनेवर वर कृती (मजकूर हलवण्याची) सोडून उत्तर अपेक्षित नाही. न पटल्यास सोडून द्यावे.

क.लो.अ.

अभय नातू (चर्चा) ०७:३९, १५ जून २०१२ (IST)


माहितगार,

या माझ्या सूचनेवर वर कृती (मजकूर हलवण्याची) सोडून उत्तर अपेक्षित नाही. न पटल्यास सोडून द्यावे.

इतकेच.

अभय नातू (चर्चा) ०३:१४, १६ जून २०१२ (IST)

प्रचालकाचा उद्दामपणासंपादन करा

<--इमेल-->महामहिम मंदार कुलकर्णी

<--आपण अजूनही आपल्या सदस्य नावाने AWB संपादने करीत आहात.--> महामहिम मंदार कुलकर्णी (चर्चा) २१:३७, १६ मार्च २०१२ (IST)

<--Reminder १...............--> महामहिम मंदार कुलकर्णी

मला तीनदा उपदेश पाजळणारे मंदार कुलकर्णी यांचे ताजे कालचे AWB वापरून केलेली संपादने (संपादन १) (संपादन २) (संपादन ३) पहा.

माझे कोण ..कडे करतो? हा मंदार कुलकर्णींचा उद्दामपणा आहे.

या उद्दामपणाबद्दल मंदार कुलकर्णींनी माझ्यासह विकिसमुदायाची माफी मागितली पाहिजे.

इतर प्रचालक/प्रशासकांना काही विनंतीच नाही. कारण आ वासून फक्त पाहत बसण्याशिवाय किंवा झोपेचे सोंग घेण्याशिवाय तुम्ही काही करतच नाहित. -संतोष दहिवळ (चर्चा) १९:०५, १५ जून २०१२ (IST)

संतोष,
तुमचा संदेश पाहता तुम्हा माझ्या वर घसरत आहात हे स्पष्ट आहे.
येथील प्रत्येक बाबतीत तुम्हाला माझा हस्तक्षेप अभिप्रेत असला तर तो होणार नाही हे मी आत्ताच सांगतो. मला प्रत्येकाच्या प्रत्येक कृतीवर लक्ष ठेवायला वेळ नाही. प्रचालकाचे ते कामही नाही.
माझ्या प्रमाणेच इतर ६-७ प्रचालक आहेत. त्यांना आपण संदेश दिले? माहितगार ब्युरोक्रॅट आहेत आणि त्यांच्याशी तुमचा संपर्क आहेच. त्यांच्याकरवी हस्तक्षेप करविलात?
आ वासून बघणे हे माहितगारांच्या वर अंचबित करणाऱ्या निबंधउताऱ्याबद्दल होते. तुम्हास त्याचा संदर्भ देण्याचे कारण नव्हते.
झोपेच्या सोंगाबद्दल म्हणलात तर तुमची अपेक्षा काय आहे हे स्पष्ट करा. येथील प्रत्येकाचे कान उपटायचा मक्ता मी घेतलेला नाही. मंदार असो किंवा माहितगार, जेव्हा मला चुकल्याचे दिसले, दाखवून देण्याची संधी होती तेव्हा मी ते केलेले आहे. जुनी संपादने पाहिली असता हे कळेल. गेले काही महिने येथे बालिश आरोपप्रत्यारोप होत असताना मी यात कोणालाही काही करण्याचा (किंवा न करण्याचा) सल्ला दिल्याचे क्वचितच आढळेल.
आत्तापर्यंत तुमच्या प्रयत्नांना मी प्रोत्साहनच दिलेले आहे (येथे आणि ऑफलाइनही) हे तुमच्या लक्षात असेलच. असे असता एकदम असे माझ्यावर घसरण्यास कारण काय?
कळावे, तुमचा लोभ नाही हे उघड आहे.
अभय नातू (चर्चा) ०२:५९, १६ जून २०१२ (IST)
संतोष,
मंदार कुलकर्णींनी जर सांगकाम्या न वापरता AWB संपादने केली असतील तर ते साफ चुकीचे आहे व आपला राग स्वाभाविक आहे. त्यांनी आपली माफी मागावी अशी मी ही मागणी करतो. - अभिजीत साठे (चर्चा) ११:४९, १६ जून २०१२ (IST)
प्रिय संतोष,
महामहीम म्हणून माझा उल्लेख करायची गरज नाही. या विषयाची सुरुवात तुमच्यापासून झाली होती कारण तुम्ही तुमच्या User ID मधून अनेक AWB संपादने केली होती. त्यावेळेस जशी बाकीच्यांना विनंती केली जाते तशी विनंती आपणास केली होती. (अभिजित, राहुलने आपणास अशीच विनंती केली होती, आठवते का? तुम्ही या चर्चेत सहभागी झाला म्हणून विचारले. अभय, मी AWB वापरू नका असे कधीच म्हटले नव्हते. मी असे लिहिले होते "आपण आपल्या सदस्य नावाने AWB संपादने करीत आहात. त्यासाठी बॉट वापरावे") मी त्यावेळेला bot ID मधून संपादने करायची ही विनंती केली होती. ती तुम्ही माझ्या इमेलला उत्तर न देता किंवा माझ्या चर्चा पानावर न लिहिता सरळ चावडी वर आणलीत आणि पुढील अध्याय सुरु झाला. त्यापुढे जावून खरी कहाणी सांगतो. आपले अजून एक अनुभवी सदस्य सागर मारकळ यांनी मला आधी इमेल वर आणि मग फोन करून ही विनंती आपणास करण्यास सांगितले होते! तोवर कामाच्या व्यस्तते मुळे माझ्या ते लक्षात ही आले नव्हते! मी जेव्हा सागर साहेबांनाच ही विनंती विकिपीडिया वर जावून करण्यास सांगितले तेंव्हा त्यांनी मलाच ती विनंती करण्यास सांगितले. झाल्या प्रकाराचे त्यावेळेला मी चावडी वर माझे निवेदन दिलेले आहेच. प्रश्न एवढाच आहे की आपण या सर्व गोष्टी इतक्या personal घ्यायला हव्यात का? संतोष, एक मित्र किंवा विकिपिडीयावरील सहकारी म्हणून ही गोष्ट आपण सामोपचाराने सोडवू शकलो नसतो का? तेव्हापासून आपणच नव्हे तर सारेजण माझ्या प्रत्येक संपादनाकडे अगदी तेल घालून पाहत आहात. मी काही जरी लिहिले की काढ चुका... अशा प्रकारे संपादकांना संपादनापासून आपण परावृत्त तर करीत नाही ना? याचा जरूर शांतपणे विचार करावा.
आता राहिला प्रश्न कालच्या माझ्या ताज्या संपादनांचा. मी गेल्या वर्षभरातील "पान काढा" साचा लावलेली पाने वगळत होतो. हे काम कमी वेळात व्हावे यासाठी मी AWB चा आधार घेत होतो नाहीतर प्रत्येक पान शोधून काढून "संपादन" बटन दाबून वगळण्यात खूप वेळ जातो. AWB वर प्रचालकांना पाने वगळण्याची विशेष सोय दिली आहे, हे कदाचित आपल्याला ज्ञात नसावे. हरकत नाही. मुद्दा असा होता की, ही पाने वगळताना मी खूपच काळजी घेतो की चुकून चांगले, योग्य पान कोणीतरी "पान काढा" साचा लावला म्हणून वगळले जात नाही ना? हे करीत असताना मला काही पाने वगळण्यासाठी अयोग्य वाटली. म्हणून मी ती AWB मधून न वगळता त्याचा "पान काढा"साचा काढला किंवा "पान काढा" साचा काढून "विस्तार" साचा लावला. हे करीत असताना तेवढ्या लेखांवर काम करत असताना Bot account login करणे माझ्याच्याने झाले नाही, ही माझी सपशेल चूक आहे. ही पु्न्हा होणार नाही याची काळजी घेईन. होणार नाहीच याची खात्री देत नाही कारण अनवधानाने असे होणे शक्य आहे. इतरांकडूनही अनवधानाने होऊ शकते हे ओघाने आलेच.
संतोष, अभय आणि अभिजित आणि बाकी सारी मंडळी, झाला प्रकार विसरून जाऊन आपण पुढे जावूया का?
संतोष, इतक्या कमी वयात निवृत न होता जोमाने काम करायला हवे नाही का !!! - Mvkulkarni23 १५:५९, १६ जून २०१२ (IST)

Ramajois → Shriram नाव बदल विनंतीसंपादन करा

Ramajois नाव→ Shriram ह्या नावात बदलून मिळावे म्हणून विनंती आली आहे.त्या संदर्भातील चर्चा विकिपीडिया:चावडी/प्रचालकांना निवेदन/नावात बदल विनंत्या इथे आहे.कुणाचे काही आक्षेप न आल्यास, उद्या पर्यंत या विनंतीची दखल घेऊन नावात बदल करून दिला जाईल माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) २०:२१, १५ जून २०१२ (IST)
काही दिवस/आठवड्यांपूर्वी मी हे करण्याचा प्रयत्न केला असता तेथे एरर आली होती व त्यापुढे काय करावे हे मला कळले नव्हते. तुम्ही ही कृती केल्यावर कोणती पावले उचलली हे कळवावे म्हणजे पुढील सदस्यासाठी उपयोगी पडतील.
अभय नातू (चर्चा) ०३:३३, १६ जून २०१२ (IST)

محمد الجداوي ते Avocato नावात बदल विनंतीसंपादन करा

मराठी विकिपीडियावरसुद्धा आंतरविकि दुवे देण्याकरिता बॉट चालवणारे अरेबीक विकिपीडियाचे सदस्य محمد الجداوي मराठी विकिपीडियावरील योगदान GedawyBotमराठी विकिपीडियावरील योगदान यांना त्यांचे सदस्य नाव → Avocato आणि AvocatoBot असे बदलून हवे असल्याची माझ्या चर्चा पानावरील विनंती सर्वांच्या सोयी साठी विकिपीडिया:चावडी/प्रचालकांना_निवेदन/नावात_बदल_विनंत्या#renaming_accounts येथे स्थानांतरीत केली आहे .

 • इंग्रजी विकिपीडियावरील यांचे विकिपिडिया नामविश्वातील योगदान आणि सर्व भाषी विकिपिडियावरील योगदान .
 • साहेब इंग्रजी विकिपिडियावर तिसऱ्यांदा नावात बदल करून घेताहेत . सोबतच सदस्य पाने वगळून हवी आहेत जेणे करून इतिहास जतन होऊ नये अस तिनदा करण्याची गरज का पडावी हा कुतुहलाचा विषय असावयास हवा पण इंग्रजी विकिपीडियावर सुद्धा याची तपासणी अथवा विचारणा झाली आहे का या बद्दल शंका वाटते . मराठी विकिपीडियातील सदस्यांनीही थोडी फार तपासणी करावी. कुणाची हरकत न आल्यास आठवड्या भरात संबंधीत नावातील बदल करून त्यांना अपेक्षीत सदस्यपाने वगळून देऊ.

माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) ११:१६, १६ जुलै २०१२ (IST)

झोपेचे सोंग घेणेसंपादन करा

मराठी विकिपीडियावरील प्रेमापोटी मी उल्लेख केलेल्या झोपेचे सोंग घेणे आणि आ वासून पाहात बसणे याचा खरोखरच कुणाला राग आला होता असे आता तरी वाटत नाही. आजची परिस्थितीही मी त्यावेळी उल्लेख केल्यापेक्षा वेगळी नाही. मराठी विकिपीडियासाठी दखलपात्र योगदान करणारांचा आपण किती अंत पाहणार आहात?! नको त्याला पाठीशी घालण्यासाठी धावतपळत येऊन व पानेच्या पाने भरून Personal attacks log लिहिणारांना सदस्य:Maihudon यांच्यावरील जातीयवादाचा केलेला personal attack दिसत नाही का?! संतोष दहिवळ (चर्चा) १६:४१, १२ ऑगस्ट २०१२ (IST)

संतोष, प्रॉब्लेम असा आहे की जो प्रचालक दुसऱ्याला पाठीशी घालतो त्यालाच हे लोक टार्गेट करतात व चावडीवर जास्त चिखलफेक नको म्हणून आपोआपच गप्प बसले जाते. मी डॉन ह्यांचे समर्थन केले तर भीमराव हा गृहस्थ माझ्यावरच धावून आला. मला त्याच्या मुद्द्यांना उत्तर देणे शक्य नव्हते असे नाही परंतु जास्त शोभा नको म्हणून मी शांत बसलो. ह्या तथाकथित विकिपीडिया हितचिंतकांची आजवर मदत किती झाली व उपद्रव किती झाला हे इतरांनीच ठरवावे. राहिली गोष्ट मैहूंडॉनांची, तर दोन-तीन लोकांच्या बडबडीला दाद देऊन त्यांनी हे राजीनामा कौल वगैरे प्रकरण काढले आहे ते बंद करावे. त्याने अयोग्य शब्द वापरले हे खरे असले तरी तो येथून कायमचा गेल्यानंतर तो संपादन करीत असलेले असंख्य लेख हे लोक हाती घेणार काय? उत्तर काय आहे हे जगजाहीर आहे. आता हे लिहिल्यानंतर माझ्यावर टिकेचा वर्षाव होण्यास सुरूवात होऊन जाऊ दे. - अभिजीत साठे (चर्चा) १९:२७, १२ ऑगस्ट २०१२ (IST)

भीमरावमहावीरजोशीपाटील1 या नावाच्या नव्या खाते नामावर माझा आक्षेपसंपादन करा

मी इथे जाहीर पणे सांगू इच्छितोकी सदस्य:भीमरावमहावीरजोशीपाटील1 या ०८:०९, १८ ऑगस्ट २०१२ एक सदस्यखाते भीमरावमहावीरजोशीपाटील1 (चर्चा | योगदान) तयार केल्या गेलेल्या खात्याशी माझे काही एक देणे घेणे नाही.

माझे सर्व लेखन विकिपीडिया मुल्यांच्या चौकटीत असते. नामसाधर्म्याची खाती लोकांमध्ये गैरसमज निर्माणकरुन मते कलूषित करण्या करता वापरलि जाऊ शकतात. प्रशासकांनी/प्रचालकांनी हे खाते प्रतिबंधीत करावे. असे न केले गेल्यास संबधीत विषया बद्दल मेटावर न्याय मागावा लागेल.भीमरावमहावीरजोशीपाटील (चर्चा) १०:०७, १८ ऑगस्ट २०१२ (IST)

अभयराव कहर होतो आहेसंपादन करा

अभयराव तुमचे चाहते अभिजीत सफाई खोट्या नाट्या आरोपाबाजीत गुंतले आहेत. माझ्या नावासारखी नावे बनवून माझी आणि मागासवर्गीय समाजाची बदनामी करण्याचा प्रयत्न होतो आहे. ऱ्हस्व दिर्घ बदलून माझ्या सारख्या नावाचे भीमरावमहाविरजोशीपाटील या नावाने अजून एक खाते थोड्यावेळा पुर्वी तयार केले गेले आहे. ऱ्ह्स्व दिर्घ बदलूनचे फालतू उच्छाद इतर मंडळी तुमच्या नावा सोबत सुद्धा करू शकतील. नावांबद्दल मराठी विकिपीडिया सम्मुदाय सहमत होईपर्यंत तरी तोतया नावांवर बंदी घालावी अशी मागणी आहे.भीमरावमहावीरजोशीपाटील (चर्चा) ०८:५१, २४ सप्टेंबर २०१२ (IST)

Request to ban ip 213.251.189.203 and user:भी.म.जो.पा.४२०संपादन करा

Dear Sysops, There are desparate attemtpts from certain users to malign and defame my image inapropriately so they can isolate me from rest of the community and cut me off from any support and there after ban me , seems to be a strategic plan.

Herewith I declare that I have no connection with ip 213.251.189.203 or any edits from that ip. I have no objection in some one quoting me some where .But I do have stron objections some one signing on my behalf or write in a manner that rest of the people feel that I am wrtining it myself. I am clearly distancing myself from this contribution of ip 213.251.189.203 (This also -inapropriate atribution and falsifying copy paste amounts to be a copyright violation) and asking the sysops to ban this ip immidiately.

I am also reminding and asking you again to ban accounts user:भी.म.जो.पा.४२० and भीमरावमहावीरजोशीपाटील1 for deliberate conspiracy to defame me. Terms of use does not allow any defamation and so these accounts be banned with imidiate effect. Any lethargy and inaction on sysop's part will be considered being a castiest consiracy against me.भीमरावमहावीरजोशीपाटील (चर्चा) २२:२१, २३ सप्टेंबर २०१२ (IST)

अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या........................................


 • मै थोरा थोरा आता मराटीत् लिवन्याचा प्रतन्य् करिन् ... कर्यवाही कश्या साटी करणर् तुमी .. ठिक्से कळा नाही मला. भीमरावमहावीरजोशीपाटीलजींना आप्ती व्होती मनुन म्या नाव् बी बदल्ल्. त्यांन् प्रचालक वोन्या साठी नामांकन् बी केल् .... जरा सांग्नेची क्रुपा कर्नार का. आप्ल्या कडे तक्रार् आली का तक्रारी .. कार्न मले तर् तक्रार् दिसली आन् मी ते बद्द्ल् मापी बी मागत्ली.

Fan of Joker (चर्चा) ०१:२०, २६ सप्टेंबर २०१२ (IST)

 • आपण ह्या नंतर चर्चा पानावर लिहण्या आवजी काही योगदान द्यावे. केवळ चर्चा लाम्बवल्यात तर आपणास ब्यान करणे मला भाग पडेल. माझ्या ह्या निवेदनास हि उत्तर देवूनाये हि नम्र विनंती. येथील पुढील आपले कोणतेही संपादन आपणास येथे येण्यास मज्जाव करण्यास पुरेशे ठरू शकेल. त्याला माझा नाईलाज असेल.- राहुल देशमुख ०१:३७, २६ सप्टेंबर २०१२ (IST)

लै कमाल् है ... जातिविषय गप्पा तुमाले चालतात ... ४२० मननारा तुमाले चाल्तो ... तस् पाहिल् तर् तुमी काय् योगदान् कर्ता ... मी तर् तुमाले कदीबी योगदान् करतांना पाहिल् नाही ... मी तर् तुमाले पहिल्यांदाच् येते पाहिल् .... आमचे महान् भीमराव् कुटे योगदान् करत्तात् त्यांना ब्यान् करन्याची :D

तुमाले ब्यान् कराय्च् तर् बीन्दास् करा ... माझे कडे एक् नाय् अनेक् आयपी भीमराव् पाटलांना प्रचालक् करण्यासाठी हाहेत.

चला नाहीतर्र् आप्न् ब्यान ब्यान् चा खेळ् खेलु .... तुमी ब्यान् करून् थकता का मी संपादन् करून्

नविन् प्रचालक् येनार् मनल्यावर् एव्ढ् घाबरायच् काराण् नाय ....

Fan of Joker (चर्चा) ०१:५१, २६ सप्टेंबर २०१२ (IST)


 • what is this rahul ... tell me what is time in france right now ... how is paris and eifel tower :D.

Have you done any contributiion on wiki besides blocking memebers and supoorting your dear friend ..... I think some time ur bhe.......l.

Rahul ban karnyachya game madhe maja aahe .... mujhe lagata hai jeet meri hi hogi


पहा श्रीमानजी मला कुलाणाही ब्लोक करण्यात काय आनंद वाटतो असे आपणस वाटते का ? मुळीच नाही. पण आपणच विचार करा हे सारे करून आपणास काय मिळणार आहे. माझी आपणास पुन्हा नम्र विनंती आहे कि आपण उत्तम योगदान देवू शकाल. आपण सकारात्मक दृष्टीकोनातीन योगदान द्यावे. आपली एनर्जी लेव्हल उत्तम आहे त्याचा नक्कीच मराठी विकिपीडियास फायदा करून द्यावा हे भिमारावजी प्रकरण कुपया आता थांबबावे. - राहुल देशमुख ०४:३०, २६ सप्टेंबर २०१२ (IST)

Hi Rahul (From France),संपादन करा

I really enjoyed yesterday's banning game, it was fun for sure.

I guess your specialty is banning people not from your group, that's my Innocent understanding based on your mere warning to member zadazadti (I guess he is MVK as if you don't know.)

I am just wandering where were you when maihudon was thrown out of the wiki ... ahh that language by bheemra.. was acceptable to you (ahh ... I guess he is also from france ....... my mistake)

Coming back to business, Banning IP is a childish ploy to maintain your (I mean you and your family circle) monopoly over Wikipedia. Besides what's your credibility, you where no where on marathi wiki suddenly came out to ban people. (ahh you wanted to save some one )

I will be writing to Jimmy wales and other office bearers of wikipedia, untill I get response regarding atrocious behaviour of the marathi wikipedia admins. My demand is to remove all the admins and have stewarts to control marathi wiki for one year.

Everytime I will write to them you will be in cc, I will also post them on my blog for this purpose http://mrwikireforms.blogspot.in/.

by the way I will be posting on marathi wiki despite ban .. ahh that's fun.

Mrwiki reforms (चर्चा) ०१:२६, २७ सप्टेंबर २०१२ (IST)

सार्व्जनिक माफीसंपादन करा

भीमरावमहावीरजोशीपाटीलजी

आप्को मेरे नाम्से आप्ती थी इस्लिये मैने अप्ना नाम् बदल्के भी.म.जो.पा.४२० रखा. अब् आप्को इस्से भी आप्ती है तो मै अप्ना नया नाव् धारन करके आप्को बताउंगा. भेले आप् फ्रांस् से नहिहोतो क्या हुवा फिर् भी आप् हमारे लिये महान् है. शायद् फ्रांस् मे बैठा या फ्रांस् कि किसी एम एन् सी मे काम् करनेवाला कोइ आप्की लिखन् से प्रेरणा ले रहा होगा. आप्ने जो इग्लिश् मे लिखा है ओ भी एक् मास्तर्पीस् है. जिस् तर्ह् से आप्ने कॉपीराईट् एव्म् डिफेम् करनेपे पलटी मारी है वो वाकि लाजवाब् है. आप्के मेरे अलावा भी कई चाहने वाले है देखिये आप्के मित्र् नानुबाई किस तर्ह से आप्की मदत के लिये तत्पर्तासे आये. आप् क्रुप्या मेरी इस् शोटीसी भुल् को माफ कर् दिजिये. जैसे मैने कहा है मै अप्ने लिये नया आय्डी बनाउंगा जिसमे भीमराव, महावीर, जोशी, पाटील जैसे कोई शब्द् आने न्हि दुंगा. मै अप्ने नये आय्डी के बारेमे आप्को बतौगा. आप्से विन्ती है के आप्के आदर्शोपे चल्ने वाली सदस्स्यो का कारवा बनानेके लिये अ़ापकी मद्त च् हिये इस्मे योगदान् दिजिये सदस्य:भी.म.जो.पा.४२० (चर्चा) २३:२८, २३ सप्टेंबर २०१२ (IST)

58.68.122.162 इसकी मदत के लिये कौन तत्पर्तासे आया था ये भी मै बता सकता हूं.Nanabhau (चर्चा) २३:४८, २३ सप्टेंबर २०१२ (IST)


Mrwiki reforms,
I think you are one of the player of yesterdays baning game so you also write to Jimmy wales and other office bearers of wikipedia that your opinion for wikipedians to use website based proxy servers and local proxy servers which you posted earlier in your this post
Nanabhau (चर्चा) ०३:०३, २७ सप्टेंबर २०१२ (IST)

संकल्प द्रविडचे ४२० धंदेसंपादन करा

मराठी विकिपिडीयावर आजकाल अनेक डुप्लिकेट नावानी हिंदीभाषेत लिहण्याचा सपाटा संकल्प द्रविड याने लावलेला दिसतो, आपल्या राजकीय साम्राज्यास आव्हाहन देणारे भिमारावजी हे त्यांचे नवीन शिकार दिसते. लोकांच्या लिहण्याचे विश्लेषण (स्वताच्या मतलबी दृष्टीकोनातून) करणे हि त्याची सवयच आहे. अंक पात्यावरून खोटे संदेश टाकणे ह्या प्रकरणात संकल्प द्रविड ह्यास रंगे हाथ ह्या पूर्वी पकडण्यात आले होते तेव्हाच ह्यास ब्यान नकरता चांगुलपणाने विकीसमाजाने सोडून दिले तर आता हि डोकेदुखी फारच वाढली आहे.

लोकांना धमकावणे, गुंडागर्दी , गुट बाजी वैगरे अनेक प्रकरणातील गंभीर आरोप ह्याच्यावर आहेतच. संकल्प द्रविड ४२० धंदे बंद करा. - We know you mr (चर्चा) ०८:४९, २५ सप्टेंबर २०१२ (IST)

हे संदेश संकल्पने लिहिले आहेत ह्याचा आपल्याकडे पुरावा आहे काय? असल्यास जरा सादर करावा. त्यातून संकल्प खरेच दोषी आहे असे सिद्ध झाले तर त्याला बॅन करण्यात मी पुढाकार घेईन. पण जर काहीही पुरावा नसेल तर विनाकारण संकल्पवर चिखलफेक केल्याबद्दल आपल्याला बॅन का करू नये हे देखील सांगावे. - अभिजीत साठे (चर्चा) १०:५७, २५ सप्टेंबर २०१२ (IST)


We know you mrजी

मुझे लगत है आप्को कोइ गल्त फैमी हो गै है मै भी आप् हि की तर्हा भीरमरावजी के रास्ते पे चलने की कोसिस् कर रहा हु.

आप भी सदस्य:Fan of Joker देखके भीमराव जी कि तर्हा लिखना सिख जायेंगे .

आप् तो मेरे गुरूब्ंधु है ... क्या आप फ्रंससे है Fan of Joker (चर्चा) १४:०८, २५ सप्टेंबर २०१२ (IST)

 • If Sankalp Dravid is doing all this then it is very unfortunate for the Marathi wikipedia. - Balajee (चर्चा) १९:५५, २५ सप्टेंबर २०१२ (IST)

Balajeeजी मै भी आप् मेसे हि एक् हु ... मै भी भीमराव महावीर् जोशी पाटील के पथ पे चलने वाला एक् सेवक् हु. आप्ने भी भीमरावजी का वाक्य (मराठी विकिपीडियाचे मोठे दुर्दैवच आहे.) बहोत खुबसुरतीसे वापरा है. आप् हि क्या फ्रांस् मे बैठे हुये लोग् भी इस् महापुरूष कि तर्ह लिखना सिख गये है ...

मै भीमराव महावीर् जोशी पाटीलजी का नाम् प्रचालक् पद् के लिए दे रहा हु क्रुप्या समर्थन् दे

Fan of Joker (चर्चा) २२:३०, २५ सप्टेंबर २०१२ (IST)

संदर्भ आणि नोंदी व लेखसंपादन करा

या लेखात संदर्भ आणि नोंदी सुमारे आजमितीला १०७ आहेत. या लेखातील प्रत्येक वाक्य एखाद्या वृत्तपत्रातील अथवा ब्लॉगवरुन घेण्यात आल्यासारखे वाटते. http://mr.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%A4%97%E0%A5%8B%E0%A4%AA%E0%A5%80%E0%A4%A8%E0%A4%BE%E0%A4%A5_%E0%A4%AA%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%81%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%97_%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%82%E0%A4%A1%E0%A5%87&oldid=1015351 या ठिकाणी कॉपी-पेस्ट साचा लावला होता परंतु त्यावर काही इलाज केला गेला नाही. उलट हा साचा काढून टाकून त्याचा दुवा केला गेला. सदस्य:Nmisal यांचे योगदान पाहिल्यास या एका राजकीय नेत्या वरच आहे. त्यामुळे उद्देश शोधणे आवश्यक आहे. पुढील काम प्रचालकांचे आहे. सचिन २२:३८, २८ ऑगस्ट २०१२ (IST)

नमस्कार,
कोणत्याही लेखात बाह्य दुवे व संदर्भ दिले तर ते चांगलेच. परंतु असे दुवे देताना तेथील वाक्ये तंतोतंत येथे उतरवू नयेत. त्याचे स्वतःच्या शब्दात पुनर्लिखाण करावे अशी अपेक्षा असते. त्याचवेळी लिखाणात समतोल राखणे अत्यावश्यक आहे. एखाद्या व्यक्तीच्या कर्तृत्त्वाचे वर्णन संयमात करावे, पाहिजेच तर इतरांनी काढलेले उद्गार येथे उद्धृत करावे (संदर्भासहित). आत्ताचा तेथील मजकूर स्तुतीपरच असल्याचे आढळते.
त्यानुषंगाने या लेखात {{बदल}} लावलेला आहे. जाणकारांनी योग्य ते बदल करावे ही विनंती.
अभय नातू (चर्चा) ०५:३३, २९ ऑगस्ट २०१२ (IST)

translation of duplicate defaultsort key error message.संपादन करा

Please translate MediaWiki:Duplicate-defaultsort/mr to something like
सूचना: डिफॉल्ट सॉर्ट की "$2" ही "$1" या पूर्वीच्या डिफॉल्ट सॉर्ट कीला झाकत आहे.
Currently its just a transliteration of the message. अजून योग्य भाषांतर करता आले तर उत्तमच.
क्षितिज पाडळकर (चर्चा) ०३:१४, २९ ऑगस्ट २०१२ (IST)

केले.
अभय नातू (चर्चा) ०५:४२, २९ ऑगस्ट २०१२ (IST)

खाते प्रतिबंधित करावेसंपादन करा

सदस्य:सुयोग नाईकवाडे यांचे योगदान पाहून त्यांना खाते प्रतिबंधनाची सूचना देऊन खाते प्रतिबंधित करण्यावर प्रचालक चमूने विचार करावा.संतोष दहिवळ (चर्चा) २३:१३, १० सप्टेंबर २०१२ (IST)

सदस्य:सुयोग नाईकवाडे यांचे दुसरे नाव सदस्य:अनितापाटील आहे. येथे पहा टिळक, न्या. रानडे यांचे बायलॉजिकल फादर कोण? शेवटची ओळ Sarvamanya (चर्चा) ००:०६, ११ सप्टेंबर २०१२ (IST)

संतोष यांच्या सूचनेला सहमती.
क्षितिज पाडळकर (चर्चा) ००:१२, ११ सप्टेंबर २०१२ (IST)
सुयोग ह्यांना मी परत एकदा वॉर्निंग दिली आहे. बघू यात काय होते ते. ह्यापूर्वी अति घाई करण्याचा आरोप प्रचालकांवर अनेकदा झाला असल्यामुळे थोडे शांतपणे घेतलेलेच बरे असे माझे मत आहे. - अभिजीत साठे (चर्चा) ०८:०९, ११ सप्टेंबर २०१२ (IST)

विनम्र निवेदनसंपादन करा

मी गेले काही महीने माझ्या वैयक्तिक कामाच्या भारामुळे मराठी विकिपीडिया वर कार्यरत नाही. तसे मी माझ्या सदस्य पानावर नोंदविले आहेच. पण याचा अर्थ माझ्या गैरहजेरीत माझ्यावर कोणीही काहीही आरोप करावेत असा होत नाही.
1. झाडाझडती आणि इतर कोणतेही आयडी ज्यावरून गेल्या काही महिन्यात लिखाण झाले असेल किंवा उलटवलेले गेले असेल ते माझे नाहीत. ते जे कोणाचे आहेत ते शोधून काढून कार्यरत प्रचालकांनी आणि प्रशासकांनी त्यावर कारवाई करावी. माझा त्याच्याशी दूर दूर पर्यन्त काही संबंध नाही.
2. मी गेले काही महीने मराठी विकिपीडिया वर कार्यरत नाही. तेव्हा कृपया मी न केलेल्या कृतीसाठी माझ्यावर भलते सलते आरोप करू नयेत.
3. मी कोणत्याही इतर व्यक्तीचा मराठी विकिपीडिया वर नातेवाईक जसे की जावई, साला (मेव्हणा), मुलगा तसेच चेला नाही. मी कोणत्याही सदस्याशी चर्चा करून वा ठरवून माझे काम करीत नाही किंवा तेही करीत नाहीत. तुम्हाला इतर कोणाबद्दल (उ.दा. शंतनू) रोष असेल आणि तक्रार करायची असेल तर कार्यरत प्रशासकांशी किंवा प्रचालकांशी संपर्क साधावा. त्यासाठी माझ्या नावाचा कारण नसताना दुरुपयोग अथवा गैरवापर करू नये.
या पुढे जर माझ्यावर माझा काही संबंध नसताना आरोप चालू राहिले तर मला माझ्या व्यस्त कामामधून वेळ काढून नाइलाजाने कारवाई करावी लागेल.
अजून एक शेवटचे - मागे एकदा काही हुशार महाशयांनी सदस्य:Mandar Kulkarni , सदस्य:Docsufi हे माझेच आयडी असल्याचा दावा केला होता. मी त्यांना अतिशय नम्रपणे निवेदन करू इत्छितो की या जगात एकाच नावाचे भरपूर लोक असू शकतात. आपण माझ्या 'वरील' निवेदनावर 'विश्वास' ठेवाल अशी आशा आहे.Mvkulkarni23 २३:३३, ७ ऑक्टोबर २०१२ (IST)
वर सांगितल्याप्रमाणे माझा काडीचाही संबंध नसताना पुन्हा माझ्यावर अजूनही आरोप चालू आहेत. त्याचा मी तीव्र शब्दात धिक्कार करतो. तसेच माहितगार यांच्यावर झालेल्या राजीनामा मागणी नाट्याचाही मी निषेध करतो. माहितगार सारख्या आदरणीय आणि शांत व्यक्तिमत्वाच्या राजीनाम्याचा संबंध माझ्याशी जोडणे हे अतिशय खोडसाळपणाचे आणि प्रचालाकांमध्ये विनाकारण गैरसमज निर्माण करणारे आहे..... Mvkulkarni23 १२:२२, १८ ऑक्टोबर २०१२ (IST)

प्रचालक माफ करा सदस्य Zadazadti बॅनसंपादन करा

प्रचालक माफ करा सदस्य Zadazadti विशेष:योगदान/Zadazadti याला अंकपत्या सह बॅन करा.

प्रचालक माफ करा सदस्य Zadazadti ने माहिती वेगवेगळ्या सदस्य नावाने गहाळ करण्या शिवाय दुसरा काहि उद्योग केलेला नाही. Mrwiki reforms (चर्चा) २३:१३, १० ऑक्टोबर २०१२ (IST)

सदस्यांना बॅन करण्यासाठी प्रसिद्ध प्रचालकांना परत एक्दा प्रचालक माफ करा सदस्य Zadazadti विशेष:योगदान/Zadazadti याला अंकपत्या सह बॅन करण्याची विनंती. विशेष:प्रतिबंधन_सुची पाहिल्यावर जाणवते की केवळ एका संपादना साठी सदस्याला बॅन करणाऱ्या प्रचालकांना सदस्य: Zadazadti बद्दल एवढी आत्मीयता का असू शकते.
Mrwiki reforms (चर्चा) १०:०७, १३ ऑक्टोबर २०१२ (IST)
आज सदस्य Sudhanwa (योगदान) ने विकिपीडिया:कौल/प्रचालक#शंतनू (Talk) येथे त्यांचे ओळखीचे सदस्य झाडाझडती यांची पाठराखन केली. त्यांचे योगदान पाहिले असता असे दिसते की त्यांनी केवळ काही प्रचालकांना प्रचालक होण्यासाठी मदत केली तर काही प्रचालक/प्रशासकांनी शिवीगाळ केली.
सदस्य Sudhanwa मराठी विकिचौकटीबाहेरचे महत्वाचे विचारवंत दिसता आहेत. कदाचीत त्यांच्या सल्ल्या मुळेच सदस्य झाडाझडती काम करतो व त्यामुळेच सदस्य झाडाझडतीचा गोंधळ बॅन स्पेशालिस्ट प्रचालकांना मान्य आहे.
पुन्हा एकदा सदस्य झाडाझडतीला अंकपत्या सह बॅन करण्याची मागणी.
Mrwiki reforms (चर्चा) १२:०८, २२ ऑक्टोबर २०१२ (IST)

देण्याघेण्याचा समझोतासंपादन करा

देण्याघेण्याचा समझोता विकिचौकटीबाहेर केला जातो हे येथील मान्यवर सदस्यांनी जाहीर केलेले आहे. त्यामुळे एखाद्या सदस्याशी आधीच कशाप्रकारचा देण्याघेण्याचा समझोता करून रान मोकळे सोडले आहे हे कळण्यास येथे काहीही मार्ग नाही.

येथे स्पष्ट करतो की देण्याघेण्याचा समझोता म्हणजे प्रचालकपद देणेघेणे.Nanabhau (चर्चा) १२:१७, १५ ऑक्टोबर २०१२ (IST)

व्यक्तिगत आरोप झाकलासंपादन करा

{{व्यक्तिगत आरोप झाकला}} हा साचा व्यक्तिगत आरोपांसाठी असतांना माहिती डीलिट करत फिरणाऱ्या साफ सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी प्रचालक काय कार्यवाही करतात हे बघने मजेशीर आहे (झाडाझडती प्रमाने :)) Mrwiki reforms (चर्चा) १२:४३, १७ ऑक्टोबर २०१२ (IST)

, ये सब क्या है?संपादन करा

मै कई दिन्नो से सोच रहा था की ये टोली है क्या.... भ्रष्टाचारी 'अभय नातू', श्री ४२० 'संकल्प द्रविड़', गरम भेजे के 'अभिजित साठे', वादग्रस्त 'मंदार कुलकर्णी', सिर्फ स्वागत साचा लगानेवाले 'नरसिकर'... माहितगार का पता नहीं था पर वो भी निकले... इसका मतलब ये सब सचमुच ब्राह्मनोकी टोली है| और इनको अभिजित सफाई, अनिरुद्ध परांजपे और न जाने कितने ब्राह्मण ही मदत करते है| अब बचे खाली राहुल देशमुख, शंतनू और zadazadti (मंदार कुलकर्णी कह रहे है की वो zadazadti नहीं है, ये हमने कुछ क्षण मान भी लिया तो), तो वो भी अपना जात परिचय मराठी विकिपीडिया वर दे दे| यदि ऐसेही ब्राह्मनोका ग्रुप यहाँ पर बैठे है तो फिर हो गया मराठी विकिपीडिया का कल्याण| फिर हमारे "सदस्य:भीमरावमहावीरजोशीपाटील" जी को प्रचालक पद के लिये कैसे समर्थन मिलेगा?

, आपने एक बार आपका नाम 'विजय' मराठी विकिपीडिया पर डाला था तो उसी समय पूरा नाम क्यों नहीं डाला? आपने बिचमे विकिपीडिया:बाबासाहेब आंबेडकर चालू किया और उसमे बहुत योगदान दिया| क्या वो लोगोंको गुमराह करनेके लिए था? देखिये| आपको अचानक से विकिपीडिया:बाबासाहेब आंबेडकर प्रकल्प चालू करने की इच्छा क्यों हुवी? क्या इसलिए की कुछ लोग उस समय भीमपिडिया मांग मांग रहे थे और आपको और आपके ऊपर दिए गए साथियोंको ये मंजूर नहीं था? आप इस विषय मै आपकी सफाई तुरंत दे दे (हमेशा की तरह ७ से१५ दिन नहीं) वरना तुरंत अपना त्यागपत्र दे के मराठी विकिपीडिया को आजादी की सास लेने दे .... Meshram123


मंदारचा इंग्राजलेला नाशखोर जावईबापू शंतनू महाजनसंपादन करा

मंदार कुलकर्णीचे जावई बापू शंतनू महाजन ह्यांना मराठी विकिपिडीयावर प्रच्यालक होण्याचे वेध लागले आहेत. त्यांनी केलेल्या पराक्रमाचे परिपाक पहा.

त्यांना विचारण्यात आले होते हि सदस्य नितीन कडू ह्यास व्यक्तिगत इर्षेतून तुम्ही विकिस्रोतवर ब्यान केले का ?

उत्तर मराठीतून तर देता आलेच नाही पण इंग्रजलेले उत्तर असे - the user has been found doing copyright violations. The reason was update accordingly on URL http://mr.wikisource.org/wiki/%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A5%87%E0%A4%B7:%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%AC%E0%A4%82%E0%A4%A7%E0%A4%A8_%E0%A4%B8%E0%A5%81%E0%A4%9A%E0%A5%८०

 • नितीन कडू ह्याचे स्त्रोत वरील योगदान पहिले
 1. एकूण संपादने - 13
 2. स्वतःच्या सदस्य पानावर - १ संपादन
 3. चर्चा:मुखपृष्ठ ‎ - ६ संपादने
 4. विकिस्रोत:समाज मुखपृष्ठ - ६ संपादने (भाषांतरे)
वरील योगदान हे मुख्य नामविश्वा व्यतिरीक्तच असतांना महान जावई बापूने नितीन कडूस खालील कारण देवून अनंत काळा पर्यंत ब्यान केले आहे .

जर नितीन कडू यांचे योगदानच नाही तर शांतानुस प्रताधिकार उल्लंघन कसे दिसले शंतनू शुद्धीवर आहे कि नशेत ? वरील प्रताप पाहता हे नक्कीच सिद्ध होते कि मंदारचे जावई बापू शंतनू हे नशेत काम करीत आहेत अशा नशाखोरास आता मराठी विकिपीडियाचे जावई होण्याची स्वप्ने पडू लागली आहेत. - कार्यवाही

212.48.65.244 या अंकपत्त्यावरुन कार्यवाही असे नाव धारण करुन लिहीणाऱ्या व्यक्तीस,
तुमचे जे काही म्हणणे असेल ते कृपा करुन शिवराळ भाषा न वापरता तसेच व्यक्तीगत हल्ले न चढवता लिहावे.
तुमच्या सहकाऱ्याबद्दल धन्यवाद.
अभय नातू (चर्चा) ०१:१०, २४ ऑक्टोबर २०१२ (IST)
येक येक जाणता म्हणजे एक एक पालथा घडा ! कोणता घडा मोठा कोणता छोटा पण समदी पालथीच ! पालथ्या घड्यांवर कशाले पाण्याची अभिषेक करून स्वत:च किमती पाणी वाहून जाऊ देता भाऊ ?? त्या प्येक्षा माझे मांमजीनी तुम्हस्नी निरोप धाडलाय, म्हणत्यात पाणी त्यापरीस गोदावरीच्या पात्रात सोडा !! उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातला तंटा तरी कमी व्हण्यास थोडी मदत व्हईल पण मराठी विकिपीडियावरच्या बुद्धीवंत म्हंजी मरगळलेली घडी, हायकाय नायकाय, त्यास्नी कदापी जाग यायची नाय . आपली हायकाय नायकाय अक्का (चर्चा) १०:५३, २३ ऑक्टोबर २०१२ (IST)

अनिता पाटील यांच्यावरील लेख काढण्याची विनंतीसंपादन करा

हा लेख का नसावा याबद्दल मुद्दे चर्चा:अनिता_पाटील येथे मांडले आहेत. कृपया त्यावर विचार करावा. - पुणेरीपुणेकर (चर्चा) १९:४७, २३ ऑक्टोबर २०१२ (IST)

प्रचालकहो, कृपया या विषयाकडे लक्ष द्यावे ही विनंती. उल्लेखनीयता सिद्ध करण्यास किती वेळ द्यावा याबद्दल काही संकेत असल्यास कृपया सांगावेत. मी उचलेले मुद्दे विकिपीडियाच्या कक्षेत बसणारे नसल्यास तेही सांगावे. तसे नसल्यास आपली पुढील कृती काय असेल तेही स्पष्ट करावे ही विनंती - पुणेरीपुणेकर (चर्चा) १९:५०, २५ ऑक्टोबर २०१२ (IST)

प्रचालक लोकहो,
येथील बदलानुसार या लेखात मुख्य योगदान करणाऱ्या श्री. brurthari यांनी हा लेख काढण्यास विरोध नाही असे दर्शविले आहे. त्यांनी मुख्यधारेतील लोकसत्तामधील एका सदरातील ४० पैकी ५ वाक्ये माहिती जी अनिता पाटील यांच्यावरील टिका आहे ती वाक्ये उल्लेखनीयतेचा पुरावा म्हणून दिली आहेत.ती significant coverage" असू शकत नाही असे माझे म्हणणे आहे. त्यांचा पान काढण्याचा विरोधही टळला आहे. त्यामुळे ते उल्लेखनीयतेचे अन्य पुरावे देऊ शकणार नाहीत असे मी मानतो. तर कृपया प्रचालकांनी मुख्यधारेतील हा एक स्रोत उल्लेखनीयता सिद्ध करतो का हे ठरवावे व आता पुढील कारवाई करावी. तसेच त्यांनी अनुल्लेखनीय ठरवलेल्या लेखांचीही व्यवस्थित चाचपणी करून तसे सिद्ध झाल्यास त्यावरही निर्णय घ्यावा. - पुणेरीपुणेकर (चर्चा) २१:४९, २५ ऑक्टोबर २०१२ (IST)

याबद्दल विचार करण्यास तुम्हा सर्वांना बराच वेळ मिळाला आहे तरी कृपया मी मांडलेला मुद्दा बरोबर आहे की चुकीचा ते कळवावे ही विनंती. - पुणेरीपुणेकर (चर्चा) १६:५३, ३१ ऑक्टोबर २०१२ (IST)

, त्यागपत्र दिजिये - Polkhol1संपादन करा

, जैसे मैंने आपसे वादा किया था मै थोड़े थोड़े दोंनो मे आपकी डुप्लीकेट ID की पोल खोल्नेवाला हू | सदस्य:MK100001 ये आपका आयडी है ये मै दावे के साथ कह सकता हू| बेहेतर होगा की आप मराठी विकिपीडिया से त्यागपत्र देके संन्यास ले ले|

और एक बात, आप ने आपने आपके सदस्य पान पे लिखा है की "mr-0 या सदस्याला मराठी चे ज्ञान नाही (किंवा समजण्यासाठी खूप कष्ट पडतात)". ये सही है और आपको यदी मराठी का ज्ञान नही तो आप प्रचालक होते कयू बैठे है| अप्ना त्यागपत्र तुरंत दे दे| Polkhol (चर्चा) १३:१७, २४ ऑक्टोबर २०१२ (IST)

माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या , माहितगार राजीनामा द्या ........................................

जेव्हा मंदार शिराळ होतो ... प्रचालाकांच्या गरिमेला कलंकसंपादन करा

Polkhol, ‎Mrwiki reforms101 हे डमी आय डी मंदार कुलकर्णी चे आहेत हे मी दाव्याने सांगू शकतो !

जावाईबापू शंतनू ह्यास प्रच्यालक पद मिळणे कठीण जाते आहे तर उलटे स्वतःचेच प्रच्यालक पद धोक्यात येत आहे असे दिसताच मंदार कुलकर्णी हे अपने वालीपर आले आणि इंग्रजीतून चावडीवर शिवीगाळ करीत आहे. माहितगार आणि इतरांवर तोंडसुख घेत आहेत. मंदार आणि कंपू हा डमी आय डी बनवणे आणि सामुहिक हल्ला करणे ह्यात निपुण आहेत पण राव आता खेळ संपला आहे. चुपच्याप प्रच्यालक पदाचा राजीनामा द्या आणि घरी जा. आपले सासरे , साले , जावाई आणि कोणी कोणी आणि त्याचे डमी आय डी झडाझडती वैगरे ...सारे सारे बरोबर घेवून जा ह ....! उगाच इथे घाण नको. -असभ्य

धर्माध्यक्ष कंपूत सामीलसंपादन करा

धर्माध्यक्ष कंपूत सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद.-अशोक जगधने (चर्चा) १४:४९, २६ ऑक्टोबर २०१२ (IST)

आता मंदार कुलकर्णीचा सासरा (सुधन्वा जोगळेकर) पण रिंगणातसंपादन करा

सुधन्वा जोगळेकर हा आगलाव्या येथे शंतनू महाजन आणि झाडा झाडतीची पाठराखण करतो आहे. दुसर्या आयडीचे कंट्रीब्युषण नाही, त्याचे मत वगळा हे सांगतांनाच आपण स्वतः मात्र मराठी विकिपिडीयावर केवळ भडक वक्त्यावे देवून लोकांवर , प्रशासाकावर व्यक्तिगत आरोप केले आहेत हे हा हरामखोर विसरतोय.

अरे मूर्खा पहिले स्वतःचे योगदान पहा नालायका. सुधान्वला जर आक्कल असती तर याने शांतानुची पाठराखण करता वेळीच दहीवळ यांना हि मत दिले असते (त्याचे कंट्रीब्युषण ह्यास कळले नाही ) पण ह्या चांडाळ चौकडीस (मंदार , सुधन्वा , शंतनू , सफाई ) आपल्या पलीकडे काही दिसतच नाही. - अंदाधुंद

मंदार कुलकर्णी आणि कंपूचे षडयंत्र (साले पे मंदार मेहेरबान )संपादन करा

मराठी विकिपिडीयावरी वाद्ग्रस्थ प्रच्यालक मंदार कुलकर्णी, त्याचे जावाई शंतनू आणि साले अभिजित सफाई ( हा नावाप्रमाणे मंदारची घाण साफ करत असतो) ह्यांच्या कुटील कारवाया थांबता थाबत नाही आहे. आता ह्यांनी आपल्या वरील विकीसमाजाचा रोष डायव्हर्ट करण्या साठी माहितीगार यांना टार्गेट केले आहे. हीच मंडळी माहितगार याचा राजीनामा वैगरे मागून चर्चेस वेगळे वळण लावू इच्छिते.

मंदार तूच पहिले राजीनामा दे.

नालायपणाची कमाल असलेला हरामखोर प्रचालक म्हणून तुम्ही फेमस आहातच आता आपल्या साल्याला म्हणजे अभिजित सफाई यास येथे साफ सफाईचे (तुमची घाण खाण्याचे ) कंत्राट देवून तुम्ही अतिरेक केला आहे. इतरांना ब्यान करता आणि सल्यास प्रच्यालक समजता का ? झाडाझडती नावाने थैमान घालता. बिझी असल्याचे खोटे नाटे नाटक करता आणि येथेच पडीक असता आणि कुटील कारवाया करता. पक्षपाती पणाची हि परिसीमा आहे ? सांगण साल्यावर काय कारवाई केली ते ???? जर सफाई ह्या साले सहेबांवर आपण असे मेहेरबान आहात तर त्याच नियमाने मी पण अंदाधुंद वगळा वगळी सुरु करणार आहे.

ह्या लोकाच्या शापातून मरठी विकिपीडियाची कधी सुटका होते तेव देवच जाणो बाबा ...! - अंदाधुंद

खोटारडे मंदार कुलकर्णी (मंदार कुलकर्णीचे जावाइ शंतनू आणि साले अभिजित सफाई )संपादन करा

>>माझा आणि शांतानुचा आणि कोणाचाही काही एक संबंध नाही

माझा आणि शांतानुचा आणि कोणाचाही काही एक संबंध नाही बाबतचे मंदार कुलकर्णीचे निवेदन हे सफेद झूट आहे. मंदार धडधडीत खोटे बोलत आहेत. त्याचा आणि त्यांचे जावाइ शंतनू आणि साले अभिजित सफाई ह्याच्यातील संबंधाचा आणि विकिपीडियाच्या कक्षेत नातेसंबंधातून करत असलेल्या भाई भातीज्या वाद आणि राजकारणाचा होणारा प्रादुर्भाव हे मी लवकरच सिद्ध करेन. - विकिचौकटीबाहेर

लातोके भूत बातोसे नाही मानतेसंपादन करा

अरे अभय शिवराळ भाषा वापरू नये असे सागत असतांनाच हे पण सांगण्यास काय हरकत आहे हि कोणत्या भाषेत लिहिले म्हणजे तुम्हा लोकांना समजेल ?

जेव्हा तू सदा सर्वकाळ झोपलेला असतो पैसे खावून झोपतो असे लोक म्हणतात ! आणि तसे नसेल तर विकिवर ऐव्हाड्या मोठ्या प्रमाणात मंदार आणि को. नंगा नाच घालतंय त्यावर आज पर्यंत काही हि कारवाई केल्याचे एक जरी उदाहरण देता येईल काय ? तेव्हा केवळ पैसे घेवून त्यांना रान मोकळे करून देणे आणि वेळप्रसंगी इतर सदस्याचे लिखाण वगळणे त्यांना ब्यान करणे आणि दमदाट्या करणे ह्या व्यतिरिक्त झोप काढणे आणि कानाडोळा करणे असे एक ना अनेक आरोप प्रशासक आणि प्रच्यालक लोकांवर सातत्याने होत आहेत.

जनमानसाचा सातत्याने केलेला जाणीवपूर्वक कानाडोळा हाच आज मराठी विकिपीडिया शिवराळ होण्यास कारणीभूत आहे आणि ह्यास आपण खुद्द "अभय नातूच " १००% जबादार आहात. आपल्या व्यक्तिगत राजकीय फायद्यासाठी (राजकीय विरोधक माहितीगारास नाहोहरम करण्या साठी) तुम्ही जी भाडोत्री गुंडाची टोळी पाळली आहे त्याचे भूत आता तुमच्याच मानगुटीवर बसले तर आता का बॉब मारता ?

सुधन्वा ह्या सदस्याने केलेल्या व्यक्तिगत आरोपांवर, शिराळ, भडकाऊ भाषेवर आपण आज पर्यंत कोणताही ब्र काढला नाही कि झाकपुक, लपवा छापवा साचा लावला नाही वगळणे त्यास तंबी देणे तर दूरच. (आपल्या राजकीय विरोधकांच्या विरोधात होते न ते ), शंतनू ह्यच्या बेबंद कामाचे बोलण्यास नको त्यास ब्यान करण्याची मागणी खारीज करतांनाच आपणतर त्याची शिफारस करीत असल्याचे काही चर्चा पानावर इतक्यातच वाचले. सफाईच्या साफ सफाई अभियानास आपला छुपा पाठिबा (पैसे खावून ?) असल्याचे दिसते आहे; आणि हो तुमचे प्रिय प्रिय अति प्रिय मंदारराव त्याचे बद्दल बोलावे तेव्हडे कमीच आहे .....! अभिजित साठे ह्याच्या भाषेचे ओडीट करून पहा. झाडा झाड्तीस अभय का ? एकंदरीत निष्पक्ष कामकाज करण्यास आपण साफशेल फेल झालात कारण राजकीय काम्पल्शांस आहे कि अजून काही ....

अभय अरे मराठी विकिपीडिया रसातळाला चाललाय आणि त्यास तुझे हो तुझे हे भाडोत्री गुंडेच जबाबदार आहे. ह्या पापाचा खरा धनी तूच आहे ! तुला रोज रात्री झोप येतेच कशी ? कधी शांततेने स्वतःच्या भूमिकेचा आणि जबादार्यांचा विचार करून पहा. जर थोडीजरी विकिपीडिया बद्दल बांधिलकी उरली असेल तर ह्या चांडाळ चौकडी (मंदार , सुधन्वा, शंतनू , सफाई ) पासून विकिपीडियास मुक्त कर आपोआप येथे शांती नांदेल. फांद्या कापण्या पेक्षा समस्येच्या मुळावर घाव घातला तर फांद्या आपोआप खाली येतील असे म्हणतात.

 • शिवराळ लिखाण वगळू नये नाहीतर तुलाही हि शिव्या खाव्या लागतील . करायचे असेल तर प्रथम वेळोवेळी विचारलेल्या सर्व सदस्यांच्या प्रश्नांना प्रथम तत्परतेने उत्तरे द्या, पक्षपात थांबवा , भाई भातीजेवाद, ब्राम्हण/जातीय वाद थांबवा आणि मग आपले अधिकार वापरण्यास पात्र व्हा ! लातोंके भूत बातोसे नाही मानते. - कार्यवाही
अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या , अभय नातू राजीनामा द्या........................................

पुन्हा बिनबुडाचे चमत्कारिक आरोपसंपादन करा

कार्यवाही या नावाने लिहीणाऱ्या सदस्यमहाशयांस,

१. सर्वप्रथम, आपले खरे सदस्यनाव वापरून सही करा.

२. माझे भाडोत्री गुंडे असणे, मी पैसे खातो का असे आडून आरोप करणे, इ. बंद करा.

३. माझ्या साठीचे संदेश इतस्ततः फैलावू नका.

४. माझ्यामुळे येथील भाषा शिवराळ झाली, मी भाई/भतीजेवाद करतो, ब्राह्मण/जातीयवाद करतो असले चमत्कारिक निष्कर्ष तुम्ही कसा काढलेत हे कळू द्या.

५. येथे वेळोवेळी येउन वेगवेगळ्या नावांनिशी खोड्या काढण्यापेक्षा चार लेखांत जरा भर घाला.

६. आपण एकेरीवर येउन माझ्याशी बोलत आहात यात तुम्हाला माझ्याविषयी वाटणारा जिव्हाळा दिसतो आहे असे मानायचे कि अपमान समजायचा?

अभय नातू (चर्चा) ०४:१४, ६ नोव्हेंबर २०१२ (IST)

ता.क. लातो के भूत बातोसे नही मानते असे लिहून तुम्ही मला धमकी देत आहात असे मी मानतो. याचे स्पष्टीकरण करावे.

अभय नातूचा राजीनामासंपादन करा

३ जुलै २००८ रोजी अभय नातूच्या राजीनाम्याची मागणी केल्यानंतर Shantanuo या सदस्याचे येथील योगदान बंद झाले आहे. अशोक जगधने (चर्चा) १५:१८, ५ नोव्हेंबर २०१२ (IST)

अभय नातुच्या भ्रष्टाचाराचे पुरावेसंपादन करा

अभय नातू हे मराठी विकिपीडियाचे भ्रष्ट प्रच्यालक असल्याचे मानण्यात येते. येथे अनेक वर्षांपासून त्याचे वर भ्रष्टाचाराचे अति गंभीर आरोप होत आले आहे. साधारणतः एक वर्ष पूर्वी १ नोव्हेंबर, २०११ ला नानू नावाच्या सदस्याने विकिपीडिया मुखपृष्टावर विंडोस वरील जाहिरातवजा लेखास लावून अभय नातू ह्यांनी मायक्रो सोफ्ट ह्या कंपनीस फायदा पोहचवण्याच्या कार्नाम्यास उजेडात आणले होते.मराठी विकिपीडिया वर भ्रष्टाचार  ? हे पाहावे

मराठी विकिपीडियाच्या मुखपृष्ठास साधारणतः दरदिवशी २००० इतके दर्शनार्थी असतात त्यामुळे जाहिरातदारांना मुखपृष्ठ हे जाहीतातीचे मोठे आकर्षण आहे. मुखपृष्ठ सदर हे खाजगी नफाखोर काम्प्न्यंस मागील दराने उत्तम जाहिरातीचे साधन म्हणून वापरून देवून बदल्यात पैसे खाण्याचे अभय नातू यांचे प्रकरण त्यावेळेस फारच गाजले.

गोंधळ झाल्यामुळे प्रच्यालक मंडळाने विंडोज वरील लेख मुख्पृष्टावरून हटवला खरा पण अभय नातुयांचे मायक्रो सोफ्ट बरोबरचे कंत्राट बहुतेक त्यामुळे अपूर्ण राहिले असावे. म्हणून कि काय पुन्हा काही काळ जावू देवून मग अभय नातू यांनी फिरून मुखपृष्टावर आपला हस्तक संकल्प द्रविड ह्याचे मार्फत पुन्हा १७ जून, इ.स. २०१२ ला ( ह्यावेळी उदयोन्मुख लेख ह्या सदराखाली) विंडोज वरील लेख मुखपृष्टावर पुन्हा प्रदर्शित करून आपले कंत्राट पूर्ण केलेले दिसते. एकदा का तोंडाला पैसे खाण्याची चाटक लागली कि मग माणूस कसा त्यासाठी काहीही करू शकतो आणि नवीन नवीन क्लूप्त्या शोधतो ह्याचे हे जिवंत उदाहरण आहे.

काय अभय नातू, विंडोस वरील लेख विवादित ठरल्या नंतर पुन्हा मुखपृष्टावर विंडोज वरील लेख लावणे हे आपल्या अकलेच्या दिवाळखोरीचे प्रतिक समजायचे कि पैशाचा सुटलेले सोस मानायचे ? तुम्हाला अखिल ज्ञान भांडारात विंडोज व्यतिरिक्त एकाही विषय सापडू नये हाच आपल्या भ्रष्ट कार्यशैलीचा सर्वात मोठा पुरावा आहे.

अशा विश्वाचे स्वप्न पहा, की ज्यात, अभय नातू संपूर्ण विकिपीडियाच्या गोळाबेरजेत 'मुक्तपणे देवाणघेवाण' (पैशाची ) करू शकेल.तशी तुमची बांधिलकीच दिसते आहे. - क्रमश (चर्चा) ०९:३०, ६ नोव्हेंबर २०१२ (IST)

क्रमश नावाने पण सदस्यत्व न घेता लिहिणाऱ्या सदस्यास,
तसेच हा आरोप करणाऱ्या/करू पाहणाऱ्या कोणत्याही सदस्यास.
पैसे घेतल्याचे सिद्ध करा नाहीतर माझी बदनामी केल्याबद्दल जाहीर माफी मागा.
मला वाटते हा आरोप मायक्रोसॉफ्ट कंपनीच्या भारतातील तसेच इतर देशांतील वकीलांना मानवणार नाही आणि तुमचे वरील उद्गार त्यांचीही जाहीर बदनामी असल्याचे वाटणे सहज शक्य आहे.
इतर लेख जेव्हा मुखपृष्ठ सदर झाले तेव्हाही मी पैसे घेतले होते असे तुमचे म्हणणे आहे?
अभय नातू (चर्चा) ०१:०२, ७ नोव्हेंबर २०१२ (IST)
अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या , अभय नातू & संकल्प द्रविड राजीनामा द्या........................................

अभय नातू भ्रष्टाचार प्रकरणी गोलमोल उत्तर देण्या पेक्षा मुद्देसूद बोलासंपादन करा

अभय नातू ,

केवळ गोल मोल उत्तर देण्या पेक्षा मुद्देसूद बोला ....

कडूसाहेब,
"गोल मोल" प्रश्नांना मुद्देसूद उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला पण आत्तापर्यंतचे प्रश्नच "गोल मोल" असल्याने कदाचित तुम्हाला ती उत्तरे मुद्देसूद वाटली नसतील.
असो.

१) >>>क्रमश नावाने पण सदस्यत्व न घेता लिहिणाऱ्या सदस्यास,

 • क्रमश हे खाते नोंदणीकृत आहे असे आम्हाला तरी दिसते आहे. हो क्रमश ह्याच नावाचा आधार घेवून इतरही लोक अंक पात्यावरून हि आपल्यावर पिचकार्या मारत आहेत हा भाग वेगळा.
"आम्ही" कोण? आम्ही म्हणजे दस्तुरखुद्द आपण, कि आपल्यामागे लपणारे कोणतेतरी टोळके?
क्रमश हा सदस्य मराठी विकिपीडियावर अस्तित्त्वात नाही. असल्यास त्याच्या सदस्य पानाकडे दुवा द्यावा.
जर इतर लोक अंकपत्यावरून त्यानावाने लिहीत असतील तर पुरावा द्यावा. ही गंभीर बाब आहे व अशा अंकपत्यांना लगेचच प्रतिबंधित करावे असे माझे मत आहे.

२) >>> काय अभय नातू, विंडोस वरील लेख विवादित ठरल्या नंतर पुन्हा मुखपृष्टावर विंडोज वरील लेख लावणे हे आपल्या अकलेच्या दिवाळखोरीचे प्रतिक समजायचे कि पैशाचा सुटलेले सोस मानायचे ? तुम्हाला अखिल ज्ञान भांडारात विंडोज व्यतिरिक्त एकाही विषय सापडू नये हाच आपल्या भ्रष्ट कार्यशैलीचा सर्वात मोठा पुरावा आहे.

 • विडोज वरील लेख विवादित ठरल्यावर पुन्हा का आणल्या गेला ह्याचे स्पस्टी कारण आपण खुबीने देणे टाळले आहे असे सामान्य वाचकाचा ग्रह होत आहे. ते क्लियर करावे.
हे स्पष्टीकरण मागण्याआधी आपण विकिपीडियावर पंधरा मिनिटे जरी शोध घेतला असता तर आपले समज वेगळे झाले असते.
२.१ मायक्रोसॉफ्ट विंडोझ हा लेख १ नोव्हेंबर, २०११ रोजी मुखपृष्ठ सदर म्हणून आला. याचे नामनिर्देशन czerror नामक सदस्याने केले. त्याला katyare, Milindkrishna1 आणि vishal1306 या सदस्यांनी पाठिंबा दिला. सदस्य Mahitgar यांनी विरोध केला. सदस्य वि. आदित्य यांनी त्यावर टिप्पणी केली व लेख मु.स. होईल अशी आशा प्रकट केली.
या सगळ्यात माझे नाव कोठेही नाही. मी या मायक्रोसॉफ्टची तळी उचलून धरली हे कोणत्या आधारावर बोलत आहात? त्याउप्पर, मी न केलेल्या कृतीसाठी पैसे घेतले हा गंभीर आरोप कोणत्या आधारानिशी वारंवार करीत आहात??
याच वेळी मी अनेक लेखांवर अनेक तास, दिवस, महिने काम करून त्या लेखांना मुखपृष्ठ सदर होण्याच्या लायकीचे केलेले आहे. त्या सगळ्यांकडूनही मी पैसे खाल्ले असा आरोप तुम्ही करीत आहात कि नाही हे स्पष्ट करावे.

३) >>>जेव्हा तू सदा सर्वकाळ झोपलेला असतो पैसे खावून झोपतो असे लोक म्हणतात ! आणि तसे नसेल तर विकिवर ऐव्हाड्या मोठ्या प्रमाणात मंदार आणि को. नंगा नाच घालतंय त्यावर आज पर्यंत काही हि कारवाई केल्याचे एक जरी उदाहरण देता येईल काय ?

 • आपण उदाहरण द्यावे अन्यथा निरंक असे तरी लिहावे
कसले उदाहरण? नंग्या नाचाचे? नंगा नाच म्हणजे काय? मंदारने केलेल्या कृती मला न पटल्यास मी तसे लिहिलेले आहे. कोणती कारवाई तुम्हाला अपेक्षित आहे/होती? कारवाई करण्यासाठी मी एकटा येथे प्रचालक नाही. इतरांना तुम्ही असा जाब विचारलेला दिसत नाही.

४) >>> करायचे असेल तर प्रथम वेळोवेळी विचारलेल्या सर्व सदस्यांच्या प्रश्नांना प्रथम तत्परतेने उत्तरे द्या, पक्षपात थांबवा , भाई भातीजेवाद, ब्राम्हण/जातीय वाद थांबवा आणि मग आपले अधिकार वापरण्यास पात्र व्हा !

 • आपण ह्या वर मुद्देसूद स्पस्तीकरण द्यावे. आपण जितके गोल मोल लिहाल तितकी आपण धूळफेक करीत आहात असे सामान्य सदस्याचे मत होवू नये म्हणून हे जरुरी आहे. -Neetin kadu (चर्चा) २२:४०, ९ नोव्हेंबर २०१२ (IST)

मला वाटते तुमच्या मुद्देसूद प्रश्नांना वरील मुद्देसूद उत्तरे पुरेशी आहेत. इतरांच्या प्रत्येक मोघम, निरर्थक प्रश्नाला उत्तरे देण्यात माझा वेळ घालविण्यात मला मोल दिसत नाही.

आता माझे तुम्हाला एक-दोन प्रश्न.

 • माझ्यावर पैसे खाल्ले असा खोटारडा आणि मानहानिकारक आरोप करणाऱ्या सदस्यांवर काय (तसेच कोणी) कारवाई करावी?
 • ही कारवाई विकिपीडियावरील कारवाईपर्यंतच ठेवावी कि मीडियाविकी फाउंडेशनकरवी (किंवा इतर मार्गांनी) कायदेशीर कारवाई करविण्याचा विचार करावा?

या प्रश्नांना शक्य तितके लवकर उत्तर द्याल अशी अपेक्षा व विनंती आहे.

धन्यवाद.

अभय नातू (चर्चा) ००:३०, १० नोव्हेंबर २०१२ (IST)

कार्यवाहीसंपादन करा

लातो के भूत बातोसे नही मानते असे लिहून तुम्ही मला धमकी देत आहात असे मी मानतो. याचे स्पष्टीकरण करावे.

अभय नातू (चर्चा) ०१:०६, ७ नोव्हेंबर २०१२ (IST)

अमरावती व जळगांव जिल्हे व शहरांकरीता स्थानिक शाखा सुरु करणे बाबत...संपादन करा

प्रती, विकिपिडीया,

मला सांगावयास अभिमान वाटतो, मराठी विकिपिडीयाचे काम अत्यंत जोमाने सुरु आहे तथापी हे सर्व काम पुणे-मुंबई या भागातच एकवटलेले आहे. महाराष्ट्रतील ईतर विभाग व तिथली संस्कृती आहे तेथेही मराठी भाषीक आहेत जे त्यांचे स्थानिक बाबतीत अधिक चांगले लिहू सांगू शकतील. विकिपिडीया हा लिखानासाठी मुक्त असले तरीही एक चळवळ म्हणुन राबविल्या गेल्यास अधिकाधिक माहिती मिऴू शकेल. त्या करीता स्थानिक विद्यापिठे, महाविद्यालये, विद्यार्थी यांची मदत घेता येईल. त्या करीता त्या स्थानिक ठिकाणी शाखा सुरु कराव्यात जा योगे लोकाना प्ररित करुन लिखानासाठी कार्यशाऴा इ. घेउन प्ररित करता येइल. अमरावती व जळगांव जिल्हे व शहरांकरीता या ठिकाणचे इतर कार्यकर्ते असतिल मी त्यांना मदत करण्यास तयार आहे.

आपला रविकुमार बोडखे bodkhe@gmail.com


नमस्कार रविकुमार, आपल्या पुढाकाराकरिता शुभेच्छा . विकिपीडिया:विकिभेट इथे प्राथमीक स्वरूपाची माहिती उपलब्ध आहे. अहिराणी बोलीभाषेकरिताचा विकिपीडिया सुद्धा चालू व्हावा म्हणून २० एक अहिराणी भाषेतील विकिलेखक सुद्धा हवे आहेत.अहिराणी भाषेचे अभ्यासक डॉ.प्रा.सुधीर देवरे आणि डॉ.प्रा. रमेश सुर्यवंशी यांचे सहाय्य सुद्धा उपलब्ध होऊ शकेल. या अनुषंगाने मराठी विकिपीडियाच्या इतर प्रचालक मंडळींनी सुद्धा सहकार्याची तयारी दर्शविली आहे. धन्यवाद माहितगार (-खुलं खुलं आभाळ तसा.. मीही खुला खुला.. दारं, खिडक्या, भिंती यांची.. सवय झाली तुला..? ) (चर्चा) १३:३२, २० नोव्हेंबर २०१२ (IST)

नमस्कार माहितगार,
तुम्ही दिलेल्या माहिती साठी धन्यवाद.
>>या अनुषंगाने मराठी विकिपीडियाच्या इतर प्रचालक मंडळींनी सुद्धा सहकार्याची तयारी दर्शविली आहे
ह्या तयारीची मराठी विकिवरील कोणत्या विभागात सापडेल. का हि चर्चा सुध्दा विकि चौकटी बाहेरच झालेली आहे.
Mrwiki reforms (चर्चा) १८:२१, २० नोव्हेंबर २०१२ (IST)
 1. ^ हे काव्य क्वोट करण्या करीता फेसबुक संदेशाच्या माध्य्मातून .काव्याचे कवी श्री.ज्ञानेश्वर वाकुडकर यांची अनुमती घेतली आहे.हि एक विकिपीडिया मुक्तता मुल्याच प्रभावी पणे सजगता देणारी काव्य पंक्ती आहे.