उपवर्ग

एकूण २२ उपवर्गांपैकी या वर्गात खालील २२ उपवर्ग आहेत.