भारतातील उष्ण पाण्याचे झरे

येलोस्टोन नॅशनल पार्क अमेरिका येथील उष्ण पाण्याचा एक झरा व इंद्रधनुष्यहे सुद्धा पहासंपादन करा

गरम पाण्याचे झरेसंदर्भसंपादन करा

  1. ^ http://www.dvet.gov.in/WORLDBANK/WorldBankCOE/Kinwat.html[permanent dead link]
  2. ^ "संग्रहित प्रत". Archived from the original on 2009-06-11. 2010-01-01 रोजी पाहिले.
  3. ^ "संग्रहित प्रत". Archived from the original on 2009-09-01. 2010-01-01 रोजी पाहिले.