उन्हेरे हे रायगड जिल्ह्यातल्या, सुधागड तालुक्यातील एक गाव आहे. येथे गरम पाण्याची कुंडे आहेत.