इंग्लंडच्या काउंट्या

इंग्लंड हा युनायटेड किंग्डमचा घटक देश ऐतिहासिक काळापासून काउंट्यांमध्ये विभागला आहे. ह्या काउंट्यांचे अस्तित्व गुंतागुंतीचे असून इंग्लंडच्या इतिहासात अनेक वेळा ही रचना बदलली गेली आहे. सध्या इंग्लंडमध्ये ४८ सेरेमनीयल काउंट्या (ceremonial counties) आहेत.

२०१० सालामधील काउंट्या संपादन