आंबेडकर (निःसंदिग्धीकरण)

निःसंदिग्धीकरण पाने

आंबेडकर हे मराठी आडनाव आहे. तसेच हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आडनाव असल्याने प्रसिद्ध आहे.

व्यक्तीसंपादन करा

मुख्य पान: आंबेडकर (आडनाव)

इतरसंपादन करा

आंबेडकर घराणेसंपादन करा

मुख्य लेख: आंबेडकर कुटुंब

संदर्भ : डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर अस्पृश्यांचा उद्धारक : लेखक चांगदेव भवानराव खैरमोडे अनुवादक द्वारकाबाई चांगदेव खैरमोडे (गायकवाड)

मालोजी संकपाल माहितीस [ दुजोरा हवा]
तीन मुलगे एक मुलगी ..., ..., मीराबाई, रामजी [१]
रामजी मालोजी आंबेडकर (१८४८ ? ते ३ फेब्रुवारी १९१३) [१] भीमाबाई रामजी आंबेडकर (प्रथम पत्नी) (...ते १८९४) ... {द्वितीय पत्नी)
१४ मुले बाळाराम रामजी आंबेडकर | आनंदराव रामजी आंबेडकर | भीमवराव रामजी आंबेडकर | तुळसा रामजी आंबेडकर
भीमवराव रामजी आंबेडकर (१४ एप्रिल १८९१६ डिसेंबर, १९५६) रमाबाई भीमराव आंबेडकर प्रथम पत्नी रमाई (?? - मृत्यू : २७ मे, इ.स. १९३५) सविता भीमराव आंबेडकर द्वितीय पत्नी
यशवंत भीमराव आंबेडकर (डिसेंबर १२, इ.स. १९१२-सप्टेंबर १७,इ.स. १९७७[ दुजोरा हवा])
आनंदराज यशवंत आंबेडकर प्रकाश यशवंत आंबेडकर (जन्म: मे १०,इ.स. १९५४)

हे सुद्धा पहासंपादन करा

  • a b डॉ. भीमराव रामजी आंबेडकर चरित्र खंड १ द्वितीय आवृत्ती प्रास्ताविक चा.भ. खैरमोडे