३०० - तीनशे   ही एक संख्या आहे, ती २९९  नंतरची आणि  ३०१  पूर्वीची नैसर्गिक संख्या आहे.  इंग्रजीत: 300 - Three hundred .

२९९→ ३०० → ३०१
१०० २०० ३०० ४०० ५०० ६०० ७०० ८०० ९००
--संख्या - पूर्णांक--
१० १० १० १० १० १० १० १० १० १० १०१०
अक्षरी
तीनशे
CCC
१००१०११००
ऑक्टल
४५४
हेक्साडेसिमल
१२C१६

गुणधर्म संपादन

संख्येवरील क्रिया
संख्या (x) गुणाकार व्यस्त (१/x) वर्गमूळ (√x) वर्ग (x) घनमूळ (√x) घन (x)
३०० ०.००३३३३३३३३३३३३३३३ १७.३२०५०८०७५६८८८ ९०००० ६.६९३०५६८५५१६४२२ २७००००००
  •   ३०० = ३ x  १०

हे सुद्धा पहा संपादन