स्टार प्रवाह महाएपिसोड

०६ जुलै २०२० ते ०४ जुलै २०२१संपादन करा

* सून सासू सून दख्खनचा राजा जोतिबा सहकुटुंब सहपरिवार आई कुठे काय करते! रंग माझा वेगळा फुलाला सुगंध मातीचा मुलगी झाली हो सुख म्हणजे नक्की काय असतं! सांग तू आहेस का? डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तुझ्या इश्काचा नादखुळा
१६ ऑगस्ट २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८
१३ सप्टेंबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८
२० सप्टेंबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८
२७ सप्टेंबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८
०४ ऑक्टोबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८
११ ऑक्टोबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८
१८ ऑक्टोबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२५ ऑक्टोबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८
०१ नोव्हेंबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८
०८ नोव्हेंबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८
१५ नोव्हेंबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२२ नोव्हेंबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२९ नोव्हेंबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
०६ डिसेंबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
१३ डिसेंबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२० डिसेंबर २०२०[१] दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२७ डिसेंबर २०२० दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
०३ जानेवारी २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
१० जानेवारी २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
१७ जानेवारी २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२४ जानेवारी २०२१ दुपारी २ आणि संध्या. ६ दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी १२ आणि रात्री ८
३१ जानेवारी २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
०७ फेब्रुवारी २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी २ आणि संध्या. ६
१४ फेब्रुवारी २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२१ फेब्रुवारी २०२१ दुपारी २ आणि संध्या. ६ दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी १२ आणि रात्री ८
२८ फेब्रुवारी २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी २ आणि संध्या. ६
०७ मार्च २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
१४ मार्च २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२१ मार्च २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी २ आणि संध्या. ६
२८ मार्च २०२१ दुपारी २ आणि संध्या. ६ दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी १२ आणि रात्री ८
०४ एप्रिल २०२१ दुपारी २ आणि संध्या. ६
०९ मे २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८
०४ जुलै २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८
१५ ऑगस्ट २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८

०५ जुलै २०२१ ते ०३ जुलै २०२२संपादन करा

* लग्नाची बेडी स्वाभिमान - शोध अस्तित्वाचा सहकुटुंब सहपरिवार आई कुठे काय करते! रंग माझा वेगळा फुलाला सुगंध मातीचा मुलगी झाली हो सुख म्हणजे नक्की काय असतं! ठिपक्यांची रांगोळी जय भवानी जय शिवाजी अबोली पिंकीचा विजय असो
११ जुलै २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८
१८ जुलै २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८
२५ जुलै २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
०१ ऑगस्ट २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८
०८ ऑगस्ट २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८
२२ ऑगस्ट २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८
२९ ऑगस्ट २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८
०५ सप्टेंबर २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
१२ सप्टेंबर २०२१ दुपारी २ आणि संध्या. ६
१९ सप्टेंबर २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२६ सप्टेंबर २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
०३ ऑक्टोबर २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८
१० ऑक्टोबर २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८
१७ ऑक्टोबर २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८
२४ ऑक्टोबर २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८
३१ ऑक्टोबर २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी २ आणि संध्या. ६
०७ नोव्हेंबर २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८
०५ डिसेंबर २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
१२ डिसेंबर २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
१९ डिसेंबर २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२६ डिसेंबर २०२१ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
०९ जानेवारी २०२२ दुपारी १२ आणि रात्री ८
३० जानेवारी २०२२ दुपारी १२ आणि रात्री ८
०६ फेब्रुवारी २०२२ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
१३ फेब्रुवारी २०२२ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२० फेब्रुवारी २०२२ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२७ फेब्रुवारी २०२२ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
०६ मार्च २०२२ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२० मार्च २०२२ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२७ मार्च २०२२ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
१२ जून २०२२ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
१९ जून २०२२ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२६ जून २०२२ दुपारी १२ आणि रात्री ८
०३ जुलै २०२२ दुपारी १२ आणि रात्री ८ दुपारी १ आणि संध्या. ७

०४ जुलै २०२२ ते चालूसंपादन करा

* लग्नाची बेडी मुरांबा मुलगी झाली हो स्वाभिमान - शोध अस्तित्वाचा सहकुटुंब सहपरिवार आई कुठे काय करते! रंग माझा वेगळा फुलाला सुगंध मातीचा तुझेच मी गीत गात आहे सुख म्हणजे नक्की काय असतं! ठिपक्यांची रांगोळी अबोली पिंकीचा विजय असो
१० जुलै २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१७ जुलै २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
०७ ऑगस्ट २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१४ ऑगस्ट २०२२ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
२१ ऑगस्ट २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ६ दुपारी १ आणि संध्या. ७
०४ सप्टेंबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
११ सप्टेंबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१८ सप्टेंबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२५ सप्टेंबर २०२२ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
०२ ऑक्टोबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
०९ ऑक्टोबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२३ ऑक्टोबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
३० ऑक्टोबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
०६ नोव्हेंबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
१३ नोव्हेंबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२० नोव्हेंबर २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ७ दुपारी १ आणि रात्री ८
२७ नोव्हेंबर २०२२ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७
०४ डिसेंबर २०२२ दुपारी १ आणि रात्री ८ दुपारी २ आणि संध्या. ७

विशेष भागसंपादन करा

एक तासांचे विशेष भागसंपादन करा

* मुरांबा दख्खनचा राजा जोतिबा रंग माझा वेगळा सुख म्हणजे नक्की काय असतं!
२५ ऑक्टोबर २०२० रात्री ९
३ एप्रिल २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ६
८ मे २०२२ दुपारी २ आणि संध्या. ६
३१ जुलै २०२२ दुपारी १ आणि संध्या. ७ दुपारी १२ आणि रात्री ८

दोन तासांचे विशेष भागसंपादन करा

* मुलगी झाली हो सुख म्हणजे नक्की काय असतं! जय भवानी जय शिवाजी नवे लक्ष्य
११ एप्रिल २०२१ दुपारी १ आणि संध्या. ७
१५ ऑगस्ट २०२१ रात्री ९
१४ नोव्हेंबर २०२१ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२१ नोव्हेंबर २०२१ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२८ नोव्हेंबर २०२१ दुपारी १
१३ मार्च २०२२ दुपारी १ आणि संध्या. ७
२४ जुलै २०२२ दुपारी १ आणि संध्या. ७

मी होणार सुपरस्टारसंपादन करा

* पर्व पहिले जल्लोष डान्सचा छोटे उस्ताद आवाज कुणाचा महाराष्ट्राचा
१२ जानेवारी २०२० दुपारी १२
२८ नोव्हेंबर २०२१ संध्या. ७
८ मे २०२२ संध्या. ७
२१ ऑगस्ट २०२२ रात्री ८

संदर्भसंपादन करा

  1. ^ "टीआरपी रेसमध्ये स्टार प्रवाहच्याच सगळ्या मालिका अव्वल, दोन मालिकांच्या महाएपिसोडचा देखील समावेश". लोकमत.