साचा:दिल्ली–हावडा मुख्य रेल्वेमार्ग

दिल्ली–हावडा मुख्य रेल्वेमार्ग
किमी
0 नवी दिल्ली
यमुना नदी
दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा
131 अलीगढ
210 टुंडला
301 इटावा
441 कानपूर सेंट्रल
635 अलाहाबाद
हावडा-अलाहाबाद-मुंबई रेल्वेमार्गाकडे
786 मुघलसराई
हावडा-गया-दिल्ली रेल्वेमार्गाकडे
उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा
881 बक्सर
950 आरा
सोन नदी
990 दानापूर
पटणा-गया मार्गाकडे
999 पाटणा
1044 बख्तियारपूर
बख्तियारपूर-तिलैया मार्गाकडे
गया-किउल मार्गाकडे
1123 किउल
1150 जमुई
बिहार-झारखंड सीमा
जसिदिह-डुमका-रामपूरहाट रेल्वेमार्गाकडे
1220 जसिदिह
मधुपूर-गिरिडीह मार्गाकडे
1249 मधुपूर
25 चित्तरंजन
झारखंड-पश्चिम बंगाल सीमा
हावडा-गया-दिल्ली रेल्वेमार्गाकडे
1330 आसनसोल
1373 दुर्गापूर
1437 बर्धमान
1532 हावडा