मुघलसराई

भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक शहर.

मुघलसराई भारताच्या उत्तर प्रदेश राज्यातील एक शहर आहे.

हे शहर भारतीय रेल्वेचे महत्त्वाचे स्थानक आहे.