सहस्र

१००० ही संख्या

१००० (एक हजार) ही ९९९नंतरची१००१च्या आधीची नैसर्गिक संख्या आहे.