युक्रेनचे ओब्लास्त

युक्रेनचे राजकीय विभाग
(युक्रेनचे प्रांत या पानावरून पुनर्निर्देशित)