युएफा यूरो २००८ पात्रता

संघ गुण सा वि सम हा गोके गोझा गोफ
  पोलंड २८ १४ २४ १२ +१२
  पोर्तुगाल २७ १४ २४ १० +१४
  सर्बिया २४ १४ २२ ११ +११
  फिनलंड २४ १४ १३ +६
  बेल्जियम १८ १४ १४ १६ -२
  कझाकस्तान १० १४ ११ २१ -१०
  आर्मेनिया १२* १३ -९
  अझरबैजान १२* २८ -२२
  ARM AZE BEL FIN KAZ POL POR SRB
आर्मेनिया Canc.* ०-१ ०-० ०-१ १-० 1-1 ०-०
अझरबैजान Canc.* ०-१ १-० 1-1 १-३ ०-२ १-६
बेल्जियम ३-० ३-० ०-० ०-० ०-१ १-२ 3-2
फिनलंड १-० २-१ २-० २-१ ०-० 1-1 ०-२
कझाकस्तान १-२ 1-1 २-२ ०-२ ०-१ १-२ २-१
पोलंड १-० ५-० २-० १-३ ३-१ २-१ 1-1
पोर्तुगाल १-० ३-० ४-० ०-० ३-० २-२ 1-1
सर्बिया ३-० १-० १-० ०-० १-० २-२ 1-1


संघ गुण सा वि सम हा गोके गोझा गोफ
  इटली २९ १२ २२ +१३
  फ्रान्स २६ १२ २५ +२०
  स्कॉटलंड २४ १२ २१ १२ +९
  युक्रेन १७ १२ १८ १६ +२
  लिथुएनिया १६ १२ ११ १३ -२
  जॉर्जिया १० १२ १६ १९ -३
  फेरो द्वीपसमूह १२ १२ ४३ -३९
  FRO FRA GEO ITA LTU SCO UKR
फेरो द्वीपसमूह ०-६ ०-६ १-२ ०-१ ०-२ ०-२
फ्रान्स ५-० १-० ३-१ २-० ०-१ २-०
जॉर्जिया ३-१ ०-३ १-३ ०-२ २-० 1-1
इटली ३-१ ०-० २-० 1-1 २-० २-०
लिथुएनिया २-१ ०-१ १-० ०-२ १-२ २-०
स्कॉटलंड ६-० १-० २-१ १-२ ३-१ ३-१
युक्रेन ५-० २-२ 3-2 १-२ १-० २-०


संघ गुण सा वि सम हा गोके गोझा गोफ
  ग्रीस ३१ १२ १० २५ १० +१५
  तुर्कस्तान २४ १२ २५ ११ +१४
  नॉर्वे २३ १२ २७ ११ +१६
  बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना १३ १२ १६ २२ -६
  मोल्दोव्हा १२ १२ १२ १९ -७
  हंगेरी १२ १२ ११ २२ -११
  माल्टा १२ १० ३१ -२१
  BIH GRE HUN MLT MDA NOR TUR
बॉस्निया आणि हर्झगोव्हिना ०-४ १-३ १-० ०-१ ०-२ 3-2
ग्रीस 3-2 २-० ५-० २-१ १-० १-४
हंगेरी १-० १-२ २-० २-० १-४ ०-१
माल्टा २-५ ०-१ २-१ २-३ १-४ २-२
मोल्दोव्हा २-२ ०-१ ३-० 1-1 ०-१ 1-1
नॉर्वे १-२ २-२ ४-० ४-० २-० १-२
तुर्कस्तान १-० ०-१ ३-० २-० ५-० २-२


संघ गुण सा वि सम हा गोके गोझा गोफ
  चेक प्रजासत्ताक २९ १२ २७ +२२
  जर्मनी २७ १२ ३५ +२८
  आयर्लंडचे प्रजासत्ताक १७ १२ १७ १४ +३
  स्लोव्हाकिया १६ १२ ३३ २३ +१०
  वेल्स १५ १२ १८ १९ -१
  सायप्रस १४ १२ १७ २४ -७
  सान मारिनो १२ १२ ५७ -५५
  CYP CZE GER IRL SMR SVK WAL
सायप्रस ०-२ 1-1 ५-२ ३-० १-३ ३-१
चेक प्रजासत्ताक १-० १-२ १-० ७-० ३-१ २-१
जर्मनी ४-० ०-३ १-० ६-० २-१ ०-०
आयर्लंड 1-1 1-1 ०-० ५-० १-० १-०
सान मारिनो ०-१ ०-३ ०-१3 १-२ ०-५ १-२
स्लोव्हाकिया ६-१ ०-३ १-४ २-२ ७-० २-५
वेल्स ३-१ ०-० ०-२ २-२ ३-० १-५
संघ गुण सा वि सम हा गोके गोझा गोफ
  क्रोएशिया २९ १२ २८ +२०
  रशिया २४ १२ १८ +११
  इंग्लंड २३ १२ २४ +१७
  इस्रायल २३ १२ २० १२ +८
  मॅसिडोनिया १४ १२ १२ १२
  एस्टोनिया १२ २१ -१६
  आंदोरा १२ १२ ४२ -४०
  AND CRO ENG EST MKD ISR RUS
आंदोरा ०-६ ०-३ ०-२ ०-३ ०-२ ०-१
क्रोएशिया ७-० २-० २-० २-१ १-० ०-०
इंग्लंड ५-० २-३ ३-० ०-० ३-० ३-०
एस्टोनिया २-१ ०-१ ०-३ ०-१ ०-१ ०-२
मॅसिडोनिया ३-० २-० ०-१ 1-1 १-२ ०-२
इस्रायल ४-१ 3-4 ०-० ४-० १-० २-१
रशिया ४-० ०-० २-१ २-० ३-० 1-1
संघ गुण सा वि सम हा गोके गोझा गोफ
  स्पेन २८ १२ २३ +१५
  स्वीडन २६ १२ २३ +१४
  उत्तर आयर्लंड २० १२ १७ १४ +३
  डेन्मार्क २० १२ २१ ११ +१०
  लात्व्हिया १२ १२ १५ १७ -२
  आइसलँड १२ १० २७ -१७
  लिश्टनस्टाइन १२ ३२ -२३
  DEN ISL LVA LIE NIR ESP SWE
डेन्मार्क ३-० ३-१ ४-० ०-० १-३ ०-३*
आइसलँड ०-२ २-४ 1-1 २-१ 1-1 १-२
लात्व्हिया ०-२ ४-० ४-१ १-० ०-२ ०-१
लिश्टनस्टाइन ०-४ ३-० १-० १-४ ०-२ ०-३
उत्तर आयर्लंड २-१ ०-३ १-० ३-१ 3-2 २-१
स्पेन २-१ १-० २-० ४-० १-० ३-०
स्वीडन ०-० ५-० २-१ ३-१ 1-1 २-०
संघ गुण सा वि सम हा गोके गोझा गोफ
  रोमेनिया २९ १२ २६ +१९
  नेदरलँड्स २६ १२ १५ +१०
  बल्गेरिया २५ १२ १८ +११
  बेलारूस १३ १२ १७ २३ -६
  आल्बेनिया ११ १२ १२ १८ -६
  स्लोव्हेनिया ११ १२ १६ -७
  लक्झेंबर्ग १२ ११ २३ -२१
  ALB BLR BUL LUX NED ROU SVN
आल्बेनिया २-४ 1-1 २-० ०-१ ०-२ ०-०
बेलारूस २-२ ०-२ ०-१ २-१ १-३ ४-२
बल्गेरिया ०-० २-१ ३-० 1-1 १-० ३-०
लक्झेंबर्ग ०-३ १-२ ०-१ ०-१ ०-२ ०-३
नेदरलँड्स २-१ ३-० २-० १-० ०-० २-०
रोमेनिया ६-१ ३-१ २-२ ३-० १-० २-०
स्लोव्हेनिया ०-० १-० ०-२ २-० ०-१ १-२


युएफा यूरो २००८ फेरी
गट अ गट ब गट क गट ड
नॉकआउट फेरी अंतिम सामना
युएफा यूरो २००८ अधिक माहिती
पात्रता गुणांकन संघ कार्यक्रम डिसिप्लिनरी
अधिकारी बातमी प्रक्षेपण प्रायोजक माहिती
उपांत्य फेरी
जर्मनीतुर्कस्तानरशियास्पेन
उपांत्य पूर्व फेरीतून बाद
क्रोएशियाइटलीनेदरलँड्सपोर्तुगाल
गट विभागतून बाद

चेक प्रजासत्ताकस्वित्झर्लंडऑस्ट्रियापोलंडफ्रान्सरोमेनियाग्रीसस्वीडन