युएफा यूरो २००८ पात्रता फेरी गट ड

युएफा यूरो २००८ पात्रता फेरी गट ड मधून Flag of the Czech Republic चेक प्रजासत्ताक आणि जर्मनीचा ध्वज जर्मनी पात्र ठरले.