युएफा यूरो २००८ गुणांकन

गुणवत्ता तक्ता संपादन

गुणांकन संघ कोइफिशियंट सद्द्य सामने सरासरी गोल फरक
  स्वित्झर्लंड १.८०० १.८०० + १.१००
  ऑस्ट्रिया १.५०० १.५०० + ०.३००
  ग्रीस २.१६७ २.५८३ + ०.८७५
  नेदरलँड्स २.४१७ २.१६७ + १.४१७
  क्रोएशिया २.४०९ २.४१७ + १.६३६
  इटली २.३६४ २.४१७ + १.०००
  चेक प्रजासत्ताक २.३३३ २.४१७ + १.८७५
  स्वीडन २.२७३ २.१६७ + १.८१८
  रोमेनिया २.२५० २.४१७ + १.२०८
१०   जर्मनी २.२५० २.२५० + २.३३३
११   पोर्तुगाल २.१९२ १.९२९ + १.६९२
१२   स्पेन २.१८२ २.३३३ + १.४०९
१३   पोलंड २.१६७ २.००० + १.२५०
१४   फ्रान्स २.०९१ २.१६७ + १.४५५
१५   तुर्कस्तान १.९५८ २.००० + १.१६७
१६   रशिया १.९५८ २.००० + ०.९१७

यजमान देश
गत विजेते

युएफा यूरो २००८ फेरी
गट अ गट ब गट क गट ड
नॉकआउट फेरी अंतिम सामना
युएफा यूरो २००८ अधिक माहिती
पात्रता गुणांकन संघ कार्यक्रम डिसिप्लिनरी
अधिकारी बातमी प्रक्षेपण प्रायोजक माहिती
उपांत्य फेरी
जर्मनीतुर्कस्तानरशियास्पेन
उपांत्य पूर्व फेरीतून बाद
क्रोएशियाइटलीनेदरलँड्सपोर्तुगाल
गट विभागतून बाद

चेक प्रजासत्ताकस्वित्झर्लंडऑस्ट्रियापोलंडफ्रान्सरोमेनियाग्रीसस्वीडन