ही भारतातील बिहार राज्याच्या इ. स. १९४६ पासून राहीलेल्या मुख्यमंत्र्यांची कालावधीसह यादी आहे:

नाव राजकीय पक्ष पासून पर्यंत
कृष्ण सिंग अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस २ एप्रिल, १९४६ ३१ जानेवारी, १९६१
दीपनारायण सिंग अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस १ फेब्रुवारी, १९६१ १८ फेब्रुवारी, १९६१
विनोदानंद झा अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस १८ फेब्रुवारी, १९६१ २ ऑक्टोबर, १९६३
के.बी. सहाय अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस २ ऑक्टोबर, १९६३ ५ मार्च, १९६७
महामाया प्रसाद सिंह अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ५ मार्च, १९६७ २८ जानेवारी, १९६८
सतीश प्रसाद सिंह अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस २८ जानेवारी, १९६८ १ फेब्रुवारी, १९६८
बी.पी. मंडल अखिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस १ फेब्रुवारी, १९६८ २ मार्च, १९६८
भोला पासवान शास्त्री भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस २२ मार्च, १९६८ २९ जून, १९६८
राष्ट्रपती राजवट - २९ जून, १९६८ २६ फेब्रुवारी, १९६९
हरिहर सिंग भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस २६ फेब्रुवारी, १९६९ २२ जून, १९६९
भोला पासवान शास्त्री भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस २२ जून, १९६९ ४ जुलै, १९६९
राष्ट्रपती राजवट - ६ जुलै, १९६९ १६ फेब्रुवारी, १९७०
दरोगाप्रसाद राय भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस १६ फेब्रुवारी १९७० २२ डिसेंबर १९७०
कर्पूरी ठाकुर समाजवादी पक्ष २२ डिसेंबर १९७० २ जून १९७१
भोला पासवान शास्त्री भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस २ जून १९७१ ९ जानेवारी १९७२
राष्ट्रपती राजवट - ९ जानेवारी १९७२ १९ मार्च १९७२
केदार पांडे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस १९ मार्च १९७२ २ जुलै १९७३
अब्दुल गफूर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस २ जुलै १९७३ ११ एप्रिल १९७५
जगन्नाथ मिश्र भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ११ एप्रिल १९७५ ३० एप्रिल १९७७
राष्ट्रपती राजवट - ३० एप्रिल १९७७ २४ जून १९७७
कर्पूरी ठाकुर जनता पक्ष २४ जून १९७७ २१ एप्रिल १९७९
रामसुंदर दास जनता पक्ष २१ एप्रिल १९७९ १७ फेब्रुवारी १९८०
राष्ट्रपती राजवट - १७ फेब्रुवारी १९८० ८ जून १९८०
जगन्नाथ मिश्र भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ८ जून १९८० १४ ऑगस्ट १९८३
चंद्रशेखर सिंग भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस १४ ऑगस्ट १९८३ १२ मार्च १९८५
बिंदेश्वरी दुबे भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस १२ मार्च १९८५ १३ फेब्रुवारी १९८८
भगवत झा आझाद भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस १४ फेब्रुवारी १९८८ १० मार्च १९८९
सत्येंद्रनारायण सिंग भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ११ मार्च १९८९ ६ डिसेंबर १९८९
जगन्नाथ मिश्र भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस ६ डिसेंबर १९८९ १० मार्च १९९०
लालू प्रसाद यादव जनता दल १० मार्च १९९० ३ एप्रिल १९९५
लालू प्रसाद यादव जनता दल ४ एप्रिल १९९५ २५ जुलै १९९७
राबडीदेवी राष्ट्रीय जनता दल २५ जुलै १९९७ ११ फेब्रुवारी १९९९
राष्ट्रपती राजवट - १२ फेब्रुवारी १९९९ ८ मार्च १९९९
राबडीदेवी राष्ट्रीय जनता दल ९ मार्च १९९९ २ मार्च २०००
नितीश कुमार समता पक्ष ३ मार्च २००० १० मार्च २०००
राबडीदेवी राष्ट्रीय जनता दल ११ मार्च २००० ६ मार्च २००५
राष्ट्रपती राजवट - ७ मार्च २००५ २४ नोव्हेंबर २००५
नितीश कुमार जनता दल (संयुक्त) २४ नोव्हेंबर २००५ २५ नोव्हेंबर २०१०
नितीश कुमार जनता दल (संयुक्त) २६ नोव्हेंबर २०१० १९ मे २०१४
जितनराम मांझी जनता दल (संयुक्त) २० मे २०१४ २२ फेब्रुवारी २०१५
नितीश कुमार जनता दल (संयुक्त) २२ फेब्रुवारी २०१५ १९ नोव्हेंबर २०१५
नितीश कुमार जनता दल (संयुक्त) २० नोव्हेंबर २०१५ २६ जुलै २०१७
नितीश कुमार जनता दल (संयुक्त) २७ जुलै २०१७