बिहारचे राज्यपाल हे बिहार राज्याचे भारताच्या राष्ट्रपतींचे नाममात्र प्रमुख आणि प्रतिनिधी आहेत. राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी करतात आणि राज्यपालांचे अधिकृत निवासस्थान हे पटना, बिहार येथे स्थित राजभवन आहे. फागू चौहान यांनी २९ जुलै २०१९ रोजी बिहारचे राज्यपाल म्हणून पदभार स्वीकारला.

भारतातील बिहारचे स्थान..

बिहारच्या राज्यपालांची यादी (सूची)[१] संपादन

अनुक्रमांक नाव चित्र पदभार स्वीकारला पर्यंत
बिहार आणि ओरिसाचे उपराज्यपाल (१९१२ to १९२०)
सर चार्ल्स स्टुअर्ट बेली १ एप्रिल १९१२ १९ नोव्हेंबर १९१५
सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट १९ नोव्हेंबर १९१५ ४ एप्रिल १९१८
सर एडवर्ड व्हेरे लेव्हिंग (ऑफजी) ४ एप्रिल १९१८ १२ ऑगस्ट १९१८
(२) सर एडवर्ड अल्बर्ट गेट १२ ऑगस्ट १९१८ २९ डिसेंबर १९२०
राज्यपाल (१९२० ते १९३७)
सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा २९ डिसेंबर १९२० ३० नोव्हेंबर १९२१
सर हॅविलँड ले मेसुरियर (ऑफजी) ३० नोव्हेंबर १९२१ १२ एप्रिल १९२२
सर हेन्री व्हीलर १२ एप्रिल १९२२ २६ मार्च १९२५
सर ह्यू मॅकफर्सन (ऑफजी) २७ मार्च १९२५ २६ जुलै १९२५
(२) सर हेन्री व्हीलर २६ जुलै १९२५ ७ एप्रिल १९२७
ह्यू लॅन्सडाउन स्टीफनसन ७ एप्रिल १९२७ २६ एप्रिल १९२९
सर जेम्स डेव्हिड सिफ्टन (ऑफजी) २६ एप्रिल १९२९ २५ ऑगस्ट १९२९
(३) ह्यू लॅन्सडाउन स्टीफनसन २५ ऑगस्ट १९२९ ५ जून १९३०
सर जेम्स डेव्हिड सिफ्टन (ऑफजी) ५ जून १९३० २१ सप्टेंबर १९३०
(३) ह्यू लॅन्सडाउन स्टीफनसन २१ सप्टेंबर १९३० ७ एप्रिल १९३२
सर जेम्स डेव्हिड सिफ्टन ७ एप्रिल १९३२ १२ ऑक्टो १९३४
माननीय (नंतर सर) जॉन टार्ल्टन व्हिटी (ऑफजी) १२ ऑक्टो १९३४ ११ फेब्रुवारी १९३५
(४) सर जेम्स डेव्हिड सिफ्टन ११ फेब्रुवारी १९३५ १० मार्च १९३७
बिहारचे राज्यपाल स्वातंत्र्यापूर्वी (१९३७ ते १९४७)
सर मॉरिस गार्नियर हॅलेट ११ मार्च १९३७ १५ मे १९३८
सर थॉमस अलेक्झांडर स्टीवर्ट (ऑफजी) १६ मे १९३८ १६ सप्टेंबर १९३८
(१) सर मॉरिस गार्नियर हॅलेट १७ सप्टेंबर १९३८ ५ ऑगस्ट १९३९
सर थॉमस अलेक्झांडर स्टीवर्ट (ऑफजी) ६ ऑगस्ट १९३९ २ फेब्रुवारी १९४३
सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड ३ फेब्रुवारी १९४३ ६ सप्टेंबर १९४३
मिस्टर (नंतर सर) रॉबर्ट फ्रान्सिस मुडी (ऑफजी) ७ सप्टेंबरंबर १९४३ २३ एप्रिल १९४४
(२) सर थॉमस जॉर्ज रदरफोर्ड २४ एप्रिल १९४४ १२ मे १९४६
सर ह्यू डॉ १३ मे १९४६ १४ ऑगस्ट १९४७
स्वातंत्र्यानंतर
जयरामदास दौलतराम १५ ऑगस्ट १९४७ ११ जानेवारी १९४८
माधव श्रीहरी अणे १२ जानेवारी १९४८ १४ जून १९५२
आर. आर. दिवाकर १५ जून १९५२ ५ जुलै १९५७
झाकीर हुसेन ६ जुलै १९५७ ११ मे १९६२
एम.ए.एस. अय्यंगार १२ मे १९६२ ६ डिसेंबर १९६७
नित्यानंद कानूनगो ७ डिसेंबर १९६७ २० जानेवारी १९७१
न्यायमूर्ती यू.एन. सिन्हा (कार्यवाह) २१ जानेवारी १९७१ ३१ जानेवारी १९७१
देव कांत बरुआ १ फेब्रुवारी १९७१ ४ फेब्रुवारी १९७३
रामचंद्र धोंडिबा भंडारे ४ फेब्रुवारी १९७३ १५ जून १९७६
जगन्नाथ कौशल १६ जून १९७६ ३१ जानेवारी १९७९
न्यायमूर्ती के.बी.एन. सिंग (अभिनय) ३१ जानेवारी १९७९ १९ सप्टेंबरंबर १९७९
१० अखलाकुर रहमान किडवाई २० सप्टेंबरंबर १९७९ १५ मार्च १९८५
११ पी. व्यंकटसुब्बय्या १५ मार्च १९८५ २५ फेब्रुवारी १९८८
१२ गोविंद नारायण सिंग २६ फेब्रुवारी १९८८ २४ जानेवारी १९८९
न्यायमूर्ती दीपक कुमार सेन (अभिनय) २४ जानेवारी १९८९ २८ जानेवारी १९८९
१३ आर.डी. प्रधान २९ जानेवारी १९८९ २ फेब्रुवारी १९८९
१४ जगन्नाथ पहाडिया ३ मार्च १९८९ २ फेब्रुवारी १९९०
न्यायमूर्ती जी.जी. सोहोनी (अभिनय) २ फेब्रुवारी १९९० १६ फेब्रुवारी १९९०
१५ मोहम्मद सलीम १६ फेब्रुवारी १९९० १३ फेब्रुवारी १९९१
बी. सत्य नारायण रेड्डी (अभिनय) १४ फेब्रुवारी १९९१ १८ मार्च १९९१
१६ मोहम्मद शफी कुरेशी १९ मार्च १९९१ १३ ऑगस्ट १९९३
(१०) अखलाकुर रहमान किडवाई १४ ऑगस्ट १९९३ २६ एप्रिल १९९८
१७ सुंदरसिंग भंडारी २७ एप्रिल १९९८ १५ मार्च १९९९
न्यायमूर्ती बी.एम. लाल (अभिनय) १५ मार्च १९९९ ५ ऑक्टोबर १९९९
सूरज भान (अतिरिक्त प्रभार) ६ ऑक्टोबर १९९९ २२ नोव्हेंबर १९९९
१८ व्ही.सी.पांडे २३ नोव्हेंबर १९९९ १२ जून २००३
१९ एम आर जोइस १२ जून २००३ ३१ ऑक्टोबर २००४
वेदप्रकाश मारवाह (अभिनय) १ नोव्हेंबर २००४ ४ नोव्हेंबर २००४
२० बुटा सिंग ५ नोव्हेंबर २००४ २९ जानेवारी २००६
२१ गोपाळकृष्ण गांधी ३१ जानेवारी २००६ २१ जून २००६
२२ आर.एस. गवई २२ जून २००६ ९ जुलै २००८
२३ आर.एल. भाटिया १० जुलै २००८ २८ जून २००९
२४ देवानंद कोंवर २९ जून २००९ २१ मार्च २०१३
२५ डी.वाय. पाटील २२ मार्च २०१३ २६ नोव्हेंबर २०१४
केशरीनाथ त्रिपाठी (अतिरिक्त प्रभार) २७ नोव्हेंबर २०१४ १५ ऑगस्ट २०१५
२६ रामनाथ कोविंद १६ ऑगस्ट २०१५ २० जून २०१७
केशरीनाथ त्रिपाठी (अतिरिक्त प्रभार) २० जून २०१७ २९ सप्टेंबरंबर २०१७
२७ सत्यपाल मलिक ३० सप्टेंबरंबर २०१७ २३ ऑगस्ट २०१८
२८ लालजी टंडन २३ ऑगस्ट २०१८ २८ जुलै २०१९
२९ फागू चौहान २९ जुलै २०१९ विद्यमान

हे सुद्धा पहा संपादन

संदर्भ संपादन

  1. ^ "Governor of Bihar". governor.bih.nic.in. Archived from the original on 2022-01-13. 2022-01-13 रोजी पाहिले.