Broom icon.svg
या लेखातील मजकूर मराठी विकिपीडियाच्या विश्वकोशीय लेखनशैलीस अनुसरून नाही. आपण हा लेख तपासून याच्या पुनर्लेखनास मदत करू शकता.

नवीन सदस्यांना मार्गदर्शन
हा साचा अशुद्धलेखन, अविश्वकोशीय मजकूर अथवा मजकुरात अविश्वकोशीय लेखनशैली व विना-संदर्भ लेखन आढळल्यास वापरला जातो. कृपया या संबंधीची चर्चा चर्चापानावर पहावी.


देशाच्या सर्वोच्च पदी असणाऱ्या व्यक्तिला राष्ट्रपती म्हणले जाते. राष्ट्रपती पदाचे हक्क प्रत्येक देशा साठी वेगवेगळे असतात.

भारतात राष्ट्रपतीला नाममात्र प्रमुख समजले जाते, राष्ट्रपती हे तिन्ही सेन्य दलाचे सेनाप्रमुख असतात.

सर्व सूत्रे पंतप्रधानाच्या हातात असतात.काही देशात राष्ट्रपती व राष्ट्राध्यक्ष यांना समान अधिकार असतात.