स्वित्झर्लंडची राज्ये

स्वित्झर्लंड देश एकूण २६ राज्यांमध्ये (कँटनांमध्ये) विभागला गेला आहे.

यादी संपादन

संघीय राज्यघटनेत नोंदवलेल्या सूचीतील क्रमानुसार पुढील सूचीत कँटन लिहिले आहेत :

चिन्ह संक्षेप राज्य स्थापना राजधानी लोकसंख्या क्षेत्रफळ लोकसंख्या घनता शहरे अधिकृत भाषा
  ZH झ्युरिक १३५१ झ्युरिक १३,०७,५६७ १,७२९ ७०१ १७१ जर्मन
  BE बर्न १३५३ बर्न ९,६२,९८२ ५,९५९ १५८ ३८८ जर्मन, फ्रेंच
  LU लुत्सर्न १३३२ लुत्सर्न ३,६३,४७५ १,४९३ २३३ ८८ जर्मन
  UR उरी १२९१ आल्टडॉर्फ 34,989 1,077 33 20 जर्मन
  SZ श्वित्स १२९१ श्वित्स 141,024 908 143 30 जर्मन
  OW ओबवाल्डन १२९१ सार्नेन 33,997 491 66 7 जर्मन
  NW निडवाल्डन १२९१ स्टान्स 40,287 276 138 11 जर्मन
  GL ग्लारुस १३५२ ग्लारुस 38,237 685 51 25
(from 2011: 3)
जर्मन
  ZG त्सुग १३५२ त्सुग 109,141 239 416 11 जर्मन
  FR फ्रिबोर्ग १४८१ फ्रिबोर्ग 263,241 1,671 141 168 फ्रेंच, जर्मन
  SO सोलोथुर्न १४८१ सोलोथुर्न 250,240 791 308 122 जर्मन
  BS बासल-श्टाट (बासल शहर) १५०१ (१८३३ पर्यंत बासल राज्याचा भाग) बासल 185,227 37 5,072 3 जर्मन
  BL बासल-लांडशाफ्ट (बासल काउंटी) १५०१ (१८३३ पर्यंत बासल राज्याचा भाग) Liestal 269,145 518 502 86 जर्मन
  SH शाफहाउजन १५०१ शाफहाउजन 74,527 298 246 27 जर्मन
  AR आपेंझेल आउसरऱ्होडन १५१३ (१५९७ पर्यंत आपेंझेल राज्याचा भाग) Herisau[१] 52,654 243 220 20 जर्मन
  AI आपेंझेल इनरऱ्होडन १५१३ (१५९७ पर्यंत आपेंझेल राज्याचा भाग) Appenzell 15,471 173 87 6 जर्मन
  SG सांक्ट गालेन १८०३ सांक्ट गालेन 465,937 2,026 222 85 जर्मन
  GR ग्राउब्युंडन (Grigioni, Grischun, Grisons) १८०३ कुर 188,762 7,105 26 180 जर्मन, रोमान्श, इटालियन
  AG आर्गाउ (Argovia) १८०३ आराऊ ५,८१,५६२ १,४०४ ३८८ २२० जर्मन
  TG थुर्गाउ १८०३ Frauenfeld[२] 238,316 991 229 80 जर्मन
  TI तिचिनो १८०३ बेलिंत्सोना 328,580 2,812 110 169 इटालियन
  VD व्हो १८०३ लोझान 672,039 3,212 188 375 फ्रेंच
  VS व्हाले १८१५ Sion 298,580 5,224 53 143 फ्रेंच, जर्मन
  NE नूशातेल १८१५ नूशातेल 169,782 803 206 53 फ्रेंच
  GE जिनिव्हा १८१५ जिनिव्हा 438,177 282 1,442 45 फ्रेंच
  JU जुरा १९७९ (ह्या पूर्वी बर्न राज्याचा भाग) देलेमाँ 69,555 838 82 64 फ्रेंच
  CH स्वित्झर्लंड बर्न 7,593,494 41,285 174 2,596 जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमान्श

टीपा संपादन