मुंबई महानगर प्रदेश

(मुंबई महानगर क्षेत्र या पानावरून पुनर्निर्देशित)
मुंबई महानगर क्षेत्र विस्तार
राज्य महाराष्ट्र
जिल्हे मुंबई शहर जिल्हा
मुंबई उपनगर जिल्हा
ठाणे जिल्हा
रायगड जिल्हा
पालघर जिल्हा
आयुक्त रत्नाकर गायकवाड
क्षेत्रफळ ४,३५५ चौ. किमी
लोकसंख्या (२००१ साली) १७,७०२,७६१
घनता (२००१ साली) ४,०६५/चौ.किमी
टपाल संकेतांक ४०० ०xx to ४०० ९xx
दूरध्वनी संकेतांक ०२२x, ०२५x
वाहन संकेतांक MH-०१, MH-०२, MH-०३, MH-०४, MH-०५, MH-०६, MH-४३
प्रमाणवेळ IST (यूटीसी+५:३०)

मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) मुंबई महानगर आणि त्याच्या उपनगरांनी मिळून बनलेले आहे. याची उपनगरे गेल्या २० वर्षांत विकसित झालेली आहेत. येथे ९ महानगरपालिका तर ९ नगरपरिषदा आहेत. या पूर्ण क्षेत्रातील योजना, विकास, वाहतूक व कारभार हा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) द्वारे पाहिला जातो. या परिसराचे एकूण क्षेत्रफळ ४३५५ वर्ग कि.मी. आणि लोकसंख्या १७,७०२,७६१ आहे. [१] हा परिसर मुंबई शहराशी मुंबई उपनगरी रेल्वे सेवेने जोडला गेला आहे.

Mumbai Metropolitan Region (MMR)
मुंबई महानगर क्षेत्रातील नगरपालिका लोकसंख्या (२००१) क्षेत्रफळ (चौ.किमी) घनता (प्रति चौ.किमी)
बृहन्मुंबई महानगरपालिका १,२४,६१,७२४ ४३७.७१ २७,३६६
ठाणे महानगरपालिका १८,१८,८७२ १२८.२३ ९,८४६
नवी मुंबई महानगरपालिका ११,२१,३३० १६३ ४,३१९
कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका १२,४६,३८१ १३७.१५ ८,७०२
उल्हासनगर महानगरपालिका ४,७३,७३१ २७.५४ १६,२०१
मीरा-भाईंदर महानगरपालिका ५,२०,३८८ ८८.७५ ५,८६३
भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका ३,७५,५५९ २८.३१ २१,१४९
वसई-विरार शहर महानगरपालिका १२,२१,२३३
पनवेल महानगरपालिका ५,९८,७४१
एकूण १,८२,४१,१६७ १०१०.६९ ९३,४४६
नगर परिषद
 1. अलिबाग
 2. अंबरनाथ
 3. कर्जत
 4. खोपोली
 5. बदलापूर
 6. माथेरान
 7. पेण
 8. उरण
 9. पालघर

मुंबई महानगर क्षेत्राच्या अंतर्गत महाराष्ट्रातील ५ जिल्हे येतात.

 1. मुंबई शहर (पूर्ण)
 2. मुंबई उपनगर (पूर्ण)
 3. ठाणे (अंशतः)
 4. पालघर(अंशतः)
 5. रायगड (अंशतः)

संदर्भ

संपादन
 1. ^ "एमएमआरडीए". Archived from the original on 2009-04-15. 2010-02-05 रोजी पाहिले.

बाह्य दुवे

संपादन