ठाणे शहराचे काम ठाणे महानगरपालिकेतर्फे चालते. याचे मुख्यालय ठाणे येथे आहे.

मुख्यालय : महापालिका भवन, चंदनवाडी, पाचपाखाडी, ठाणे - ४००६०२, महाराष्ट्र, भारत.

संदर्भ संपादन

१. https://thanecity.gov.in/marathi/index.php

पुस्तक संपादन

  • ठाणे नगरपालिका ते महानगरपालिका (माहितीपर, लेखक - श्री. वा. नेर्लेकर)