बीड लोकसभा मतदारसंघ

लोकसभा मतदारसंघ

बीड हा महाराष्ट्रातील ४८ लोकसभा संसद मतदारसंघांपैकी एक आहे. ह्या मतदारसंघामध्ये सध्या बीड जिल्ह्यामधीलविधानसभा मतदारसंघ समाविष्ट केले गेले आहेत.

विधानसभा मतदारसंघ

संपादन

खासदार

संपादन
लोकसभा कालावधी खासदाराचे नाव पक्ष
पहिली लोकसभा १९५२-५७ रामचंद्र गोविंद परांजपे -
दुसरी लोकसभा १९५७-६२ रखमाजी धोंडिबा पाटिल भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
तिसरी लोकसभा १९६२-६७ द्वारकादास मंत्री भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
चौथी लोकसभा १९६७-७१ नाना रामचंद्र पाटिल मा क प
पाचवी लोकसभा १९७१-७७ सयाजीराव त्रिंबकराव पंडित भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
सहावी लोकसभा १९७७-८० गंगाधरअप्पा महारुद्रप्पा बुरांडे -
सातवी लोकसभा १९८०-८४ केशरबाई सोनाजीराव क्षीरसागर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
आठवी लोकसभा १९८४-८९ केशरबाई सोनाजीराव क्षीरसागर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
नववी लोकसभा १९८९-९१ बबनराव दादाबा ढाकणे जनता दल
दहावी लोकसभा १९९१-९६ केशरबाई सोनाजीराव क्षीरसागर भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
अकरावी लोकसभा १९९६-९८ रजनी अशोकराव पाटील भारतीय जनता पक्ष
बारावी लोकसभा १९९८-९९ जयसिंगराव गायकवाड पाटील भारतीय जनता पक्ष
तेरावी लोकसभा १९९९-२००४ जयसिंगराव गायकवाड पाटील भारतीय जनता पक्ष
चौदावी लोकसभा २००४-२००९ जयसिंगराव गायकवाड पाटील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष
पंधरावी लोकसभा २००९-२०१४ गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे भारतीय जनता पक्ष
सोळावी लोकसभा २०१४-२०१९ प्रीतम गोपीनाथ मुंडे (पोटनिवडणूक) भारतीय जनता पक्ष
सतरावी लोकसभा २०१९-२०२४ प्रीतम गोपीनाथ मुंडे भारतीय जनता पक्ष
अठरावी लोकसभा २०२४-

निवडणूक निकाल

संपादन
सामान्य मतदान २००९: बीड
पक्ष उमेदवार मते % ±%
भाजप गोपीनाथ मुंडे ५,५३,९९४ ५१.५८
राष्ट्रवादी रमेश आडसकर ४,१३,०४२ ३८.४६
बसपा मछिंद्र मस्के २५,२८४ २.३५
भारिप बहुजन महासंघ कचरु खलगे ११,००६ १.०२
अपक्ष महमंद बागवान ९,८८३ ०.९२
अपक्ष गफरखान पठाण ९,१०६ ०.८५
अपक्ष सय्यद वाजीद अली ७,९१८ ०.७४
अपक्ष रमेश विश्वनाथ कोकाटे ६,५१८ ०.६१
अपक्ष गुज्जर खान ५,७९४ ०.५४
अपक्ष अड. रामराव नाटकर ५,३८८ ०.५
राष्ट्रीय समाज पक्ष शिवाजीराव शंडगे ५,२७४ ०.४९
क्रांतीसेना महाराष्ट्र प्रमोद मोठे ३,०८८ ०.२९
अपक्ष सिकंदर खान ३,०४८ ०.२८
अपक्ष सय्यद सलीम फट्टु ३,०४३ ०.२८
बहुमत ५,१९,९८९ ४८.४२
मतदान
भाजप विजयी राष्ट्रवादी पासुन बदलाव

२०१४ लोकसभा निवडणुका

संपादन
२०१४ लोकसभा निवडणुका
पक्ष उमेदवार मते % ±%
राष्ट्रवादी सुरेश धस
आम आदमी पार्टी नंदू माधव
भाजप गोपीनाथ पांडुरंग मुंडे
बहुमत
मतदान

हे सुद्धा पहा

संपादन

बाह्य दुवे

संपादन