जया बच्चन

भारतीय राजकारणी
जया अमिताभ बच्चन
जया अमिताभ बच्चन
जन्म जया अमिताभ बच्चन
राष्ट्रीयत्व भारतीय
कार्यक्षेत्र अभिनय
पती
अपत्ये अभिषेक बच्चन