कन्याकुमारी लोकसभा मतदारसंघ

(कन्याकुमारी (लोकसभा मतदारसंघ) या पानावरून पुनर्निर्देशित)

कन्याकुमारी हा भारताच्या तमिळनाडू राज्यातील एक लोकसभा मतदारसंघ आहे. २००९ सालच्या पुनर्रचनेदरम्यान नागरकोविलतिरुचेंदुर ह्या भूतपूर्व मतदारसंघांपासून निर्माण करण्यात आलेल्या कन्याकुमारी मतदारसंघामध्ये कन्याकुमारीसह कन्याकुमारी जिल्ह्यातीलविधानसभा मतदारसंघ आहेत.

तमिळनाडूच्या नकाशावर कन्याकुमारी मतदारसंघ

खासदार संपादन

लोकसभा कालावधी खासदाराचे नाव पक्ष
पहिली लोकसभा १९५२-५७
दुसरी लोकसभा १९५७-६२
तिसरी लोकसभा १९६२-६७
चौथी लोकसभा १९६७-७१
पाचवी लोकसभा १९७१-७७
सहावी लोकसभा १९७७-८०
सातवी लोकसभा १९८०-८४
आठवी लोकसभा १९८४-८९
नववी लोकसभा १९८९-९१
दहावी लोकसभा १९९१-९६
अकरावी लोकसभा १९९६-९८
बारावी लोकसभा १९९८-९९
तेरावी लोकसभा १९९९-२००४
चौदावी लोकसभा २००४-२००९
पंधरावी लोकसभा २००९-२०१४ जे. हेलन डेव्हिडसन द्रमुक
सोळावी लोकसभा २०१४-२०१९ पोन राधाकृष्णन भारतीय जनता पक्ष
सतरावी लोकसभा २०१९-२०२४
अठरावी लोकसभा २०२४-

बाह्य दुवे संपादन