२०१० फिफा विश्वचषक पात्रताफेरी (कॉन्ककॅफ)

मानांकनसंपादन करा

Pot A
(दुसरी फेरी)
(मानांकन १ ते ३)
Pot B
(दुसरी फेरी)
(मानांकन ४ ते ६)
Pot C
(दुसरी फेरी)
(मानांकन ७ ते १२)
Pot D
(दुसरी फेरी)
(मानांकन १३)
Pot E
(पहिली फेरी)
(मानांकन १४ ते २४)
Pot F
(पहिली फेरी)
(मानांकन २५ ते ३५)

पहिली फेरीसंपादन करा

संघ १   सरा.   संघ २   फेरी १    फेरी २ 
Group १
डॉमिनिका   १–२   बार्बाडोस १–१ ०–१
टर्क्स आणि कैकास द्वीपसमूह   २–३   सेंट लुसिया २–१ ०–२
बर्म्युडा   ४–२   केमन द्वीपसमूह १–१ ३–१
अरूबा   ०–४   अँटिगा आणि बार्बुडा ०–३ ०–१
Group २
बेलीझ   ४–२   सेंट किट्स आणि नेव्हिस ३–१ १–१
बहामास   (a) ३–३   ब्रिटीश व्हर्जिन द्वीपसमूह १–१ २–२
डॉमिनिकन प्रजासत्ताक   ०–१   पोर्तो रिको N/A ०–१ (aet)
Group ३
यु.एस. व्हर्जिन द्वीपसमूह   ०–१०   ग्रेनेडा N/A ०–१०
सुरिनाम   ७–१   माँटसेराट N/A ७–१
एल साल्व्हाडोर   १६–०   अँग्विला १२–० ४–०
निकाराग्वा   ०–३   नेदरलँड्स अँटिल्स ०–१ ०–२

बेलिझ संघाने यजमान असलेले सामने गौतेमाला मधे घेतले

दोन्ही सामने बहामासमध्ये खेळवण्यात आले.

एकच लेग खेळवण्यात आला.

एकच लेग खेळवण्यात आला. सामना अमेरिकेची संयुक्त संस्थाने मध्ये खेळवण्यात आला.[१]

दुसरी फेरीसंपादन करा

संघ १   सरा.   संघ २   फेरी १    फेरी २ 
Group १
अमेरिका   ९–०   बार्बाडोस ८–० १–०
ग्वातेमाला   ९–१   सेंट लुसिया ६–० ३–१
त्रिनिदाद आणि टोबॅगो   ३–२   बर्म्युडा १–२ २–०
अँटिगा आणि बार्बुडा   ३–८   क्युबा ३–४ ०–४
Group २
बेलीझ   ०–९   मेक्सिको ०–२ ०–७
जमैका   १३–०   बहामास ७–० ६–०
होन्डुरास   ६–२   पोर्तो रिको ४–० २–२
सेंट व्हिन्सेंट आणि ग्रेनेडीन्स   १–७   कॅनडा ०–३ १–४
Group ३
ग्रेनेडा   २–५   कोस्टा रिका २–२ ०–३
सुरिनाम   ३–१   गयाना १–० २–१
पनामा   २–३   एल साल्व्हाडोर १–० १–३
हैती   १–०   नेदरलँड्स अँटिल्स ०–० १–०

सेंट लुसियाचे सामने अमेरीकेत खेळवण्यात आले.

बेलिझचे घरचे सामने अमेरीकेत खेळवण्यात आले. [२]

बहामासचे घरचे सामने जमैकात खेळवण्यात आले.[३]

तिसरी फेरीसंपादन करा

गट १संपादन करा

संघ सा वि सम हा गोके गोझा गोफ गुण
  अमेरिका १४ +११ १५
  त्रिनिदाद आणि टोबॅगो +३ ११
  ग्वातेमाला −१
  क्युबा १८ −१३
         
क्युबा   २ – १ १ – ३ ० – १
ग्वातेमाला   ४ – १ ० – ० ० – १
त्रिनिदाद आणि टोबॅगो   ३ – ० १ – १ २ – १
अमेरिका   ६ – १ २ – ० ३ – ०


गट २संपादन करा

संघ सा वि सम हा गोके गोझा गोफ गुण
  होन्डुरास +४ १२
  मेक्सिको +३ १०
  जमैका १०
  कॅनडा १३ −७
         
कॅनडा   १ – २ १ – १ २ – २
होन्डुरास   ३ – १ २ – ० १ – ०
जमैका   ३ – ० १ – ० १ – ०
मेक्सिको   २ – १ २ – १ ३ – ०


गट ३संपादन करा

संघ सा वि सम हा गोके गोझा गोफ गुण
  कोस्टा रिका २० +१७ १८
  एल साल्व्हाडोर ११ +७ १०
  हैती १३ −९
  सुरिनाम १९ −१५
         
कोस्टा रिका   १ – ० २ – ० ७ – ०
एल साल्व्हाडोर   १ – ३ ५ – ० ३ – ०
हैती   १ – ३ ० – ० २ – २
सुरिनाम   १ – ४ ० – २ १ – १


चौथी फेरीसंपादन करा

संघ
सा वि सम हा गोके गोझा गोफ गुण
  अमेरिका १० १९ १३ +६ २०
  मेक्सिको १० १८ १२ +६ १९
  होन्डुरास १० १७ ११ +६ १६
  कोस्टा रिका १० १५ १५ १६
  एल साल्व्हाडोर १० १५ −६
  त्रिनिदाद आणि टोबॅगो १० १० २२ −१२
             
कोस्टा रिका   १–० २–० ०–३ ४–० ३–१
एल साल्व्हाडोर   १–० ०–१ २–१ २–२ २–२
होन्डुरास   ४–० १–० ३–१ ४–१ २–३
मेक्सिको   २ –० ४–१ १–० २–१ २–१
त्रिनिदाद आणि टोबॅगो   २–३ १–० १–१ २–२ ०–१
अमेरिका   २–२ २–१ २–१ २–० ३–०
  • अमेरीका, मेक्सिकोहोंन्डुरास २०१० फिफा विश्वचषक स्पर्धेसाठी पात्र.
  • कोस्टा रीका प्ले ऑफ सामने खेळेल.

प्ले ऑफ काँमेबॉल संघसंपादन करा

संघ १   सरा.   संघ २   फेरी १    फेरी २ 
कोस्टा रिका   1–2   उरुग्वे 0–1 1–1

उरूग्वे २०१० फिफा विश्वचषक स्पर्धेसाठी पात्र.

Referencesसंपादन करा

  1. ^ Anguilla-El Salvador World Cup qualifier moved to Washington, USA Today; 22 January 2008.
  2. ^ Mexico-Belize World Cup qualifier moved to Houston, SI.com; 15 May 2008.
  3. ^ Jamaica to host both legs of WC Qualifier against The Bahamas (विदागारातील आवृत्ती वेबॅक मशिनवर), Jamaica Observer; 11 May 2008.


बाह्य दुवेसंपादन करा