२००२ विंबल्डन स्पर्धा

साचा:माहितीचौकट ग्रॅंड स्लॅम स्पर्धा २००२ विंबल्डन स्पर्धा ही विंबल्डन टेनिस स्पर्धेची ११६ वी आवृत्ती होती. ही स्पर्धा जून-जुलै, इ.स. २००२ दरम्यान लंडनच्या विंबल्डन ह्या उपनगरात भरवण्यात आली.

बाह्य दुवेसंपादन करा