होन्डुरास देश १८ प्रांतामध्ये (दिपार्तमेंतोस) विभागलेला आहे. प्रत्येक प्रांताचा गव्हर्नर मुख्याधिकारी असतो. या गव्हर्नरांची नेमणूक होन्डुरासचे राष्ट्राध्यक्ष करतात.

प्रांत राजधानी २००१मधील लोकसंख्या २०१३मधील लोकसंख्या[१] वस्तीतील बदल (%) क्षेत्रफळ (km2)[२]
१. अतलांतिदा ला सैबा 344,099 436,252 18.44% 4,372
२. चोलुतेका चोलुतेका 390,805 437,618 17.48% 4,360
३. कोलोन त्रुहियो 246,708 309,926 18.98% 8,249
४. कोमायागुआ कोमायागुआ 352,881 493,466 25.33% 5,124
५. कोपान सांता रोसा दे कोपान 288,766 371,057 25.44% 3,242
६. कोर्तेस सान पेद्रो सुला 1,202,510 1,562,394 30.58% 3,923
७. एल परैसो युस्कारान 350,054 455,507 22.05% 7,489
८. फ्रांसिस्को मोराझान तेगुसिगाल्पा 1,180,676 1,508,906 21.44% 8,619
९. ग्रासियास आ दियोस पुएर्तो लेम्पिरा 67,384 90,765 31.06% 16,997
१०. इंतिबुका ला एस्पेरांझा 179,862 232,553 29.27% 3,123
११. इस्लास देला बाहिया कॉक्सेन होल 38,073 62,557 29.12% 236
१२. ला पाझ ला पाझ 156,560 198,926 25.40% 2,331
१३. लेम्पिरा ग्रासियास 250,067 321,179 26.19% 4,234
१४. ओकोतेपेक्वे नुएव्हा ओकोतपेक्वे 108,029 146,030 22.61% 1,630
१५. ओलांचो हुतिकाल्पा 419,561 520,761 21.45% 24,057
१६. सांता बार्बरा सांता बार्बरा 342,054 421,337 17.63% 5,024
१७. व्हले नाकाओमे 151,841 174,511 13.02% 1,665
१८. योरो योरो 465,414 570,595 18.63% 7,781
एकूण - - ६५,३५,३४४ ८३,०३,७७१ २७.०६% १,१२,४५७

लोकसंख्या आकडेवारी: जिओहाइव.कॉम

  1. ^ "Honduran National Institute of Statistics". Archived from the original on 2010-10-17. 2016-12-22 रोजी पाहिले.
  2. ^ Honduras at GeoHive.