कॉक्सेन होल तथा रोआतान टाउन हे होन्डुरासच्या रोआतान बेटावरील शहर आहे. हे इस्लास दे ला बाहिया या प्रांताची राजधानी असून २००१च्या जनगणनेनुसार येथील लोकसंख्या ५,०७० होती. या शहराची स्थापना इ.स. १८३५मध्ये झाली. याला कॅप्टन जॉन कॉक्सेन या चाच्याचे नाव दिलेले आहे.

कॉक्सेन होलच्या बंदराल नांगरलेली क्रुझ जहाजे

हुआन मनुएल गाल्वेझ आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथे आहे.