हरीण हे तृणभक्षी प्राणी आहेत. त्यांचे दोन मुख्य उपकुळे आहेत