रेनडियर हा एक चतुष्पाद प्राणी आहे. या प्राण्यांपासून दुग्धोत्पादनही होते.

नर रेनडियर

इतिहाससंपादन करा

वास्तव्यसंपादन करा

रेनडियर हा हिमालयात व थंड प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात आढळतो.

वंश विषयकसंपादन करा

निसर्गाशी जुळवून घेण्याची क्षमतासंपादन करा

उपयोगसंपादन करा

संदर्भसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा