ग्रीक पुराणानुसार सेलीनी (प्राचीन ग्रीक: Σελήνη सेलेने) ही चंद्राची देवता आहे. हायपेरिऑनथीया या टायटन दैवतांपासून तिचा जन्म झाला. तिला हेलिऑस (सूर्य) व इऑस (पहाट) ही भावंडे आहेत.

प्राचीन ग्रीक दैवते
ग्रीक आद्य दैवते
टायटन दैवते
ऑलिंपियन दैवते
टायटन दैवते
बारा टायटन्स
ओसिअॅनसटेथिस
हायपेरिऑनथीया
सीअसफीबी
क्रोनसऱ्हिया
निमोसाइन, थेमिस
क्रिअस, आयपेटस
क्रोनसची मुले
झ्यूस, हिअरा, पोसायडन, डिमिटर,
हेस्तिया, हेडीस, कायरॉन
ओसीनसची मुले
ओसीनीड (समुद्री अप्सरा)
पोटॅमोइ (नदी दैवते)
हायपेरिऑनची मुले
हेलिऑस, सेलीनी, इऑस
रोमन शवपेटीवरील सेलीनीची कोरलेली मूर्ती