हेलिऑस

ग्रीक देव आणि सूर्याचे अवतार

हेलिऑस (प्राचीन ग्रीक: Ἥλιος हेलिऑस) हा ग्रीक पुराणानुसार सूर्याचे मूर्त स्वरूप आहे. हायपेरिऑनथीया या टायटन दैवतांपासून त्याचा जन्म झाला. त्याला सेलीनी (चंद्र) व इऑस (पहाट) ही भावंडे आहेत.

प्राचीन ग्रीक दैवते
ग्रीक आद्य दैवते
टायटन दैवते
ऑलिंपियन दैवते
टायटन दैवते
बारा टायटन्स
ओसिअॅनसटेथिस
हायपेरिऑनथीया
सीअसफीबी
क्रोनसऱ्हिया
निमोसाइन, थेमिस
क्रिअस, आयपेटस
क्रोनसची मुले
झ्यूस, हिअरा, पोसायडन, डिमिटर,
हेस्तिया, हेडीस, कायरॉन
ओसीनसची मुले
ओसीनीड (समुद्री अप्सरा)
पोटॅमोइ (नदी दैवते)
हायपेरिऑनची मुले
हेलिऑस, सेलीनी, इऑस
ऱ्होड्स येथील हेलिऑसच्या मूर्तीचे मस्तक