सीअस (प्राचीन ग्रीक: Κοῖος कोइऑस, "शंका, प्रश्न विचारणे") हा ग्रीक पुराणांनुसार गाया (पृथ्वी) व युरेनस (आकाश) यांच्यापासून जन्मलेला टायटन देव होता. रोमन काव्यामध्ये त्यचा तुरळक उल्लेख पोलस (Polus), ध्रुवीय अक्षाचे मूर्त स्वरूप असा उल्लेख आढळतो. त्याच्या ग्रीक नावावरून तो बुद्धिमत्तेचे व जिज्ञासू मनोवृत्तीचे दैवत असावा अशी कल्पना काही विद्वानांनी मांडली आहे.

प्राचीन ग्रीक दैवते
ग्रीक आद्य दैवते
टायटन दैवते
ऑलिंपियन दैवते
टायटन दैवते
बारा टायटन्स
ओसिअॅनसटेथिस
हायपेरिऑनथीया
सीअसफीबी
क्रोनसऱ्हिया
निमोसाइन, थेमिस
क्रिअस, आयपेटस
क्रोनसची मुले
झ्यूस, हिअरा, पोसायडन, डिमिटर,
हेस्तिया, हेडीस, कायरॉन
ओसीनसची मुले
ओसीनीड (समुद्री अप्सरा)
पोटॅमोइ (नदी दैवते)
हायपेरिऑनची मुले
हेलिऑस, सेलीनी, इऑस