टेथिस (ग्रीक: Τηθύς टेथिस) ही ग्रीक पुराणांनुसार गाया (पृथ्वी) व युरेनस (आकाश) यांच्यापासून जन्मलेली टायटन देवता व ओसीनस या समुद्रदेवाची बहीण व पत्नी होती. तिला गोड्या पाण्याची देवता मानले जाई. ओसीनसपसून तिला ओसिनिड (समुद्र अप्सरा) व पोटॅमोइ (नदी दैवते) ही मुले झाली.

प्राचीन ग्रीक दैवते
ग्रीक आद्य दैवते
टायटन दैवते
ऑलिंपियन दैवते
टायटन दैवते
बारा टायटन्स
ओसिअॅनसटेथिस
हायपेरिऑनथीया
सीअसफीबी
क्रोनसऱ्हिया
निमोसाइन, थेमिस
क्रिअस, आयपेटस
क्रोनसची मुले
झ्यूस, हिअरा, पोसायडन, डिमिटर,
हेस्तिया, हेडीस, कायरॉन
ओसीनसची मुले
ओसीनीड (समुद्री अप्सरा)
पोटॅमोइ (नदी दैवते)
हायपेरिऑनची मुले
हेलिऑस, सेलीनी, इऑस
चौथ्या शतकात काढलेले टेथिसचे चित्र