सिग्मुंड फ्रॉइड (मराठी लेखनभेद: जिग्मुंड फ्रॉइड, सिग्मंड फ्रॉइड ; जर्मन: Sigmund Freud ;) (मे ६, इ.स. १८५६ - सप्टेंबर २३, इ.स. १९३९) हा ऑस्ट्रियन मज्जाशास्त्रज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ होता. याने विश्लेषणात्मक मानसशास्त्रात पायाभूत संशोधन केले.

सिग्मुंड फ्रॉइड (इ.स. १९२१)

वंशवृद्धीची नैसर्गिक भावना प्राण्यात असते, ती मानवातही असणार आहे. त्यासाठी लैंगिक आकर्षण नैसर्गिकरीत्या प्रत्येक व्यक्तीत असायला असणार. असे लैंगिक आकर्षणाचे काही कारणाने प्रकटीकरण होऊ शकले नाही तर त्याचा मानवी व्यक्तीच्या वागण्यावर विपरीत परिणाम होतो. असा विचार त्याने मांडला.

प्रमुख विचार/संशोधनसंपादन करा

बाह्य दुवेसंपादन करा