विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वैद्यकशास्त्र/प्रस्तावित कामे

सुस्वागतम्

सुस्वागतम् !! वैद्यकशास्त्राच्या विकिमोहीमेवर आपले स्वागत् आहे. मराठी विकिपीडियावर वैद्यकशास्त्राशी संबंधित लेखांचा संग्रह वाढावा, यासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे.
विकिप्रकल्प वैद्यकशास्त्र


viral infection

After finishing a task for a particular article, just add your name against that task.

Welcome!

Hello & Welcome to the Marathi Wikipedia! If you were just testing your edit here,then it seems to be successful. We would like to tell you that currently your contributions are saved with your IP address.

We hope you will create a new login and become a member of the Marathi Wikipedia. This will enable better interactions and ease the task of contributing to Wikipedia. And you will be able to change your preferences, use talkpages and help us to serve you better.

You can use "Login /Create a new login" link to sign-up and login on the Marathi Wikipedia. Please see our helpdesk for more information about the project. If you have any questions/problems do ask them at the helpforum, or place {{helpme}} on your talk page and someone will show up shortly to answer your questions. Please use (~~~~); which will produce an automatic signature.Please also keep us informed at Marathi Wikipedia's this discussion page about how far this help was helpfull to you ?

Thanking you, With warm regards, Helpdesk Marathi Wikipedia ~~~~


प्रिय अनामिक सदस्य,

आपण मराठी विकिपीडियास भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद.जर आपण केवळ (प्रायोगिक) संपादनाचा प्रयत्न केला असेल तर तो यशस्वी झाला असे दिसते.

आम्ही आपणास सूचित करू इच्छितो की, आपण सध्या विकिपीडियाचे सदस्य नसल्यामुळे आपला सध्याचा सहभाग संपूर्ण 'अनामिक' स्वरूपाचा न राहता आपल्या संगणकाचा IP पत्ता येथील पानांवर नोंदवला जातो.

आम्ही तुम्हाला सुचवू इच्छितो की आपण विकिपीडियाचे सदस्य व्हा. त्यामुळे आपली वैयक्तिक चर्चा, पसंती, पहार्‍याची सूची, योगदान इत्यादींची सहज नोंद होते. विकिपीडियावर संपादन करणे, संचिका चढवणे, संकेत स्थळांचा उल्लेख करणे सोपे होते. विकिपीडियावरील विविध सोयीचा फायदा आपल्याला मिळतो.

आपण "नवीन नोंदणी किंवा प्रवेश करा" या दुव्याचा उपयोग करून आपण आपले खाते उघडून सहकार्य कराल असा विश्वास आहे. विकिपीडियाची अधिक माहिती मदत मुख्यालय येथे उपलब्ध आहे व काही मदत लागल्यास कृपया मदतकेंद्राला भेट द्या. आपण {{helpme}} हा कोड आपल्या चर्चापानावर ठेवल्यास, आमचे संपादक स्वत: आपल्याशी संपर्क साधतील. कृपया विकिपीडियावर संपर्क साधताना चार (~~~~); वापरुन आपली सही नोंदवावी..कृपया आमचा हा साहाय्य देण्याचा प्रयत्न आपल्याला कितपत उपयूक्त वाटला ते चावडीत नोंदवा ?

विकिपीडिया मदतचमू ~~~~

कर्करोग

Sl. Nr. English Wikipedia Article Marathi Wikipedia Article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
1 en:Cancer कर्करोग Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
2 en:Lung cancer MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
3 en:Colorectal cancer MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
4 en:Cervical cancer MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
5 en:Breast cancer स्तनाचा कर्करोग Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
6 en:Skin cancer MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
7 en:Prostate cancer MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
8 en:Stomach cancer MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
9 en:Liver cancer MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7

Welcome!

Hello & Welcome to the Marathi Wikipedia! If you were just testing your edit here,then it seems to be successful. We would like to tell you that currently your contributions are saved with your IP address.

We hope you will create a new login and become a member of the Marathi Wikipedia. This will enable better interactions and ease the task of contributing to Wikipedia. And you will be able to change your preferences, use talkpages and help us to serve you better.

You can use "Login /Create a new login" link to sign-up and login on the Marathi Wikipedia. Please see our helpdesk for more information about the project. If you have any questions/problems do ask them at the helpforum, or place {{helpme}} on your talk page and someone will show up shortly to answer your questions. Please use (~~~~); which will produce an automatic signature.Please also keep us informed at Marathi Wikipedia's this discussion page about how far this help was helpfull to you ?

Thanking you, With warm regards, Helpdesk Marathi Wikipedia ~~~~


प्रिय अनामिक सदस्य,

आपण मराठी विकिपीडियास भेट दिल्याबद्दल धन्यवाद.जर आपण केवळ (प्रायोगिक) संपादनाचा प्रयत्न केला असेल तर तो यशस्वी झाला असे दिसते.

आम्ही आपणास सूचित करू इच्छितो की, आपण सध्या विकिपीडियाचे सदस्य नसल्यामुळे आपला सध्याचा सहभाग संपूर्ण 'अनामिक' स्वरूपाचा न राहता आपल्या संगणकाचा IP पत्ता येथील पानांवर नोंदवला जातो.

आम्ही तुम्हाला सुचवू इच्छितो की आपण विकिपीडियाचे सदस्य व्हा. त्यामुळे आपली वैयक्तिक चर्चा, पसंती, पहार्‍याची सूची, योगदान इत्यादींची सहज नोंद होते. विकिपीडियावर संपादन करणे, संचिका चढवणे, संकेत स्थळांचा उल्लेख करणे सोपे होते. विकिपीडियावरील विविध सोयीचा फायदा आपल्याला मिळतो.

आपण "नवीन नोंदणी किंवा प्रवेश करा" या दुव्याचा उपयोग करून आपण आपले खाते उघडून सहकार्य कराल असा विश्वास आहे. विकिपीडियाची अधिक माहिती मदत मुख्यालय येथे उपलब्ध आहे व काही मदत लागल्यास कृपया मदतकेंद्राला भेट द्या. आपण {{helpme}} हा कोड आपल्या चर्चापानावर ठेवल्यास, आमचे संपादक स्वत: आपल्याशी संपर्क साधतील. कृपया विकिपीडियावर संपर्क साधताना चार (~~~~); वापरुन आपली सही नोंदवावी..कृपया आमचा हा साहाय्य देण्याचा प्रयत्न आपल्याला कितपत उपयूक्त वाटला ते चावडीत नोंदवा ?

विकिपीडिया मदतचमू ~~~~


Infections संपादन

Sl. Nr. English Wikipedia Article Marathi Wikipedia Article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
10 en:Common cold MR Wiki article (Common cold) Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
11 en:Streptococcal pharyngitis MR Wiki article (Streptococcal pharyngitis) Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
12 en:Croup MR Wiki article (Croup) Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
13 en:Dengue fever (डेंग्यू ताप) Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
14 en:Poliomyelitis पोलियो Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
15 en:Meningitis MR Wiki article (Meningitis) Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
16 en:Hepatitis B MR Wiki article (Hepatitis B) Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
17 en:Hepatitis C MR Wiki article (Hepatitis C) Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
18 en:Influenza MR Wiki article (Influenza) Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
19 en:Sepsis MR Wiki article (Sepsis) Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
20 en:Tuberculosis (क्षय रोग) Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
21 en:Malaria MR Wiki article (मलेरिया) Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
22 en:Dental caries MR Wiki article (Dental caries) Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
23 en:Gastroenteritis MR Wiki article (Gastroenteritis) Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
24 en:Sexually transmitted disease MR Wiki article (Sexually transmitted disease) Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
25 en:Pneumonia (न्युमोनिया) Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
26 en:Urinary tract infection MR Wiki article (Urinary tract infection) Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
27 en:Diseases of poverty MR Wiki article (Diseases of poverty) Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
28 en:Fever MR Wiki article (Fever) Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7

Public health संपादन

Sl. Nr. English Wikipedia Article Marathi Wikipedia Article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
29 en:Public health MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
30 en:Sanitation MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
31 en:Health effects of tobacco MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
32 en:Alcoholism मद्यपाश Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
33 en:Vaccination MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
34 en:Malnutrition MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
35 en:Obesity MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
36 en:Traffic collision MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7

Mental health संपादन

Sl. Nr. English Wikipedia Article Marathi Wikipedia Article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
37 en:Mental disorder MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
38 en:Schizophrenia MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
39 en:Anxiety disorder MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
40 en:Attention deficit hyperactivity disorder MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
41 en:Major depressive disorder MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
42 en:Suicide आत्महत्या Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7

Maternal and child health संपादन

Sl. Nr. English Wikipedia Article Marathi Wikipedia Article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
43 en:Pregnancy गर्भावस्था Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
44 en:Birth control संततिनियमन Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
45 en:Vaccine MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7

Heart health संपादन

Sl. Nr. English Wikipedia Article Marathi Wikipedia Article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
46 en:Cardiovascular disease MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
47 en:Hypercholesterolemia MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
48 en:Hypertension MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
49 en:Myocardial infarction हृदयाघात Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7

Brain and senses संपादन

Sl. Nr. English Wikipedia Article Marathi Wikipedia Article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
50 en:Alzheimer's disease MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
51 en:Multiple sclerosis मल्टिपल स्क्लेरॉसिस Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
52 en:Parkinson's disease MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
53 en:Stroke MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
54 en:Dementia MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
55 en:Epilepsy MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
56 en:Cataract मोतीबिंदू Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
56 en:Blindness MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
56 en:Pain वेदना Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7

Immune system and endocrine संपादन

Sl. Nr. English Wikipedia Article Marathi Wikipedia Article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
57 en:Asthma दमा Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
58 en:Allergy MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
59 en:Anaphylaxis MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
60 en:Chronic obstructive pulmonary disease MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
61 en:Cirrhosis MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
62 en:Diabetes mellitus type 2 मधुमेह Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
63 en:Gout संधिवात Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7

Trauma संपादन

Sl. Nr. English Wikipedia Article Marathi Wikipedia Article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
64 en:Low back pain MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
65 en:Bone fracture अस्थिभंग Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
66 en:Burn MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
67 en:Trauma (medicine) MR Wiki article Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7
68 en:Snakebite सर्पदंश Task 1 Task 2 Task 3 Task 4 Task 5 Task 6 Task 7

simple:Book:Health care