अस्थिभंग

हाडांचे शारीरिक नुकसान

एखादा आघात किंवा ताण पडल्यामुळे हाड पूर्ण अथवा अंशतः मोडल्यास त्या अवस्थेला अस्थिभंग असे म्हणतात. आघाताचे स्वरूप, दिशा, जोर आणि अस्थींची ताण सोसण्याची क्षमता यांवर अस्थिभंग अवलंबून असते. काही विकृतींमुळे अस्थींमध्ये भंग होण्याची विशेष प्रवृत्ती आढळते.

अस्थिभंग
वर्गीकरण व बाह्यदुवे
आय.सी.डी.-१० GroupMajor.minor
आय.सी.डी.- 829
मेडलाइनप्ल्स 000001
मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग्ज D050723

लक्षणे संपादन

निदान संपादन

उपचार संपादन

संदर्भ संपादन