मेडलाइनप्लस

(मेडलाइनप्ल्स या पानावरून पुनर्निर्देशित)

मेडलाइन प्लस हे एक रुग्णांच्या व त्यांच्या कुटुंबांना व वैद्यकीय व्यावसायिकांना महिती उपलब्ध करुन देण्याकरिता असलेले संकेतस्थळ आहे. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय आरोग्य संस्था व राष्ट्रीय आरोग्य ग्रंथालयाची माहिती या द्वारे उपलब्ध आहे.

मेडलाईन प्लस