विकिपीडिया:विकिप्रकल्प वैद्यकशास्त्र/सांगकाम्या साठीची कामे

सुस्वागतम्

सुस्वागतम् !! वैद्यकशास्त्राच्या विकिमोहीमेवर आपले स्वागत् आहे. मराठी विकिपीडियावर वैद्यकशास्त्राशी संबंधित लेखांचा संग्रह वाढावा, यासाठी हा प्रकल्प सुरू करण्यात येत आहे.
विकिप्रकल्प वैद्यकशास्त्र
  • सांगकाम्या करवी करण्याच्या कामाचे प्रस्ताव येथे द्यावे.